Opettajatuutorointi

Opettajatuutoroinnin tavoitteina on tukea opintojen sujuvaa etenemistä, opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä ja korkeakouluyhteisöön kiinnittymistä. Opettajatuutori pyrkii vahvistamaan opiskelijoiden toimijuutta ja uskoa omiin kykyihinsä korkeakouluopiskelijoina.

Opettajatuutoroinnin merkitys korostuu opintojen alkuvaiheessa, kun uusia opiskelijoita autetaan kiinnittymään opintoihin ja korkeakouluyhteisöön. Siksi opettajatuutoreiden ja opiskelijatuutoreiden on tärkeää toimia yhteistyössä. Opintojen edetessä opettajatuutorointia tarvitaan tueksi opiskelijan valintoihin liittyvissä pohdinnoissa. Keskeistä ohjaustyössä on kuitenkin aina opiskelijan itsenäisen toiminnan ja motivaation tukeminen. Tavoitteena on, että opettajatuutoroinnin tarve vähenee opiskelijan itseohjautuvuuden lisääntyessä.

Lisätietoa henkilöstölle

Yliopisto: Ohjaustahot ja yhteystiedot lock
Yliopisto: Ohjaustahot ja yhteystiedot: Tiedekuntakohtaiset palvelut lock
Yliopisto: Ohjauksen linjaukset Tampereen yliopistossa

Muualla TLC:ssä

Moninaisuus opetuksessa

Linkit tarkistettu 19.9.2023