Saavutettavuuden, inkluusion ja yhdenvertaisuuden tukeminen

Kolmeosaisessa Saavutettavuuden, inkluusion ja yhdenvertaisuuden tukeminen -koulutussarjassa keskitytään näiden ilmiöiden tarkasteluun ja merkityksiin sekä niiden edistämiseen arjessa. Sarjan ensimmäinen osa on toteutettu videona ja kaksi seuraavaa podcastina.

Videot on toteutettu suomeksi ja ne on tekstitetty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Podcastit on toteutettu suomeksi ja tekstivastineet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi löytyvät Aoe.fi -sivustolta.

Jakso 1: Mitä saavutettavuus, inkluusio ja yhdenvertaisuus merkitsevät?

Sarjan ensimmäisessä jaksossa keskitytään saavutettavuuden, inkluusion ja yhdenvertaisuuden määrittelyyn ja merkityksiin. Videossa keskustellaan siitä, mitä ne merkitsevät opettajan, oppijan ja koulutusorganisaation näkökulmista ja erityisesti jatkuvan oppimisen näkökulmasta. (Avaa jakson 1 video, 13:10 min)

Pohdi seuraavia asioita

 • Miten omassa korkeakoulussasi henkilöstö voisi saada tukea ja ohjausta saavutettavuuden, inkluusion ja yhdenvertaisuuden edistämiseen?
 • Miten oppijalähtöisyys ja moninaiset oppijaryhmät huomioidaan?

Jakso 2: Saavutettavuuden, inkluusion ja yhdenvertaisuuden edistäminen korkeakouluissa

Sarjan toisessa jaksossa korkeakoulun saavutettavuusvastuuhenkilöt pohtivat, miksi saavutettavuus on tärkeää huomioida koko korkeakoulun toiminnassa ja kuinka sitä voidaan edistää. Lisäksi käydään keskustelua jatkuvan oppijan näkökulmasta. (Avaa jakson 2 podcast, 14:23 min)

Pohdi seuraavia asioita

 • Millaisia tasa-arvoon ja syrjintään liittyviä epäkohtia ja kokemuksia olet havainnut omassa arjessasi ja korkeakoulussasi?
 • Miten saavutettavuutta ja inkluusiota voidaan korkeakoulussasi edistää?
 • Yhdenvertaisuus on kaikkien yhteinen asia. Keiden kanssa koulutusorganisaation pitäisi tehdä uudenlaista yhteistyötä esim. syrjinnän ehkäisemiseksi?
 • Miten huomioida moninaiset, eri taustoista tulevat oppijat (esim. erikieli- ja kulttuuritaustat, etniset vähemmistöryhmät, oppimisvaikeudet, neurologiset erityispiirteet, liikunta- ja aistirajoitteet jne.)?

Jakso 3: Saavutettavuuden edistäminen opintojaksoalustoilla

Sarjan kolmannessa jaksossa keskitytään opintojaksoalustojen ja sisältöjen saavutettavuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Tässä osassa keskustellaan siitä, millainen on saavutettava ja yhdenvertainen opintojaksoalusta ja mitä olisi hyvä huomioida jatkuvan ja joustavan oppimisen näkökulmasta. (Avaa jakson 3 podcast, 17:17 min)

Pohdi seuraavia asioita

 • Miten omassa korkeakoulussasi opetushenkilöstö saa/voisi saada tukea ja ohjausta digitaalisesti saavutettavan ja yhdenvertaisen opintojaksoalustan suunnitteluun ja rakentamiseen?
 • Miten oppijalähtöisyys ja moninaiset oppijaryhmät huomioidaan?
 • Onko alakohtaisia, osaamistavoitteisiin liittyviä tai muita näkökulmia, joita on huomioitava saavutettavuuden edistämisessä?
 • Onko tukipalveluita ja neuvontaa saatavilla riittävästi?
 • Mitä omassa korkeakoulussasi voisi tehdä digitaalisen oppimisen saavutettavuuden edistämiseksi?
 • Onko oman korkeakoulusi ohjeistusta tarvetta päivittää ja miltä osin?
 • Ovatko ohjeet helposti löydettävissä, saatavilla ja hyödynnettävissä?
 • Miten omassa korkeakoulussasi arvioidaan opetuksen saavutettavuuden toteutumista?
 • Miten opintojaksojen tai oppimateriaalien saavutettavuutta ja laatua voisi arvioida tai testata?