Digitaalinen saavutettavuus

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) velvoittaa korkeakouluja huolehtimaan siitä, että digitaaliset palvelumme ja niiden sisällöt ovat saavutettavia. Velvoite koskee myös julkisesti jaettuja oppimateriaaleja.

Miksi digitaalisesta saavutettavuudesta on hyötyä?

Digitaalinen saavutettavuus tukee yhdenvertaisuutta. Se tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi esimerkiksi käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti. Toisin sanoen palveluja ja niiden sisältöjä voi käyttää, vaikka käyttäjällä olisi esimerkiksi kuulo- tai näkövamma, luki- ja oppimisvaikeus, muistihäiriö tai vaikkapa heikko suomen kielen taito. Saavutettavan sisällön kanssa on myös helpompi ja miellyttävämpi toimia.

Mikä oppimateriaali täytyy tehdä saavutettavaksi?

Saavutettavus hyödyttää kaikkia. Oppimateriaalin saavutettavuuteen kannattaa siis aina kiinnittää huomiota. Monissa tapauksissa saavutettavuuteen myös velvoittaa laki.

Jos oppimateriaali on jaossa julkisesti, sinun täytyy tehdä se saavutettavaksi. Vaatimus koskee kaikkea materiaalia, siis myös esimerkiksi PowerPoint-esityksiä, videoita, Word-asiakirjoja ja PDF-tiedostoja.

Julkinen jakaminen tarkoittaa sitä, että jaat materiaalia tai sisältöä digitaalisessa palvelussa, joka ei vaadi tunnistautumista. Myös korkeakouluyhteisömme intranet katsotaan julkiseksi käyttöoikeuksiensa määrän perusteella. Sen sijaan Moodle-alueet katsotaan suljetuksi palveluksi aina silloin, kun alueelle pääsy vaatii kirjautumisen.

Aivan kaikkia oppimateriaaleja saavutettavuusvaatimukset eivät kuitenkaan koske:

 • Jos oppimateriaali on jaossa esimerkiksi Moodlessa lyhytaikaisesti ja rajatulla ryhmällä, sitä ei lain mukaan tarvitse tehdä saavutettavaksi. Kun materiaalin käyttö jatkuu pidempää, se pitää tehdä saavutettavaksi.
  • Lyhytaikaisen käytön on ajateltu olevan pääsääntöisesti 12 kuukautta, mutta tapauskohtaisesti sen voi tulkita olevan myös pidempi tai lyhyempi.
  • Rajatulla ryhmällä tarkoitetaan sitä, että materiaalin saatavuus vaatii tunnistautumisen.
 • Ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita ei tarvitse tehdä saavutettaviksi.
 • Live-striimauksia ei tarvitse tehdä saavutettaviksi.

Huomaathan, että opiskelijalla, joka erityisesti tarvitsee saavutettavaa sisältöä esimerkiksi vamman vuoksi, on oltava mahdollisuus saavutettavaan opiskeluun digipalvelulaista ja sen poikkeuksista riippumatta.

Kuinka teen oppimateriaalistani saavutettavaa?

Videot

Jos jaat videon julkisesti, sinun tulee tehdä se saavutettavaksi 14 vuorokauden sisällä julkaisemisesta. Käytännössä video tulee yleensä tekstittää sillä kielellä, jolla video on esitetty. Videon kääntämistä ei vaadita. Mikäli kaikki oleellinen tieto ei tule ilmi videon ääniraidasta, videolle pitää tehdä kuvaileva äänivastine (ns. kuvailutulkkaus).

 • Panoptossa, Screencast-O-Matic -ohjelmassa ja YouTubessa on olemassa automaattinen puheentunnistus, jonka avulla voit tehdä videolle alustavan raakatekstityksen.
 • Raakatekstitys on vielä käytävä läpi ja tehtävä tarvittavat korjaukset ennen sen julkaisemista.

Videoiden saavutettavuudesta intrassa lock

Videoiden tekstitysohjeet intrassa lock

PowerPoint-esitykset ja Word-dokumentit

Vanhojen tiedostojen muokkaaminen saavutettaviksi on työlästä, joten on suositeltavaa viedä tiedostojen sisällöt korkeakouluyhteisön dokumenttipohjiin, jotka on valmiiksi tehty saavutettaviksi lock.

 • Kopioi sisältö alkuperäisestä tiedostosta ja liitä se puhtaana tekstinä dokumenttipohjaan, jonka jälkeen voit tehdä muotoilut tarpeen mukaan käyttäen valmiita tyylejä.
 • Tee dokumentille lopuksi ”Helppokäyttöisyyden tarkistus”, jossa edetään ohjelman antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Ohje MS Office-tiedostojen tekemisestä saavutettavaksi lock

eOppiva-palvelun opetusvideo saavutettavista dokumenteista

PDF-tiedostot

Värien saavutettavuus

Värien saavutettavuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tekstin ja taustan värinen kontrasti on riittävä ja ettei tiedon esittämiseen käytetä pelkästään värejä. Korkeakouluyhteisön Word-, PowerPoint- ja Excel-pohjissa on huomioitu saavutettavuusvaatimukset. Huomioi värien saavutettavuus myös esimerkiksi itse tuottamissasi kaavioissa ja kuvioissa.

Ohje värien käyttämisestä saavutettavasti lock

Tekstin ja kielen selkeys

Ymmärrettävä ja selkeä kieli parantaa oppimateriaalin saavutettavuutta. Tekstin kokoon ja kirjaisintyyppiin on myös hyvä kiinnittää huomiota: tekstin on oltava riittävän suurta ja kirjaisintyypin selkeä. Yleensä kannattaa suosia päätteettömiä fontteja (esim. Arial).

Intran ohje saavutettavaan tekstiin lock

Papunetin ohje saavutettavaan tekstin kokoon ja kirjaisintyyppiin

Lisätietoa

Saavutettavuuden ohjepaketti intrassa lock

Kysy ja keskustele saavutettavuudesta Teamsissa, Verkkosivut ja intra -ryhmän kanavalla Saavutettavuus. Liity ryhmään koodilla wxhhrbq

Tutustu TACCUn (Tampere Accessibility Unit) saavutettavuusaiheiseen kurssitarjontaan FiTechin sivuilla. Kurssit ovat jatkuvasti käynnissä ja maksuttomia. Esimerkiksi kurssi “Accessible documents” sisältää oppimateriaalien saavutettavuuteen liittyvää tietoa.

Digivisio 2023 Digipedagogiikan koulutussarja: Saavutettavuuden, inkluusion ja yhdenvertaisuuden tukeminen (1 video ja 2 podcastia).