Opinnollistaminen – vaihtoehtoinen tapa suorittaa opintoja 

Työelämän vaatima osaaminen monipuolistuu koko ajan. Osaamisen tunnistaminen on tärkeässä roolissa, jotta työpaikkojen tarpeet ja työntekijöiden osaamiset kohtaavat. Ammattitaito koostuu useista eri osaamisalueista ja osaamista täytyy ylläpitää, jotta työntekijä voi vastata työelämän muuttuviin tarpeisiin. 

Jatkuva oppiminen on yksi keino ylläpitää osaamista. Jotta koulutuksen ulkopuolella hankittu osaaminen voidaan siirtää osaksi koulutusjärjestelmän tunnustamaa osaamista, täytyy osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen löytyä keinoja. Näitä on selvitetty mm. TEMin julkaisussa Miten osaaminen näkyväksi? (Oosi, Jauhola, Rausmaa, & Haila, 2020). Julkaisussa on selvitetty millaisia Suomessa ja tietyissä verrokkimaissa osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen käytännöt ovat.  

Kun opiskelija on hankkinut osaamisen ennen opiskelua, hänen osaamisensa voidaan tunnistaa ja tunnustaa AHOT –prosessissa. Entä jos opiskelija on töissä opiskelunsa ohessa, ja hän työskennellessään havaitsee, että hänelle tulee kertymään osaamista, jota hän tarvitsee tulevan tutkintonsa työtehtävissä? Silloinhan on järkevää miettiä jo etukäteen, millaista osaamista työskentely tuottaa, millainen teoriatieto auttaa häntä laajentamaan osaamisen “suuremmaksi kuin asian tekemisen osaaminen”. Tällaista etukäteen suunniteltua työelämässä hankittavan tiedon hyödyntämistä osana ammattikorkeakoulututkinto kutsutaan opinnollistamiseksi.  

Lisätietoa henkilöstölle

Tampereen yliopiston ohje opinnollistamisesta

Linkit tarkistettu 19.1.2024