Opiskelijan tuki

Kerromme tällä sivulla, millaista tukea Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijalle on saatavilla, ja mitä opettaja voi tehdä, jos opiskelijasta herää huoli.

Opiskelijan ohjaus- ja tukipalvelut

Tarjoamme opiskelijoille monenlaisia ohjaus- ja tukipalveluita, joista sinun opettajana on hyvä olla tietoinen, jotta voit ohjata opiskelijan oikeaan paikkaan. Opettajana voit myös pyytää konsultaatioapua näistä palveluista tilanteisiin, joissa koet tarvitsevasi tukea opiskelijan kanssa toimimiseen tai opiskelijan tilanteen ratkaisemiseen.

Opiskelun saavutettavuus ja yksilölliset opiskelujärjestelyt

Tampereen korkeakouluyhteisössä opiskelija, jolla on todettu oppimisen vaikeuksia, sairaus, vamma tai muu vastaava tila, voi saada yksilöllisiä opiskelujärjestelyitä. Näitä voivat olla esimerkiksi lisäaika tenttiin tai tehtävänpalautuksiin, apuvälineiden käyttö tai suoritustapoihin liittyvät ratkaisut.

Opiskelijalle, joka tarvitsee järjestelyitä, laaditaan ehdotus yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä. Ehdotukselle kirjataan perustelut järjestelyiden tarpeelle sekä ehdotuksia sopiviksi järjestelyiksi. Ratkaisun toteutettavista järjestelyistä tekee opettaja.

Mitä voit tehdä, jos olet huolissasi opiskelijasta tai epäilet hänellä olevan keskittymis- tai oppimisvaikeuksia?

Ota käyttöösi intran Varhainen välittäminen opiskelijan tukena -sivulta löytyvät ohjeet. lock Löydät sieltä ohjeistusta asian puheeksi ottamiseen.

Jos epäilet opiskelijan kanssa lukivaikeuden mahdollisuutta, opiskelija kannattaa ohjata eteenpäin lukitestiin. Pyydä TAMKin opiskelijaa ottamaan yhteyttä osoitteeseen lukitestaus.tamk@tuni.fi ja yliopiston opiskelijaa osoitteeseen opiskelijanohjaus.tau@tuni.fi.

Muita hyödyllisiä sivuja ja opiskelijan palveluita

Tresilienssi-hanke

Avaimet opiskelutaitoihin -materiaali Moodlessa