Modulaarisuus oppimisessa ja opetuksessa

Kaksiosaisessa videosarjassa Modulaarisuus oppimisessa ja opetuksessa tarkastellaan modulaarisuutta ilmiönä ja herätellään ajattelemaan oppimisprosessia jatkuvan oppijan näkökulmasta.

Videot on toteutettu suomeksi ja ne on tekstitetty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Jakso 1: Mistä puhumme, kun puhumme modulaarisuudesta?

Ensimmäisessä jaksossa tarkastellaan modulaarisuutta ilmiönä ja modulaarisuuden hyödyt jatkuvan oppijan näkökulmasta, sekä käydään läpi osaamistavoitteiden ja osaosaamistavoitteiden muotoilua. (Avaa jakson 1 video, 13:24 min)

Pohdi seuraavia asioita

  • Millainen joku omista opintojaksoistasi olisi modulaarisena toteutuksena?
  • Millaista tukea kaipaisit modulaarisen oppimisprosessin muotoilussa jatkuville oppijoille?

Jakso 2: Oppimisprosessi jatkuvan oppijan näkökulmasta

Toisessa jaksossa herätellään ajattelemaan oppimisprosessia jatkuvan oppijan näkökulmasta. Miten oppimisprosessia tulisi muotoilla, jotta se vastaisi moninaisen oppijan tarpeisiin ja odotuksiin? (Avaa jakson 2 video, 17:28 min)

Pohdi seuraavia asioita

  • Miten voisit osallistaa jatkuvia oppijoita erilaisten tehtävien ja suoritustapojen muotoilussa?