Geneeriset taidot opetussuunnitelmassa

Tampereen korkeakouluyhteisö on tehnyt linjauksen ns. yhteisistä osaamisista, jotka jokaisella Tampereen korkeakouluyhteisöstä tutkintoon johtavasta koulutuksesta valmistuvalla opiskelijalla tulisi olla valmistuessaan. Näistä taidoista käytetään usein myös nimitystä geneeriset tai siirrettävät taidot.

Yhteisten osaamisten tavoitteet on tarkoitus saavuttaa pääosin tutkintoon sisältyvien opintojaksojen sisälle integroituna sekä opinnäytteissä, mutta koulutusalasta riippuen voidaan tarjota myös erillisiä opintojaksoja, joilla keskitytään johonkin ao. teemaan. Osaamistavoitteet voivat olla joko tutkintotason, opintokokonaisuustason tai opintojaksotason tavoitteita. Jos yhteinen osaaminen viedään opintojaksotasolle, sen tulee olla mukana opintojakson arvioinnissa.

Tutkintoihin integroidaan ja sisällytetään näitä yhteisiä osaamistavoitteita tutkinto-ohjelman osaamistarpeet huomioon ottaen ja jokainen tutkinto voi soveltaa niitä tutkintoon sopivalla tavalla. Osaamisen saavuttamista voidaan tukea erilaisilla opetusmenetelmillä esimerkiksi projektitöillä, innovointiprojekteilla tai vastaavilla.

Tampereen korkeakouluyhteisön yhteiset osaamistavoitteet ovat

  • Oppimisen taidot ja kriittinen ajattelu
  • Etiikka
  • Työyhteisötaidot
  • Tietotekniikka- ja digitaidot
  • Uuden kehittäminen ja innovointi
  • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
  • Talous- ja johtamistaidot sekä yhteiskunnallinen ymmärrys
  • Kansainvälisyys ja globaali vastuu

Esimerkkejä yhteisten osaamisten kirjaamisesta opetussuunnitelmaan.

Aineistolinkit

Asikainen, E., Kukkonen, H., Hakala, K., Harju, E., Kyhä, H., Lahtinen, J.,… Tapani, A. (2020). Kohti kestävää koulutusta ja opettajuutta. TAMK Journal. Haettu osoitteesta https://tamkjournal.tamk.fi/kohti-kestavaa-koulutusta-ja-opettajuutta/

Lisätietoa henkilöstölle

Tampereen korkeakouluyhteisön yhteiset osaamistavoitteet

Kestävän kehityksen pedagogiikka

Muualla TLC:ssä

Pedagoginen suunnittelu

Linkit tarkistettu 3.9.2020