Miksi, mitä miten – Oppimisanalytiikka opettajan ja oppijan apuna

Miksi, mitä ja miten -podcastsarjassa syvennytään datan ja oppimisanalytiikan maailmaan opettajan ja oppijan saappaissa. Viisijaksoisessa sarjassa keskustellaan vaihtuvien asiantuntijoiden kanssa siitä, miten opiskelusta ja oppimisesta kerätty data muuttaa oppimisen muotoilua ja arviointia.

Podcastit on toteutettu suomeksi ja tekstivastineet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi löytyvät Aoe.fi -sivustolta.

Jakso 1: Miksi oppimisanalytiikka on meille tärkeää?

Ensimmäisessä jaksossa pureudutaan oppimisanalytiikan perusteisiin ja siihen, miksi sen käyttö on niin keskeistä opetuksen kehittämisessä. Podcastissa keskustellaan oppimisanalytiikan roolista opettajan päätöksenteon tukena ja siitä, miten se voi auttaa opiskelijoita menestymään. (Avaa jakson 1 podcast, 31:36 min)

Pohdi seuraavia asioita

 • Millaisia käyttösuosituksia oppimisanalytiikkaan liittyen on omassa korkeakoulussasi?
 • Millä tavoin sinä tai kollegasi hyödynnätte oppimisanalytiikkaa?
 • millaisia odotuksia sinulla on oppimisanalytiikan suhteen tulevaisuudessa omassa opetuksessasi tai oppimisessasi?

Jakso 2: Mitä tietoa oppimisanalytiikka tarjoaa?

Toisessa jaksossa sukelletaan syvemmälle oppimisanalytiikan maailmaan ja tutkitaan, millaisia arvokkaita tietoja se voi tarjota opettajille ja oppijoille. Jaksossa keskustellaan suorituksista, osallistumisesta, edistymisen seurannasta ja muista olennaisista tiedoista, jotka voivat muuttaa tapaa, jolla ymmärrämme oppimista. Mutta ennen kaikkea, tässä jaksossa pureudutaan analysoinnin käsitteeseen ja selvitetään, mitä oppimisanalytiikka todella tarkoittaa. (Avaa jakson 2 podcast, 20:39 min)

Pohdi seuraavia asioita

 • Muistuta mieleesi oman opintojaksosi tavoitteet ja pohdi millä eri tavoin opiskelijasi voivat saavuttaa niitä.
 • Millaisia oppimisanalytiikkatyökaluja käyttämälläsi oppimisalustalla on käytettävissä?
 • Miten voi kytkeä oppimisalustalle sellaisia oppimisen muotoja, jotka tapahtuvat oppimisalustan ulkopuolella?
 • Miten oppimisanalytiikalla keräämäsi tieto vaikuttaa arviointiin?
 • Miten voit hyödyntää oppimisanalytiikan tuottamaa tietoa opintojakson kehittämiseen?

Jakso 3, osa 1: Miten käytän oppimisanalytiikkaa opetuksessani?

Kolmas jakso on jaettu kolmeen osaan. Näissä kolmannen jakson kolmessa osassa tuodaan esiin, kuinka eri alojen opettajat hyödyntävät oppimisanalytiikka omassa opetustyössä. (Avaa jakson 3 osan 1 podcast, 11:41 min)

Jakso 3, osa 2: Miten käytän oppimisanalytiikkaa opetuksessani?

Kolmas jakso on jaettu kolmeen osaan. Näissä kolmannen jakson kolmessa osassa tuodaan esiin, kuinka eri alojen opettajat hyödyntävät oppimisanalytiikka omassa opetustyössä. (Jakson 3 osan 2 podcast, 12:53 min)

Jakso 3, osa 3: Miten käytän oppimisanalytiikkaa opetuksessani?

Kolmas jakso on jaettu kolmeen osaan. Näissä kolmannen jakson kolmessa osassa tuodaan esiin, kuinka eri alojen opettajat hyödyntävät oppimisanalytiikka omassa opetustyössä. (Avaa jakson 3 osan 3 podcast, 12:23 min)

Pohdi seuraavia asioita

 • Millaiset lähtökohdat ja asenne sinulla on oppimisanalytiikan oppijalähtöisempään hyödyntämiseen?

Jakso 4: Miten voin oppimisanalytiikan avulla tukea opiskelijoiden osallistamiseen?

Sarjan neljännessä jaksossa tarkastellaan opiskelijoiden osallistamisen tukemista oppimisanalytiikan avulla. (Avaa jakson 4 podcast, 36:14 min)

Pohdi seuraavia asioita

 • Mitä voisit käyttää oppimisanalytiikkaa tukeaksesi opiskelijoiden osallistamista?

Jakso 5: Miten voin oppimisanalytiikan ja tekoälyn avulla tehostaa arviointia ja palautteen antamista?

Sarjan viimeisessä jaksossa käsitellään oppimisanalytiikan ja tekoälyn roolia arviointiprosessissa. Tässä pohditaan, mitä palautteen annossa voi automatisoida ja miten oppimisanalytiikka voi parantaa palautteenantoa ja keskustellaan siitä, miten tekoäly vaikuttaa arviointiin ja palautteen antoon. (Avaa jakson 5 podcast, 33:13 min)

Pohdi seuraavia asioita

 • Millä tavalla tekoälyn erilainen käyttö vaikuttaa oppijoiden oppimiseen opintojaksollasi?
  • Mitkä tehtävät opintojaksollasi oppijat voivat ulkoistaa tekoälylle?
  • Miten varmistat, että oppijat oppivat, kun tekoälyn työkalut ovat vapaasti käytettävissä?
  • Miten voit tuoda tekoälyä mukaan oppimisprosessin tärkeänä oppimisprosessin jäsenenä?
  • Miten tekoäly voi tukea oppijoiden ymmärrystä ja syvällistä oppimista?
 • Miten tekoälyn käyttö vaikuttaa opintojakson arviointiin?
  • Millainen merkitys tekoälyn avulla suoritettavilla tehtävillä on arvioinnissa?
  • Miten voit varmistaa oppijoiden oppimisen ja ymmärryksen, kun tekoälytyökalut ovat vapaasti käytettävissä?
  • Millaisia arviointikriteerejä ja menetelmiä tulisi harkita, kun tekoälyä hyödynnetään opiskelun arvioinnissa?