Opettajana korkeakoulussa

Opetustyö on asiantuntijatyötä, jonka ytimessä on pedagoginen ja sisällöllinen osaaminen. Työtä tehdään vuorovaikutuksessa opiskelijoiden, muiden työyhteisön jäsenten ja ulkoisten toimijoiden kanssa. Korkeakouluopettaja työskentelee näin ollen jatkuvasti osana asiantuntevaa yhteisöä, jonka merkitys on keskeinen ammatillisen kasvun ja työhyvinvoinnin kannalta. Opetustyön arki koostuu sekä itsenäisestä tekemisestä kuin myös yhteisön jäsenenä toiminnan kehittämisestä.  

Tässä osiossa käsitellään opettajan työhön liittyviä korkeakouluyhteisön palveluita sekä teemoja, jotka edistävät yksittäisen opetustyötä tekevän henkilön toimijuutta ja kehittymistä asiantuntijayhteisön jäseneksi. Osiossa tarkastellaan myös opetustyöhön liittyviä eettisiä ja moninaisuuden teemoja.  

Opettajalla on mahdollisuus kehittää osaamistaan opettajaverkostojen, korkeakouluyhteisön laajojen tuki- ja koulutuspalveluiden sekä jatkuvan oppimisen polkujen avulla. Myös TLC tarjoaa opetustyötä tekevälle tukea ja koulutusta urapolun eri vaiheissa.