Kehitä digipedagogista osaamistasi

Digivisio 2030 -hankkeen digipedagogiikan koulutusten tavoitteena on korkeakoulujen opetus- ja tukihenkilöstön osaamisen kehittäminen opin.fi –tarjottimen laadukkaan sisällön tukemiseksi. Koulutuksia voi hyödyntää oman osaamisen kehittämiseen kaikkeen opetustyöhön liittyen.

Koulutukset on toteutettu mikro-oppimisen periaatteella eli ne koostuvat yhdestä tai useammasta jaksosta. Koulutusten videot ja podcastit ovat katsottavissa Digivisio 2030 –hankkeen YouTube-kanavalla. Alla olevien linkkien kautta pääset sivuille, josta löydät linkit koulutusten yksittäisiin jaksoihin sekä videoiden ja podcastien yhteyteen lisättyjä pohdintatehtäviä.

Videot on toteutettu joko suomeksi tai ruotsiksi ja ne on tekstitetty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Podcastit on toteutettu suomeksi ja tekstivastineet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi löytyvät Aoe.fi -sivustolta kunkin koulutuksen kohdalta.

Modulaarisuus oppimisessa ja opetuksessa

Kaksiosaisessa videosarjassa Modulaarisuus oppimisessa ja opetuksessa tarkastellaan modulaarisuutta ilmiönä ja herätellään ajattelemaan oppimisprosessia jatkuvan oppijan näkökulmasta.

Miksi, mitä miten – Oppimisanalytiikka opettajan ja oppijan apuna

Viisiosaisessa Miksi, mitä ja miten -podcastsarjassa syvennytään datan ja oppimisanalytiikan maailmaan opettajan ja oppijan saappaissa. Sarjassa keskustellaan vaihtuvien asiantuntijoiden kanssa siitä, miten opiskelusta ja oppimisesta kerätty data muuttaa oppimisen muotoilua ja arviointia.

Saavutettavuuden, inkluusion ja yhdenvertaisuuden tukeminen

Kolmeosaisessa Saavutettavuuden, inkluusion ja yhdenvertaisuuden tukeminen -koulutuksessa keskitytään näiden ilmiöiden tarkasteluun ja merkityksiin sekä niiden edistämiseen arjessa. Sarjan ensimmäinen osa on toteutettu videona ja kaksi seuraavaa podcastina.

Uudenlaiset koulutusten toteutusmallit – mikro-oppiminen ja pelillistäminen

Kaksiosaisessa Mikro-oppiminen ja pelillistäminen videosarjassa tutustutaan siihen, mitä on mikro-oppiminen ja pelillistäminen ja kuinka niitä voidaan hyödyntää korkeakoulukontekstissa.

Video oppimisessa ja opetuksessa

Kymmenosainen videosarja Video oppimisessa ja opetuksessa tuo näkyväksi, miten videon voi integroida opetukseen tukemaan jatkuvaa oppimista sekä toimintaa oppijoiden kanssa.