Oppimisanalytiikka

Oppimisanalytiikkaa opettajan avuksi -yhteenveto

Oppimisanalytiikka tarkoittaa oppimisprosessin aikana syntyvien tietojen hyödyntämistä opiskelijoiden ohjauksen, arvioinnin ja sisällön kehittämisen tueksi. Tiedot voivat olla opiskelijan toiminnasta syntyvää tietoa tai oppimisympäristöjen ja digityökalujen tuottamaa lokidataa. Oleellista on, että syntyvää dataa analysoimalla voidaan tukea ja ohjata oppimista, tuottaa ymmärrystä oppimisprosessista sekä saada arvokasta tietoa opetuksen kehittämiseen.

Oppimisanalytiikka auttaa päättelemään

  • mitä opintojaksolla on tapahtunut (kuvaileva analytiikka)
  • miksi näin on tapahtunut (diagnostinen analytiikka)
  • miten kannattaa jatkossa toimia (ohjaava analytiikka)
  • mitä mahdollisesti tulee tapahtumaan (ennustava analytiikka)

Oppimisanalytiikan hyödyntäminen

Tässä ohjeessa kuvataan helppoja tapoja hyödyntää oppimisanalytiikkaa Tampereen korkeakouluyhteisössä käytössä olevilla digityökaluilla. Oppimisanalytiikan käyttötapaukset on seuraavissa taulukoissa jaoteltu käytössä olevan oppimisympäristön tai digityökalun mukaisesti. Valitse ensin mitä työkalua käytät opintojaksolla ja lue taulukosta minkälaista analytiikkatietoa toiminta tässä työkalussa tuottaa ja miten voit hyödyntää sitä eri tavoitteisiin.

Moodle

KäyttötapausDigityökaluLinkit
Opiskelijan eteneminen
Näytä opiskelijoille heidän edistymisensä opintojaksolla ja eri tehtävissäEdistymisen seurantaOhje
Laadi automaattinen palaute tai viesti, joka lähtee opiskelijalle, kun tietty tavoite on saavutettu tai tietty määräaika läheneeMuistuttajaOhje
Rakenna opiskelijalle etenemispolku kurssialueelleEdistymisen seurantaOhje
Näytä opiskelijoille heidän eri tehtävistä saamansa arvoinnitArvioinnitOhje
Ohjaus ja tukeminen
Tarkastele yksittäisen opiskelijan etenemistä ja tunnista tuen tarveRaportit/
kurssiosallistuminen
Ohje
Tarkastele koko ryhmän etenemisestä opintojaksolla ja tunnista ohjausta tarvitsevat opiskelijatEdistymisen seurantaOhje
Sisällön kehittäminen
Tarkastele toimintaa opintojakson eri aktiviteeteissa ja aineistoissaRaportit/
aktiviteettiraportti
Ohje
Arviointi
Tarkastele opiskelijoiden saamia arvosanoja eri tehtävien kohdallaArvioinnitOhje
Tarkastele opiskelijoiden saamia arvosanoja tietyssä tehtävässäTehtäväOhje
Tarkastele opiskelijoiden saamia arvosanoja tietyssä tentissäTenttiOhje

M365 opetuskäyttö

KäyttötapausDigityökaluLinkit
Ohjaus ja tukeminen
Tarkastele yleiskuvaa opiskelijoiden toiminnasta Teams Education -ryhmässä (kurssialueella), esim.
– Opiskelijoiden käynnit ryhmässä
– Tilastot opiskelijoiden palauttamista tehtävistä
– Opiskelijoiden viestien ja viestivastausten määrät ryhmässä
Teams Education -ryhmä: InsightsOhje
Tarkastele opiskelijoiden läsnäoloa Teams-kokouksissaTeams: Kalenteri / Kokous / OsallistujatOhje
Tarkastele jälkikäteen Teams-kokouksissa käytettyjen aktiviteettien tuloksia (esim. kyselyt ja chat-viestit)Teams: Kalenteri / Kokous / Valitse aktiviteettiOhje
Tarkastele tehtäväkorttien yleiskuvaa ja tilastoja PlannerissaPlanner: KaaviotOhje
Sisällön kehittäminen
Tarkastele kaikkien omien Teams -ryhmien käytön aktiivisuutta esimerkiksi poistaaksesi turhat ryhmätTeams: AnalytiikkaOhje
Tarkastele Sway-esitysten katselutilastojaSway: AnalytiikkaOhje
Tarkastele Stream-videoiden katselukertojaStream: AnalytiikkaOhje
Arviointi
Arvioi opiskelijoiden palauttamia tehtäviä ja tarkastele tilastoja Teams Education -ryhmässä (kurssialueella)Teams Education -ryhmä: TehtävätOhje
Arvioi Forms-lomakkeen tai -tietovisan (esim. tentti tai muu tehtävä) vastauksia ja tarkastele tilastoja Forms: VastauksetOhje

EXAM

KäyttötapausDigityökaluLinkit
Opiskelijan eteneminen
Kerro opiskelijoille mistä löytää arvioidut tentit ja arvioinnissa saadun sanallisen palautteenSuoritukset (opiskelijan näkymä)Ohje
Sisällön kehittäminen
Tarkastele tentin yhteenvetoa ja tutki esim.
– Onko tentin kesto oikea suhteessa tentin tehtäviin?
– Onko tenttisuoritusten arviointien sanallisia palautteita luettu?
– Onko tentissä liian vaikeita tai helppoja kysymyksiä?
Tentti / Tentin yhteenvetoOhje
Arviointi
Arvioi opiskelijoiden tenttisuoritukset ja anna tarvittaessa sanallista palautettaTentti / SuorituksetOhje

Videopalvelut

KäyttötapausDigityökaluLinkit
Opiskelijan eteneminen
Tarkastele tallenteiden opiskelijakohtaisia katselutilastojaPanopto / AnalyticsOhje
Sisällön kehittäminen
Tarkastele tallenteiden katselutilastoja ja opiskelijan aktiivisuutta katselun aikana (kommentit, muistiinpanot)Panopto / AnalyticsOhje

Huomioitavaa

  • Tulkinta: Oppimisanalytiikkaa voit hyödyntää analyysin ja kokonaiskuvan hahmottamisen tukena, mutta se harvoin kertoo koko totuutta oppimisprosessista. Huomioi siis myös muut osaamisen ja etenemisen osoittamisen tavat ja toiminta, josta ei analytiikkatietoa tallennu. Myös opiskelijat tarvitsevat ohjausta heille näytettävien tietojen tulkintaan.
  • Vaikutukset: Huomioi analytiikan mahdollinen vaikutus oppimismotivaatioon. Lisää näkymään myös positiivisia tietoja ja ilmoituksia, sillä jälkeenjääminen muista ja epäonnistumisten esiin tuominen voi myös lannistaa tai heikentää motivaatiota.
  • Avoimuus ja läpinäkyvyys: Muista kertoa opiskelijoille, että minkälaista tietoa heidän toiminnastaan tallentuu ja kerätään ja kuka ja mihin tarkoitukseen tuota tietoa opintojaksolla hyödyntää. Kerro myös perusteet tiedon keräämiselle (laillinen/suostumus).
  • Säilytys ja poistaminen: Arviointisäännön lock mukaan arviontiin liittyviä tietoja tulee säilyttää määrätty aika. Huolehdi kuitenkin tietojen asianmukaisesta poistamisesta tuon ajan jälkeen.