Digipedagogiikka

Mitä on digipedagogiikka?

Digityökaluja ja -ympäristöjä voidaan hyödyntää opetuksen ja oppimisprosessin tukena monin eri tavoin: Täysin verkossa toteutettavasta opintojaksosta lähi- ja etäryhmät yhdistävään hybridiopetukseen tai digityökalujen hyödyntämiseen lähiopetuksen tukena.   Verkkototeutuksen rakentaminen ei kuitenkaan tarkoita pelkkää materiaalin muuttamista sähköiseksi ja opiskelijoiden kokoamista verkko-oppimisympäristöön. Oppimisprosessin suunnittelu ja näkyväksi tekeminen on olennainen osa myös verkko-opetuksen suunnittelua. Digipedagogiikasta puhutaan silloin, kun digitaalisten ympäristöjen erityispiirteet ja vaikutus opetuksen suunnitteluun ja oppimisprosessiin huomioidaan.

Digipedagogiikan yhteydessä nousee esille usein TPACK-malli (Mishra & Koehler 2006), jossa yhdistyvät teknologinen, pedagoginen ja substanssiosaaminen. Ydinajatuksena on, että näiden osa-alueiden toteutuminen yhdessä tukee verkko-opetuksen laatua. Opettaminen verkossa tai muuten teknologia-avusteisesti ei siis ole pelkkää teknologiaa, pedagogiikkaa tai sisältöjen osaamista, vaan näitä kaikkia yhdessä.

Etene seuraavien vaiheiden kautta

Tämä sivusto auttaa sinua digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja hyödyntävän opetuksen suunnittelussa. Digipedagogiikka-osuus noudattelee opetuksen suunnittelun vaiheita ja on jaoteltu alasivuille seuraavasti:

  1. Luo suunnitelma opetuksen ja opintojakson toteuttamisesta
  2. Valitse menetelmät ja työskentelytavat
  3. Suunnittele ja lue sisällöt ja materiaalit
  4. Valitse sopivat arvionnin ja osaamisen osoittamisen tavat
  5. Valitse oppimisympäristöt ja työkalut
  6. Digitaalinen saavutettavuus

Tukea opetuksen suunniteluun ja kehittämiseen:
Täältä löydät kootusti Tampereen korkeakouluyhteisön opetuksen kehittämisen tukipalvelut.