Yhdenvertaisuuden ja antirasismin edistäminen opetuksessa ja oppilaitosympäristössä

Moninaistuvassa yhteiskunnassa on tärkeää ottaa huomioon yhdenvertaisuus kaikilla elämän aloilla, myös opetuksessa ja oppilaitoksissa. Jo yhdenvertaisuuslaki velvoittaa jokaisen koulutuksen järjestäjän edistämään yhdenvertaisuutta. Koulutuksessa on huolehdittava siitä, ettei koulutuksen järjestäjän tai oppilaitosten toiminta ole millään tavalla syrjivää.

Laki edellyttää koulutuksen käytäntöjen tarkastelua erilaisten opiskelijoiden näkökulmasta, jotta jokaisella olisi yhdenvertainen mahdollisuus kasvaa, oppia ja osoittaa oppimaansa. Koulutuksen järjestäjillä on velvollisuus edistää yhdenvertaisuuden toteutumista käytännön tasolla. Käytännön tasolla jokaisella opettajalla on velvollisuus toimia niin, että kukaan ei koe joutuvansa pelkäämään, häpeämään tai tulevansa kohdelluksi epäedullisesti muihin verrattuna.

Tälle sivulle koottujen aineistojen ja tehtävien kautta ymmärryksesi yhdenvertaisuudesta, syrjimättömyydestä sekä rasismista ja sen vastaisesta toiminnasta kasvaa. Opit toteuttamaan yhdenvertaisuutta ja antirasistisia käytäntöjä omassa työssäsi ja ottamaan huomioon erityisesti etniseltä taustaltaan moninaisten opiskelijoiden tarpeita.

Käytössäsi on