Digitaaliset osaamismerkit

Joustavaa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista kehitetään parhaillaan niin korkeakoulutuksessa kuin eurooppalaisessa kontekstissa. Tämän hetken kehittämiseen linkittyy myös pienet osaamiskokonaisuudet (micro-credentials) ja digitaaliset osaamismerkit (digital open badges).

Digitaalinen osaamismerkki on sähköinen todiste osaamisesta, joka on tunnistettu ja tunnustettu. Digitaalisen osaamismerkin avulla on tarkoitus tehdä oma osaaminen näkyväksi myös muille, joten on tärkeää, että merkki on visuaalisesti kiinnostava ja selkeä. Itse merkin rakenteessa ja sisällössä kuvataan

  • osaamistavoitteet
  • arviointikriteerit
  • osaamisen osoittamisen tavat
  • mahdollinen sähköinen todiste osaamisesta (liite)
  • merkin myöntäjä

Osaamismerkkejä voidaan myöntää automaattisesti eri järjestelmiin integroituna, esimerkiksi erilaisiin suorituksiin sitoen. Käytetyin tapa on myöntää osaamismerkki vaadittua osaamista osoittavan hakemukseen perustuen. Osaamismerkit tukevat eri tavoin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, joten merkin myöntäjä voi olla oppilaitoksen lisäksi myös yritys tai järjestö.

On myös huomioitava, että kaikki digitaaliset merkit eivät ole osaamismerkkejä. Digitaalisen osallistumista kuvaavan osallistumismerkin voi ansaita automaattisesti esimerkiksi osallistumalla johonkin tapahtumaan tai koulutukseen.

Digitaaliset osaamismerkit tarvitsevat käyttöönottoon teknisen järjestelmän. Osaamismerkki-järjestelmiä on olemassa erilaisia, mutta Suomessa käytetyin on Open Badge Factory (OBF). Järjestelmä perustuu Open Badges -standardiin, joka mahdollistaa merkkien joustavan liittämisen esimerkiksi erilaisiin opintohallinnon järjestelmiin. Lisäksi digitaalisten osaamismerkkien henkilökohtaiseen tallentamiseen on kehitetty Open Badge Passport -sovellus.

Parhaimmillaan digitaalisilla osaamismerkeillä voidaan vaikuttaa opiskelijan motivaatioon sekä uudella tavalla ohjata ja arvioida osaamisen kehittymistä. Keskiössä on osaamisperusteisuus ja joustavat osaamisen saavuttamisen tavat. Vuonna 2019 lanseeratun digitaalisin osaamismerkein ohjautuvan oppimisprosessin (Brauer, 2019) perusta on osaamismerkkijärjestelmä.

Tampereen korkeakouluyhteisössä on käytössä Open Badge Factory.