Kielitietoinen koulutus

Kielitietoisuudella tarkoitetaan, että opettaja havainnoi kieltä ja kielenkäyttöä eri tilanteissa sekä tukee kielellisten ja sisällöllisten taitojen samanaikaista karttumista. Opettaja tarvitsee ymmärrystä oppijan kielellisistä resursseista, tiedonalojen ja oppilaitoksen kielellisistä käytänteistä sekä oppimista tukevan pedagogiikan käytänteistä. Koulutuksen kielitietoisuus ei hyödytä ainoastaan monikielisiä oppijoita, vaan myös suomen kieltä äidinkielenään puhuvat opiskelijat hyötyvät samoista näkökulmista ja tuen keinoista. (Aalto ym., 2019.)

Korko-hankkeessa on koottu Moodleen Kulttuuri- ja kielitietoisuus opetuksessa, ohjauksessa ja asiantuntijatyössä videotallenne- ja tietopaketti, jonka tarkoituksena on virittää ajatukset aiheen äärelle.

Muualla TLC:ssä

Työkaluja opettajalle S2-taustaisen opiskelijan huomioimiseen

Saavutettava opetus

Lait, asetukset ja säännöt

Linkit tarkistettu 1.3.2024