Hybridiopetus

Hybridiopetuksella tarkoitamme opetustilanteita, joissa kaikki eivät osallistu opetukseen fyysisesti samassa paikassa, vaan osa osallistujista on mukana opetuksessa etäyhteyksien avulla. Opetus toteutetaan tiettynä aikana, mutta se ei ole paikkaan sidottua. Hybridiopetusta voidaan hyödyntää sen mukaan, mikä tukee opetusta parhaiten:

  1. Opettaja ja osa opiskelijoista läsnä lähitapaamisessa ja osa opiskelijoista mukana tapaamisessa etäyhteydellä.
  2. Opettaja etänä, opiskelijat lähitapaamisessa.
  3. Osa opiskelijoista ja opettaja etäyhteyksin tapaamisessa, osa opiskelijoista lähitapaamisessa kampuksella.

– Tätä kaikkea on hybridiopetus.

Hybridiopetus tarjoaa mahdollisuuden perinteisen etä- ja lähiopetuksen rinnalle tuoda opetustilanteessa yhteen sekä lähi- että etäosallistujat. Hybridiopetuksella tarkoitamme tässä siis opetustilanteita, johon osa ryhmästä osallistuu etänä ja osa lähitapaamisessa. Oleellista on, että osallistujat muodostavat opetustilanteessa aidosti yhtenäisen ryhmän. Hybridiopetus voi olla opetukseen osallistumisen mahdollisuuksia laajentava menettely tai vaihtoehtoinen menettelytapa tilanteisiin, joissa osalle ryhmästä ei ole mahdollista osallistua lähitapaamiseen. Näin hybridiopetus voi olla hetkittäinen tai pysyvä järjestely opintojaksolla.

Hybridiopetustilanteet vaativat erilaista ajattelua ja suunnittelemista kuin kokonaan lähi- tai etämuodossa toteutettavat opetustilanteet. Huomioitavana on kaksi opetukseen eri tavalla osallistuvaa ryhmää sekä ryhmät yhteen sitova ympäristö ja teknologia. Vinkkejä hybridiopetuksen toteuttamiseen löydät Vinkkipankista. Tutustuminen kannattaa aloittaa kokoavasta vinkistä Mitä huomioida hybridiopetuksessa?

Vinkkejä hybridiopetukseen löydät alla olevista linkeistä:

Hybridiopetus antaa joustavamman vaihtoehdon opetukseen osallistumiselle, mutta vaatii uudenlaista opetuksen suunnittelua ja onkin mietittävä: milloin hybridiopetusta kannattaa hyödyntää?

Opintojaksolle osallistuu kaksi eri ryhmää samanaikaisesti, onkin opetuksen suunnitteluvaiheessa jo huomioitava näiden ryhmien erilaiset tarpeet.

Hyvä ohjeistus ja opetuksen alussa yhteisten pelisääntöjen sopiminen luovat turvaa ja ennakoitavuutta hybridiopetukseen.

Hybridiopetukseen osallistujien vuorovaikutusta voidaan edistää esimerkiksi tukemalla monikanavaista keskustelua: interaktiivisen hybriditilanteen luominen.

Pohdi myös, miten voisit keventää omaa työtaakkaa ennen opetusta, sen aikana tai sen jälkeen – Älä jää yksin hybridiopetustilanteeseen.

Tutustu lopuksi hybridiopetusta käsitteleviä aineistoja kokoavaan uutiseen: Hybridiopetus – ehdottomasti mahdollisuus!

Voit myös pyytää TLC:n kautta pedagogista tukea tai koulutusta koskien hybridiopetusta itsellesi tai tiimillesi.