Pedagoginen hyvinvointi

Työhyvinvoinnin ja opiskeluhyvinvoinnin rinnalla on alettu puhua pedagogisesta hyvinvoinnista. Pedagoginen hyvinvointi on systeeminen kokonaisuus, joka rakentuu opettajan ja opiskelijoiden sekä muiden sidosryhmien ja verkostojen välisestä vuorovaikutuksesta (suunnittelu, menetelmät, arviointi jne.) Lisäksi siihen vaikuttaa työyhteisön tuki ja vuorovaikutus (emotionaalinen tuki ja turvallinen oppimisilmapiiri).

Rakentuakseen pedagoginen hyvinvointi tarvitsee pedagogista tietoisuutta: ymmärrystä opetuksesta, oppimisesta, hyvinvoinnista sekä niiden välisestä yhteydestä. Pedagogista hyvinvointia voidaan vahvistaa kehittämällä toimia ja rakenteita, jotka tukevat opettajien osallisuutta, toimijuutta, motivaatiota, osaamista ja yhteistyötä.

Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi

Ajan tasalla oleva osaaminen ja työn hallinnan kokemus lisäävät motivaatiota, sitoutumista ja jaksamista. Ammatillinen osaaminen, työnhallinta työkaaren eri vaiheissa sekä laadukas johtaminen ja esihenkilötyö lisäävät henkilöstön valmiuksia selviytyä muuttuvissa tehtävissä ja työolosuhteissa. Osaamisen kehittäminen edistää jatkuvan oppimisen kulttuuria, asiantuntijuutta ja yhdessä toimimista sekä tukee valmiutta ja rohkeutta uudistumiseen.

Tampereen korkeakouluyhteisö tarjoaa henkilöstölleen keskitettyjä koulutus- ja kehittämispalveluja, joita järjestävät mm. TLC, HRD-tiimit ja muut tukipalvelut. Ajankohtainen koulutustarjonta löytyy intran henkilöstön koulutuskalenterista lock.

Tampereen yliopisto ja TAMK työnantajina tukevat henkilöstönsä työhyvinvointia ja huolehtivat työn tekemisen ja työhyvinvoinnin edellytyksistä. Keskeistä on auttaa työntekijöitä ja työyhteisöjä parantamaan työn sujuvuutta, työyhteisöjen toimintaa ja yhteisöllisyyttä sekä työoloja.

Tutustu palveluihin intrassa:

Osaamisen kehittäminen ja henkilöstökoulutus lock
Mentorointi ja coaching lock
Työhyvinvointi lock
Työnohjaus lock
Työkyky ja työkykyjohtaminen lock
Työterveyshuollon palvelut lock

Aineistolinkit ja lähteet

Työterveyslaitoksen materiaaleista löytyy paljon hyödyllistä tietoa hyvinvoinnista ja toimivasta työyhteisöstä.

Raija Erkkilä ja Sirpa Perunka: Pedagoginen hyvinvointi voimaannuttaa ja osallistaa opettajan ja opiskelijan, 23.6.2021

Liisa Vanhanen-Nuutinen ja Pirjo Aura (toim.): Opas pedagogiseen hyvinvointiin. 17.3.2023

Muualla TLC:ssä

Ammattietiikka
Pedagoginen johtaminen
Pedagogiset koulutukset

Linkit tarkistettu 15.9.2023