3. Suunnittele ja luo sisällöt

Keskeiset kysymykset

  • Mitä materiaalia tarvitsen tukemaan sisällön oppimista? Miten havainnollista opiskeltavaa asiaa?
  • Kuka on materiaalin ja sisällön tuottaja opintojaksolla? Miten ohjaan opiskelijat aktiiviseen tiedontuottamisen rooliin?
  • Miten huomioin tekijänoikeudet opetusmateriaalissa?

Oppimateriaalin suunnittelu

Oppimisprosessin suunnittelu kokonaisuudessa linkittyy vahvasti oppimateriaalien tuottamiseen. Siinä tulisi olla aina jokin pedagoginen lähtökohta, jossa on mietitty, miten materiaalia hyödynnetään opintojaksolla. Digitaalisuus tarjoaa paljon enemmän mahdollisuuksia tähän. Digitaalisen oppimateriaalin ohella käytetyt oppimisympäristöt vaikuttavat siihen, miten materiaalia voidaan hyödyntää osana osaamistavoitteisiin pääsemistä. Materiaaleja suunniteltaessa kannattaa miettiä myös miten voisi osallistaa opiskelijat osaksi yhteisöllistä tiedontuottamista.

 Digitaaliseen oppimateriaaliin tulee panostaa ja toisaalta digitaalisuus mahdollistaa hyvin monimuotoisten sekä vaihtelevien aineistojen hyödyntämisen opetuksessa. Sisällöntuotannon ja oppimateriaalin käsikirjoittamisen hallinta ovat siis tärkeä osa opettajan ammattitaitoa. Verkko-oppimisympäristöihin sisältöä suositellaan tuotettavaksi pienemmissä osissa sekä erilaisissa formaateissa (esim. teksti, kuva, video, interaktiivisuus, jne.). Digitaalisen oppimateriaalin muotoa kannattaa harkita tavallista tarkemmin. Mieti, mitä kannattaa tuottaa tekstiksi, mitä osuuksia tekstistä voisi korvata videoilla, äänitiedostoilla, kuvilla, animaatioilla, peleillä, tehtävillä tai testeillä. Lisäksi on hyvä pohtia miten osallistaa opiskelijat tiedontuottamisen rooliin.

Oppimateriaalin pedagoginen laatu

Digitaalisen oppimateriaalin pedagoginen laatu syntyy monesta tekijästä. Siinä yhdistyvät hyvin toteutettuun sekä teknisesti toimivaan kokonaisuuteen mielekkäät tehtävät sekä oppimisen kannalta keskeinen sisältö visuaalisesti mielekkäästi, unohtamatta yhteisöllisyyden voimaa.

Verkossa on paljon muutakin opetuksen avuksi ja tueksi sopivaa materiaalia, joka parhaimmillaan on erinomaista aineistoa opintojaksolla.  Pitää kuitenkin olla tarkkana käyttäessään toisten luomaa materiaalia opetuksessaan. ja vaikka opetuskäyttö antaa mahdollisuuksia, niin kannattaa aina tarkastaa, onko tekijä rajoittanut käyttöä. Huomioi myös se, miten oman avoimen materiaalin osalta annat muille käyttömahdollisuuksia.

Opetusvideoiden tekeminen

Intrasta löydät tietoa mahdollisuuksista tuottaa opetusvideomateriaalia Tampereen korkeakouluyhteisössä. Ohjeeseen on koottu opetusvideoiden tekemiseen liittyviä yleisiä ohjeita, sekä ohjelmat että erilaiset välineet/tilat, joita voit valita. Ohje havainnollistaa vaihtoehtoja ja auttaa valitsemaan omiin laatutavoitteisiin ja käytettävissä oleviin resursseihin sopivat työkalut. Siirry intran sisältöön tästä linkistä. lock

Aineistolinkeistä löydät Digivisio 2030 -hankkeen tuottamia “Video oppimisessa ja opetuksessa” -koulutusvideoita, joista saat vinkkejä opetusvideoiden tekemiseen niin teknisestä kuin pedagogisestakin näkökulmasta.

Tekijänoikeudet

Opetuksen, kuten myös verkko-opetuksen osalta tulee miettiä tekijänoikeuksia. Tekijänoikeudellisessa mielessä opetustoiminnalla tarkoitetaan julkista, organisoitua ja vahvistettuun opetussuunnitelmaan perustuvaa opetusta. Rajoitussäännökset mahdollistavat tekijänoikeudellisesti suojattujen aineistojen määrätynlaisen, normaalia vapaamman käytön, esimerkiksi opetustoiminnassa tai tieteellisessä käyttötarkoituksessa.

Opetustoiminnassa esille tulevat tekijänoikeudelliset kysymykset voidaan jakaa karkeasti kahteen peruskysymykseen: 1) Millä perusteilla ja miten opettaja tai opiskelija voi käyttää muiden tekemiä aineistoja osana omaa opetustaan tai osana omia opintosuoritteitaan? 2) Kenellä on tekijänoikeus opetuksen ja opiskelun yhteydessä syntyviin aineistoihin ja millä tavoin oikeudet voivat siirtyä?

Digitaalinen saavutettavuus

Saavutettavuuden osalta laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) velvoittaa korkeakouluja huolehtimaan siitä, että digitaaliset palvelumme ja niiden sisällöt ovat saavutettavia. Velvoite koskee myös julkisesti jaettuja oppimateriaaleja.