Oppimisen ja opetuksen avoimuus

Opetuksen ja oppimisen avoimuus antaa kaikille oppijoille yhdenvertaisen mahdollisuuden jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Avoimien oppimateriaalien etuna on se, että ne ovat oppijan käytössä koko oppimisprosessin ajan ja tukee näin syväsuuntautunutta oppimista. Opetusmateriaalien yhteiskehittäminen ja jatkokehittäminen on mahdollista, kun aineistot jaetaan vapaasti verkossa.

Opetuksen ja oppimisen avoimuuden tarkoituksena on laajentaa oppimiseen pääsyä ja osallistumista kaikille ja usein avoin oppiminen tapahtuu digitaalista teknologiaa hyödyntäen. Oppimisen avoimuus monipuolistaa opetuksen, oppimisen, tiedon luomisen, yhteiskehittämisen ja jakamisen mahdollisuuksia sekä yhdistää muodollisen ja vapaamuotoisen oppimisen reittejä. Voimme mahdollistaa avointa oppimista madaltamalla esteitä ja lisäämällä saavutettavuutta, esteettömyyttä, tarjontaa ja oppijakeskeisyyttä.

Avoimet oppimateriaalit

Avoimilla oppimateriaaleilla tarkoitetaan opetustarkoitukseen suunniteltuja digitaalisia opetus-, oppi- ja tutkimusmateriaaleja. Ne on vapautettu yleiseen käyttöön tai lisensoitu avoimella lisenssillä, joka antaa muille oikeuden päästä materiaaleihin maksutta, oikeuden käyttää ja muokata materiaaleja sekä oikeuden jakaa niitä uudelleen. Avoimet oppimateriaalit voivat olla esimerkiksi kursseja, videoita, kirjoja, artikkeleita tai tehtäväkokonaisuuksia ja ne voivat olla minkä tahansa muotoisia ja käytettävissä millä tahansa välineillä.

Avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt

Oppimisen avoimuus ei rajoitu vain avoimiin oppimateriaaleihin, vaan se mahdollistaa monipuolisen opetuskäytäntöjen jakamisen. Avoimilla oppimis- ja opetuskäytännöillä tarkoitetaan käytänteitä, joilla oppimisesta ja opetuksesta tehdään läpinäkyvää, jaettavaa ja jatkojalostettavaa. Kurssimateriaalien lisäksi voidaan jakaa kurssiaineistojen valintaprosesseja, opetussuunnitelmia, tuntisuunnitelmia, kurssitöitä, arviointimatriiseja ja osaamistavoitteita. Oppimisen avoimuudessa pedagogiikka on keskiössä. Opetuksen suunnittelun ja oppimisen arvioinnin keskeinen periaate on linjakkuus eli kaikkien opetuksen osatekijöiden tulee edistää oppijan syväsuuntautunutta oppimista. Opetuksen avoimuus mahdollistaa myös yhteiskehittelyn eri asiantuntijoiden kanssa.