Käytännön vinkkejä saavutettavaan opetukseen

Kun opettajana lähdet miettimään, miten voisit muokata opetustasi vielä saavutettavampaan suuntaan, on hyvä ajatus aloittaa ajatustyö opintojakson tai tietyn tehtävän osaamistavoitteista ja niiden kirkastamisesta. Mitä osaamistavoitteet ovat? Millä eri keinoin niihin voi päästä? Mitä nykyisestä tehtävästä/opetusmenetelmästä tms. voidaan muokata niin, että osaamistavoitteet edelleen täyttyvät?

Monesti voi olla, että olet tottunut toteuttamaan jonkin tehtävän jollakin tietyllä tavalla, vaikka osaamistavoitteet voisivat täyttyä myös vaihtoehtoisella tavalla. Opettajana voit esimerkiksi olla tottunut toteuttamaan jonkin oppimistehtävän esseenä, vaikka esseen kirjoittaminen ei itsessään olisikaan kyseisen tehtävän osaamistavoitteena. Kirjoittaminen voi aiheuttaa joillekin opiskelijoille haasteita eikä todellinen osaaminen pääsekään esseessä esiin. Voisiko osaamisen ja oppimisen tuoda esiin vaihtoehtoisesti myös esimerkiksi podcastin, portfolion tai videon muodossa?

Seuraavaksi esitellään käytännön vinkkejä, joilla voit muokata opetustasi saavutettavampaan suuntaan. Kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla, vaan voit napata listalta muutamia opintojaksoillesi soveltuvia käytänteitä kerrallaan.