Video oppimisessa ja opetuksessa

Tämän kymmenosainen Video oppimisessa ja opetuksessa -videosarja tuo näkyväksi, miten videon voi integroida opetukseen tukemaan jatkuvaa oppimista sekä toimintaa oppijoiden kanssa.

Videot on toteutettu ruotsiksi ja ne on tekstitetty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Jakso 1: Video opetuksessa

Ensimmäisessä jaksossa tuodaan näkyväksi, miten videon muodossa olevat opetusmateriaalit voivat tukea jatkuvaa oppimista. Lisäksi osallistujille tarjotaan ideoita siitä, miten videomateriaali voisi hyödyttää myös opiskelijoita ja tehdä opetuksesta joustavampaa. (Avaa jakson 1 video, 10:44 min)

Pohdi seuraavia asioita

  • Millaisia konkreettisia mahdollisuuksia voisit saavuttaa videoiden avulla?
  • Millaista teknologiaa ja tukea organisaatiossasi on tarjolla videoiden tuotantoon?

Jakso 2: Video osaamisen näyttönä

Toisessa jaksossa esitellään sitä, kuinka opiskelijoille annettavien tehtävien palautuksena käytetään videota. (Avaa jakson 2 video, 8:57 min)

Pohdi seuraavia asioita

  • Millaisia tehtäviä opiskelijasi voisivat palauttaa videoina omilla opintojaksoillasi?
  • Miten ohjeistaisit opiskelijoita videolla palautettavista tehtävistä?

Jakso 3: Käsikirjoitus & storyboard

Kolmannessa jaksossa esitellään käsikirjoituksen kirjoittamisen ja kuvakäsikirjoituksen luomisen prosessi sekä mitä kysymyksiä tekijän on pidettävä mielessä prosessin aikana. (Avaa jakson 3 video, 8:47 min)

Jakso 4: Kameratekniikka

Neljännessä jaksossa käydään läpi kameratekniikan eri tasoja ja esitellään erilaista kameratekniikkaa. Lisäksi muistutetaan, että eritasoinen kameratekniikka voi vaatia eritasoista teknistä tukea. (Avaa jakson 4 video, 11:14 min)

Jakso 5: Äänitekniikka

Viidennessä jaksossa esitellään eritasoisia mikrofoneja ja keskeisiä näkökohtia hyvän äänitallenteen luomisessa. (Avaa jakson 5 video, 9:38 min)

Jakso 6: Kamerakulmat

Kuudennessa jaksossa esitellään, miten eri kuvakulmia voidaan käyttää videonteossa. (Avaa jakson 6 video, 8:38 min)

Jakso 7: Valaistus

Seitsemännessä jaksossa esitellään, miten asianmukainen valaistus voidaan toteuttaa studioympäristössä. Lisäksi käydään läpi, mitä on huomioitava kuvattaessa studioympäristön ulkopuolella sekä sisätiloissa sekä ulkona. (Avaa jakson 7 video, 8:41 min)

Jakso 8: Editointi

Kahdeksannessa jaksossa esitellään iMovieen perustuvan videon editointiprosessin eri vaiheet. Lisäksi annetaan ehdotuksia muista editointityökaluista. (Avaa jakson 8 video, 18:56 min)

Jakso 9: Opiskelijoiden tuotosten kerääminen

Yhdeksännessä jaksossa esitellään erilaisia tapoja kerätä opiskelijoiden videomateriaalia ja pohditaan, kenellä tulisi olla pääsy lopulliseen videoon. (Avaa jakson 9 video, 6:11 min)

Jakso 10: Videotuotteiden arviointi

Sarjan päättävässä jaksossa tarkastellaan videona tuotettujen töiden arviointia. (Avaa jakson 10 video, 7:07 min)