Työsuhteen alkaessa

Uuden työntekijän huolellinen perehdyttäminen on tärkeä osa työhyvinvointia ja työssä viihtymistä. Esimiehen ja organisaation velvollisuuksiin kuuluu perehdyttää uusi työntekijä.

Tampereen korkeakouluyhteisö tarjoaa perehdytysohjelman, jonka avulla tutustutaan työnantajaan sekä saadaan tarvittavat tiedot työsuhdeasioista, organisaatiosta ja tehtäväkohtainen perehdytys työtehtävien mukaan.

Perehdytysohjelman sisältö

 • Työsuhdeasioiden perehdytys
 • Organisaatioperehdytys
 • Tehtäväkohtaiset lisäperehdytykset
  • Laboratorioperehdytys
  • Väitöskirjatutkijan perehdytys
  • Opettajan perehdytys
  • Esimiehen perehdytys

Opettajan perehdytys järjestetään kerran lukukaudessa, jossa verkostoidutaan, tutustutaan opetustyön käytänteisiin ja opetuksen keskeisiin IT-järjestelmiin.

Tarkemmat tiedot ja ajankohdat perehdytystilaisuuksista ilmoitetaan intran henkilöstökoulutuskalenterissa (kirjautuminen TUNI-tunnuksilla).

Työaika

Korkeakouluyhteisössä henkilöstön työaika määräytyy eri säännösten mukaan riippuen henkilön tehtävästä.

TAMKissa vuosityöajassa olevalla opetushenkilöstöllä tuntimäärä on 1624 tuntia lukuvuodessa (1.1.2021 alken 1600 h), määräaikaisilla opettajilla työaika voi olla alle 1624 h, mutta vakituisilla vain erikseen niin sovittaessa.

Yliopistossa opetus- ja tutkimushenkilökunnan vuosittainen työaika on 1612 tuntia. Opetushenkilöstöön kuuluva tekee vuosittain työaikasuunnitelman. Intrasta löytyy ohjeita työsuunnitelman tekemiseen ja työajan suunnitteluun sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Teknistä tukea työsuunnitelman laatimiseen SoleTM -järjestelmässä saa osoitteesta tyosuunnitelma.tau@tuni.fi.

Intrasta löytyy ohjeita työsuunnitelman tekemiseen ja työajan suunnitteluun sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Teknistä tukea työsuunnitelman laatimiseen SoleTM -järjestelmässä: tyosuunnitelma.tau@tuni.fi.

Palkkaus

Opetushenkilöstön palkkauksen perusteissa on korkeakoulukohtaisia eroja. Tarkemmat tiedot löytyvät sovellettavista työehtosopimuksista.

TAMK:a koskeva työehtosopimus

Yliopistoa koskeva työehtosopimus

Lisätietoa henkilöstölle

Perehdytys

Työsuhde

Kokonaistyöaika

Muualla TLC:ssä

Tukipalvelut
Työhyvinvointi
Opetuksen suunnittelu ja toteutus
Kehity opetustyössä
Opetustyön tietojärjestelmät

Linkit tarkistettu 4.9.2020