Kansainvälistyminen

Tampereen korkeakouluyhteisö kannustaa tutkimus- ja opetushenkilöstön tavoitteelliseen liikkuvuuteen osana uraa ja se pyritään ottamaan huomioon työsuunnitelmissa. Omaa kansainvälistymistään voi edistää sekä kotimaassa (ns. kotikansainvälistyminen) että lähtemällä pidemmäksi tai lyhyemmäksi ajanjaksoksi ulkomaille työskentelemään. Korkeakouluyhteisö tarjoaa tähän monenlaisia mahdollisuuksia.

Kansainvälinen opettaja- ja henkilökuntavaihto

TAMK

TAMK ylläpitää aktiivisesti yhteistyötä kansainvälisiin kumppaneihin ja verkostoihin. TAMKilla on tällä hetkellä yhteistyösopimus noin 350 korkeakoulun kanssa ympäri maailmaa. Näiden kumppaneiden kanssa tavoitellaan syvää ja monipuolista yhteistyötä ottaen huomioon TKI-toiminnan ja koulutuksen kehitystrendit. Lisäksi TAMK tekee laaja-alaista, strategiseen kumppanuussopimukseen perustuvaa yhteistyötä kahden kansainvälisen korkeakoulun ja yhden kumppanuusverkoston kanssa. Yhteistyö näiden kumppaneiden kanssa on monialaista, ja heidän kanssaan on solmittu viisivuotinen strateginen kumppanuussopimus, joka pitää sisällään yhteistyön koulutuksen, TKI-toiminnan sekä toimintojen vertailun ja yhteiskehittämisen alueilla.

TAMKin henkilökuntaan kuuluva voi hakea opetus- tai henkilökuntavaihtoon keskitetyssä haussa elokuussa. Haun alkamisesta ja käytänteistä tiedotetaan Intrassa. Kansainvälisen liikkuvuuden tavoitteena on ensisijaisesti ammatillinen kehittyminen ja kouluttautuminen sekä hyvien käytäntöjen vaihto kollegojen kesken.

Elokuun haussa on mahdollista hakea seuraavia liikkuvuuksia:

 • Erasmus+ -liikkuvuudet (opettaja- ja henkilökuntavaihdot)
 • Hanke- tai projektimatkat
 • Konferenssi- ja seminaarimatkat (tämän tyyppinen liikkuvuus ei voi tapahtua Erasmus+ ohjelman sisällä)
 • Yhteistyön suunnittelu partnerien kanssa
 • Euroopan ulkopuolelle suuntautuvat matkat ns. Bilateral -liikkuvuudet (opettaja- ja henkilökuntavaihdot partnerikouluihin)
 • Opettajien matkat koskien opiskelijaryhmän kanssa tehtäviä lyhyitä vaihtoja, joita on mahdollista hakea myös jatkuvasti vuoden aikana.

Yliopisto

Opetus-, tutkimus- tai tukihenkilöstöön kuuluva, jolla on työsuhde Tampereen yliopistoon, voi hakea opetus- tai henkilökuntavaihtoon. Työsuhteen ei tarvitse olla vakituinen eikä kokoaikainen.

Opetusvierailun avulla voi kehittää opetustaitoja uudessa opetusympäristössä, vahvistaa kansainvälistä osaamista, hankkia uusia kontakteja sekä suunnitella tutkimus- tai opetusyhteistyötä. Hankittua kokemusta voi tuoda esille esimerkiksi opetusportfoliossa.

Tampereen yliopiston henkilökunnalla on mahdollisuus hakeutua opetusvierailuille yliopiston eurooppalaisiin yhteistyöyliopistoihin Erasmus+ -ohjelman tai puitteissa tai Euroopan ulkopuolelle yliopiston kahdenväliseen yhteistyöyliopistoon.

Kotikansainvälistyminen

Aina ulkomaille lähteminen ei ole mahdollista tai välttämätöntä. Tampereen korkeakouluyhteisö tarjoaa mahdollisuuksia myös kotikansainvälistymiseen. Sitä tukevat seuraavat mahdollisuudet:

 • Osallistuminen oman organisaation järjestämille kursseille, jotka kehittävät kielitaitoa ja kykyä opiskella monikulttuurisessa ympäristössä
 • Opiskelu tai opettaminen vieraalla kielellä (esimerkiksi Tampere Summer Schoolissa)
 • Osallistuminen kansainvälisiin ja monikulttuurisiin tapahtumiin, koulutuksiin ja vierailijaluennoitsijoiden luennoille
 • Kansainvälisten vieraiden ja vierailuluennoitsijoiden vastaanottaminen
 • Osallistuminen mentorointi– tai ystäväperhetoimintaan

Virtuaalivaihto

Virtuaalivaihdossa eri kulttuurisista ja/tai maantieteellisistä taustoista lähtöisin olevat opiskelijat kohtaavat reaaliaikaisten, digitaalisen teknologian avulla toteutettujen virtuaalisten keskustelujen ja yhteistyön puitteissa. Virtuaalivaihto edistää opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksia ja tukee opiskelijoiden kulttuurienvälisen kompetenssin ja työelämätaitojen kehittymistä.

Virtuaalivaihto voidaan sisällyttää komponenttina olemassa olevaan kurssiin ja tarjotaan yhdessä ulkomaisen partnerin kanssa. Molemmat osapuolet suunnittelevat omat kurssinsa itsenäisesti lukuun ottamatta virtuaalivaihtokomponenttia, joka suunnitellaan yhdessä. Opettajat toteuttavat virtuaalivaihtoa sisältävät kurssinsa yleensä ns. blended-muodossa, jolloin ne koostuvat sekä kotiyliopistossa pidetystä (teoria-/substanssipainotteisesta) kontaktiopetuksesta että ulkomaisen partnerin kanssa toteutettavista interaktiivisista virtuaalisessioista.

Jos olet kiinnostunut tarjoamaan virtuaalivaihtoa opiskelijoillesi, saat lisätietoa ja käytännön vinkkejä oheisesta tallenteesta ja informaatiopaketista.

Video: Virtual Exchange Webinar

Aiheesta muualla

Kansainvälinen TAMK

Kansainvälinen yliopisto

Lisätietoa henkilöstölle

Kansainvälinen opettaja- ja henkilökuntavaihto TAMKissa lock

Kansainvälinen opettaja- ja henkilökuntavaihto yliopistossa lock

Muualla TLC:ssä

Konferenssit
Henkilöstökoulutukset ja tapahtumat

Linkit tarkistettu 6.9.2020