Digitaalinen saavutettavuus

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) velvoittaa korkeakouluja huolehtimaan siitä, että digitaaliset palvelumme ja niiden sisällöt ovat saavutettavia. Velvoite koskee myös julkisesti jaettuja oppimateriaaleja.

Miksi saavutettavuudesta on hyötyä?

Saavutettavuus tukee yhdenvertaisuutta. Se tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti. Toisin sanoen palveluja ja niiden sisältöjä voi käyttää, vaikka käyttäjällä olisi kuulo- tai näkövamma, luki- ja oppimisvaikeus, muistihäiriö tai vaikkapa heikko suomen kielen taito.

Saavutettavan sisällön kanssa on myös helpompi ja miellyttävämpi toimia. Lisäksi hakukoneet löytävät saavutettavat sisällöt paremmin.

Mikä oppimateriaali täytyy tehdä saavutettavaksi?

Jos oppimateriaali on jaossa julkisesti, sinun täytyy tehdä se saavutettavaksi. Vaatimus koskee kaikkea materiaalia, siis myös esimerkiksi PowerPoint-esityksiä, videoita, Word-asiakirjoja ja PDF-tiedostoja.

Julkinen jakaminen tarkoittaa sitä, että jaat materiaalia tai sisältöä digitaalisessa palvelussa, joka ei vaadi tunnistautumista. Myös korkeakouluyhteisömme intranet katsotaan julkiseksi käyttöoikeuksiensa määrän perusteella. Sen sijaan Moodle-alueet katsotaan suljetuksi palveluksi aina silloin, kun alueelle pääsy vaatii kirjautumisen.

Aivan kaikkia oppimateriaaleja saavutettavuusvaatimukset eivät kuitenkaan koske:

 • Jos oppimateriaali on jaossa Moodlessa lyhytaikaisesti ja rajatulla ryhmällä, sitä ei tarvitse tehdä saavutettavaksi. Kun materiaalin käyttö jatkuu pidempää, se pitää tehdä saavutettavaksi.
  • Lyhytaikaisella käytöllä tarkoitetaan enimmillään 12 kuukauden käyttöä.
  • Rajatulla ryhmällä tarkoitetaan sitä, että materiaalin saatavuus vaatii tunnistautumisen.
 • Ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita ei tarvitse tekstittää.
 • Live-striimauksia sekä niiden tallenteita jotka ovat julkisesti näkyvillä alle 14 vuorokautta ei tarvitse tekstittää.

Kuinka teen oppimateriaalistani saavutettavaa?

Videot

Jos jaat videon julkisesti, sinun tulee tekstittää se 14 vuorokauden sisällä julkaisemisesta sillä kielellä, jolla video on esitetty. Videon kääntämistä ei vaadita.

 • Panoptossa, Screencast-O-Matic -ohjelmassa ja YouTubessa on olemassa automaattinen puheentunnistus, jonka avulla voit tehdä videolle alustavan raakatekstityksen.
 • Raakatekstitys on vielä käytävä läpi ja tehtävä tarvittavat korjaukset ennen sen julkaisemista.

Videoiden tekstitysohjeet intrassa lock

PowerPoint-esitykset ja Word-dokumentit

Vanhojen tiedostojen muokkaaminen saavutettaviksi on työlästä, joten on suositeltavaa viedä tiedostojen sisällöt korkeakouluyhteisön dokumenttipohjiin, jotka on valmiiksi tehty saavutettaviksi lock.

 • Kopioi sisältö alkuperäisestä tiedostosta ja liitä se puhtaana tekstinä dokumenttipohjaan, jonka jälkeen voit tehdä muotoilut tarpeen mukaan käyttäen valmiita tyylejä.
 • Tee dokumentille lopuksi ”Helppokäyttöisyyden tarkistus”, jossa edetään ohjelman antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Ohje MS Office-tiedostojen tekemisestä saavutettavaksi lock

eOppiva-palvelun opetusvideo saavutettavista dokumenteista

PDF-tiedostot

Värien saavutettavuus

Korkeakouluyhteisön Word-, PowerPoint- ja Excel-pohjissa on huomioitu saavutettavuusvaatimukset. Huomioi värien saavutettavuus myös esimerkiksi itse tuottamissasi kaavioissa ja kuvioissa.

Ohje värien käyttämisestä saavutettavasti lock

Lisätietoa henkilöstölle

Saavutettavuuden ohjepaketti intrassa lock

Kysy ja keskustele saavutettavuudesta Teamsissa, Verkkosivut ja intra -ryhmän kanavalla Saavutettavuus. Liity ryhmään koodilla wxhhrbq