5. Valitse ympäristöt ja työkalut suunnitelmasi pohjalta

Opetuksen digityökalut

Tältä sivulta löydät tietoa Tampereen korkeakouluyhteisössä käytössä olevista oppimisympäristöistä ja opetuksessa käytettävistä digityökaluista. Oheinen sipulimalli havainnollistaa työkaluvaihtoehtoja ja niiden roolia Tampereen korkeakouluyhteisössä ja auttaa valitsemaan eri tilanteisiin sopivat työkalut.

Kuva on interaktiivinen, joten punaisia info-symboleita painamalla saat esiin kuvauksen työkalusta tai kategoriasta. Kuvan alapuolelta sivulta löydät työkalut kategorioittain lueteltuna ja niiden kohdalta tarkemman kuvauksen ja linkit työkalun ohjeisiin.

Katso kuva täysikokoisena


 • Sisäkehän työkalut: Valitse työkalut ensisijaisti tältä kehältä, sillä ne ovat käytössäsi maksutta ja tietoturva- ja tietosuoja-asiat on niiden kohdalla huomioitu. Palveluiden käyttöikä on pitkä ja mahdollisesta poistumisesta tiedotetaan hyvissä ajoin. Näistä ohjelmista löydät tietoa ja ohjeet hakemalla työkalun nimellä ohjelmistolistasta lock, intran haku-kentästä lock ja Vinkkipankista. Tukea näiden palveluiden käyttöön saat IT-helpdeskin kautta.
 • Ulkokehän työkalut: Näidenkin työkalujen tietoturva ja tietosuoja-asiat on tarkistettu, mutta käyttötapa ja käytön kesto riippuu kunkin palvelun ehdoista ja sopimuksesta. Myöskään tukea työkalun käyttöön ei ole välttämättä saatavilla.Tarkista ohjelmistolistalta, että onko kyseinen työkalu
  • maksuton ja kaikkien vapaasti käytössä, mutta erikseen koneellesi ladattavissa: Lataa se koneellesi Software Centeristä lock
  • maksullinen tai erillisestä pyynnöstä saatavilla: toimi ohjelmistolistassa mainitulla tavalla tai ota yhteyttä IT Helpdeskiin
  • Huom! Tälle kehälle kuuluvat myös kaikki tieteenalakohtaiset työkalut, jotka eivät ole laajemmin yhteisön käytössä. Niitä ei ole lueteltu mallissa, mutta löydät ne myös ohjelmistolistasta lock tai tiedustelemalla oman yksikkösi IT-vastuuhenkilöltä.
 • Ulkopuoliset palvelu: Sipulimallissa ei ole mainittu korkeakouluyhteisön ulkopuolisia palveluita tai työkaluja (esim. sosiaalinen media), sillä käyttö edellyttää aina käyttöehtoihin tutustumista ja vastuu tietoturva- ja tietosuojasääntöjen noudattamisesta on aina käyttäjällä itsellään. Lue opetuksen kohdalla ulkopuolisten ohjelmien käytössä huomioon otettavat säännöt lock.

Jos kaipaamaasi ohjelmaa ei löydy tästä kuvasta tai ohjelmistolistasta lock/intrasta hakemalla, voit kysellä mahdollisuutta sen hankkimiseen IT-vastuuhenkilöltä tai osoitteesta it-helpdesk@tuni.fi. Lue myös ohjeet ohjelmistonhankinnasta lock. Ennakoi suunnittelussa, että ennen päätöstä ohjelman hankkimisesta, täytyy tietoturva- ja tietosuoja-asiat ja sopimusehdot selvittää. Selvitys voi kestää ja hankinta voi aiheuttaa lisäkustannuksia tai estyä esim. tietoturvasyistä.

Tietoa ja ohjeita työkalujen käyttöön

Ennen työkalun valitsemista on hyvä pohtia vastausta seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä opintojaksolla tulee oppia ja millaista osaamista saavuttaa?
 • Miten työskentelemällä nämä tavoitteet saavutetaan? Mitä tarvitaan oppimisen tueksi?

Vastausten pohjalta on helpompi valita työkalut, joilla tavoitteen mukainen toiminta on mahdollista.

Ylläolevassa kuvassa olevat työkalut voidaan jaotella käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti kolmeen kategoriaan:

 1. Esitykset, materiaalit ja tiedon jakaminen
 2. Oppimisympäristöt ja opetuksen aikaiset työkalut
 3. Arviointi, palaute ja osaamisen osoittaminen

1. Esitykset, materiaalit ja tiedon jakaminen

Tässä kategoriassa olevat työkalut soveltuvat video- ja esitysmateriaalien tekemiseen ja niiden julkaisemiseen ja jakamiseen. Erillisten videotapaamis- ja videomateriaalipalveluiden lisäksi O365-palvelusta ja Moodlesta löydät myös useita työkaluja video- ja esitysmateriaalien tekemiseen. Ohjelmistolistasta löydät myös erikseen käyttöön pyydettäviä tai maksullisia työkaluja.

