Uudenlaiset koulutusten toteutusmallit – mikro-oppiminen ja pelillistäminen

Tässä kaksiosaisessa Mikro-oppiminen ja pelillistäminen -videosarjassa tutustutaan siihen, mitä on mikro-oppiminen ja pelillistäminen ja kuinka niitä voidaan hyödyntää korkeakoulukontekstissa.

Videot on toteutettu suomeksi ja ne on tekstitetty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Jakso 1: Mikro-oppiminen

Tässä jaksossa esitellään, mitä mikro-oppimisella tarkoitetaan ja miten sitä voidaan soveltaa korkeakoulujen tarjoamissa koulutuksissa. (Avaa jakson 1 video, 8:58 min)

Pohdi seuraavia asioita

  • Miten voit mikro-oppimisen avulla tukea eri taustoista ja eri tavoitteilla tulevien oppijoiden näkökulmasta oppimista aikataulullisesti?
  • Miten voit edistää oppijoiden motivaatiota suorittaa opiskeltavana oleva kokonaisuus loppuun saakka?
  • Millaiset formaatit sopivat omaan opetukseesi parhaiten?
  • Miten suunnittelet opettamasi kokonaisuuden arvioinnin niin, että se soveltuu mikro-oppimiseen pohjautuvaan opetukseen?

Jakso 2: Pelillistäminen

Tässä jaksossa esitellään, mitä pelillistämisellä tarkoitetaan ja miten sitä voidaan soveltaa korkeakoulujen tarjoamissa koulutuksissa. (Avaa jakson 2 video, 7:33 min)

Pohdi seuraavia asioita

  • Millaisia pelillistämisen keinoja olet jo aiemmin hyödyntänyt omassa opetuksessasi? 
  • Millaiset pelillistämisen keinot opetuksessasi parhaiten tukisivat yhä moninaisemmista taustoista tulevia oppijoita? 
  • Miten omassa opetuksessasi pelillistämisellä voidaan kasvattaa sisäistä motivaatiota? 
  • Voiko opetuksessasi arviointia toteuttaa pelillistämisen keinoilla?