Ennen työkalun valintaa pohdi mm. seuraavia kysymyksiä:

 • Millainen materiaali tukee oppimista ja käsiteltävien asioiden ymmärtämistä?
 • Onko olemassa aiemmilta toteutuksilta tai avoimessa verkossa materiaalia, jota voidaan hyödyntää?
 • Missä muodossa materiaali jaetaan ja tuotetaan? (Teksti, videot, äänitallenne ja diat)
 • Kuka materiaalia tuottaa? (opettaja, opiskelijat)
 • Miten sisältöjen oppimista ja omaksumista tuetaan esim. sitomalla oppimistehtäviä ja vuorovaikutusta materiaaleihin?

2. Oppimisympäristöt ja opetuksen aikaiset työkalut

Tässä kategoriassa olevat työkalut tuevat ryhmätyöskentelyä ja vuorovaikutusta oppimistapahtumien aikana. Oppimisympäristöjen, Moodle ja Teams, lisäksi kategoriassa on lueteltu useita O365-palvelun työkaluja, joilla ryhmä voi työskennellä yhdessä ja jakaa tietoa.

Ennen työkalujen valintaa pohdi mm. seuraavia kysymyksiä:

 • Millä työkaluilla valitsemani työskentelytavat ja toiminta, kuten tehtävät, vuorovaikutus ja sisältöjen parissa työskentely onnistuu?
 • Missä on opintojakson ”kotipesä” ja rakenne?
 • Entä mistä opiskelijat saavat alkuinfon ja ohjeistuksen opintojakson suorittamiseen ja mistä he löytävät opiskeluun tarvittavat työkalut, sisällöt, oppimistehtävät jne.?
 • Mitkä kokonaisuudet opiskelijat voivat opiskella itsenäisesti ja missä asioissa kaivataan opiskelijaryhmän vuorovaikutusta ja opettajan ohjausta?
 • Miten vuorovaikutus hoidetaan etänä? Onko valitut vuorovaikutustyökalut ja -tavat sopivia ryhmän kokoon ja oppimistavoitteisiin?  Entä miten opiskelijoiden keskinäinen vuorovaikutus ja vertaistuki mahdollistetaan?
 • Milloin reaaliaikainen etäopetus on tarpeen ja milloin esim. tallenne olisi paikallaan?

3. Arviointi, palaute ja osaamisen osoittaminen

Arvioinnit tallennetaan opintohallinnon sovelluksiin (Sisu, Peppi), mutta opiskelijan suoritumisesta ja etenemisestä voit kerätä tietoa monilla eri työkaluilla. Osa niistä löytyy oppimisympäristöjen (Moodle, Teams) sisältä, mutta myös esim. O365-palvelun työkaluvalikosta.

Ennen työkalun valintaa pohdi mm. seuraavia kysymyksiä:

 • Miten opiskelijat osoittavat osaamistaan ja mihin arviointi perustuu?
 • Minkälaisia työskentelymuotoja on mahdollista arvioida opiskelijaryhmän koko ja opettajan resurssi huomioiden?
 • Mitä muita työskentelymuotoja voidaan hyödyntää esseiden ja tenttien lisäksi? Voidaanko vertaisarviointia hyödyntää?
 • Minkä muotoinen tentti testaa osaamista tälä opintojaksolla? Tuleeko tentin olla valvottu vai voidaanko se tehdä etänä?

Tutustu myös

IT-ohjeet: Julkiset IT-ohjeet ja yhteystiedot, sekä linkit vain intrassa julkaistuihin ohjeisiin.

Vinkkipankki: Vinkkipankki-sivusto jakaa hyviä käytäntöjä ja vinkkejä digityökaluista ja niiden hyödyntämisestä opetuksessa ja opiskelussa sekä työyhteisön ja oman työskentelyn tukena.

Tukipalvelut: Tampereen korkeakouluyhteisön opetuksen kehittämisen tukipalvelut.

IT Helpdesk: Muistathan IT Helpdeskin monet sähköiset palvelukanavat, kun kaipaat apua tietojärjestelmiin tai digityökaluihin liittyvissä kysymyksissä.

Digimentorit: Toiminnan tavoitteena on tiedon ja käytännön osaamisen lisääminen digitalisaation mahdollisuuksista sekä yhteistyön lisääminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen korkeakouluyhteisön sisällä.

Ohjelmistot: lock Ohjeet ohjelmistojen asennukseen ja hankintaan.

Virtual Desktop lock: TUNI Virtual Desktop on palvelu, jonka kautta on mahdollista käyttää perinteisten tietokoneluokkien koneille asennettuja perusohjelmistoja ja muita opetuksen lisäohjelmistoja opiskelijan omalta tietokoneelta ajasta ja paikasta riippumatta ilman yksittäisten ohjelmistojen asennuksia.

Eduhouse (ent. Wistec): itseopiskelumateriaalit ja etäkoulutukset digityökaluihin liittyen

Kysymykset tämän sivun sisältöön liittyen it-helpdesk@tuni.fi