Äänenhuolto ja harjoittaminen

Ääni on monen korkeakouluyhteisömme jäsenen tärkeimpiä työvälineitä. Äänen tulisi kestää opetuksen, opiskelun, harjoittelun ja työpäivien vaatimuksia.

Ääntä voi ja kannattaa harjoittaa. Harjoituksia kannattaa tehdä säännöllisesti. Puhetekniikka ei kehity yhdestä treenikerrasta, vaan ääntä tulisi harjoittaa, lämmitellä ja sen kuntoa ylläpitää jatkuvasti pienin harjoituksin. Tälle sivulle on koottu äänenhuoltoon ja harjoittamiseen liittyvää materiaalia. Tutustu ja ota harjoitteet käyttöön hyvinvointiasi tukemaan!

Harjoitusvideoita äänenhuoltoon

Omaan ääneen on hyvä tutustua ja huolehtia siitä, että se kestää ja kantaa. Yliopistonlehtori Tiina Syrjä Nätyltä eli Teatterityön tutkinto-ohjelmasta on tehnyt neljä harjoitusvideota äänesi hyvinvoinnin ja harjoittamisen tueksi.

Kaksi videoista sisältää varsinaista äänen harjoittamista: toinen Lax Vox -resonaattoriputkella tehtävän harjoituksen ja toinen äänen resonanssiharjoituksia. Kumpaakin voit käyttää myös äänen lämmittelyyn. Kaksi muuta videota sisältävät yläkehon lämmittelyä ja leuan rentoutusta; näitä voit käyttää esimerkiksi ennen varsinaisia ääniharjoituksia.

Jos äänesi on rasittunut, muista antaa äänellesi myös lepoa eli hiljaisuutta. Lax Vox -harjoittelu sopii myös äänen kuntouttamiseen, kunhan muistat tehdä kevyesti ja vain vähän (pari minuuttia) kerrallaan. Äänen lämmittelyssä on myös aina hyvä aloittaa pehmeällä, paineettomalla äännöllä ja vasta sitten, kun tuntuu, että ääni alkaa tulla helposti, siirtyä voimakkaampaan äänenkäyttöön.

Videot on tarkoitettu Tampereen korkeakouluyhteisön henkilöstön käyttöön, kirjautuminen TUNI-tunnuksella.

Ääniharjoitus Lax Vox -putken avulla (kesto 4,53 min)

Ääniharjoituksia (kesto 18,07 min)

Kehon lämmittelyä (kesto 13,41 min)

Leuan rentoutus (kesto 14,28 min)

Äänenharjoittamisen itseopiskelumateriaali opiskelijoille

Puheviestinnän yliopisto-opettaja, vokologi Terhi Meriläinen Tampereen yliopiston kielikeskuksesta on rakentanut Moodleen äänenharjoittamisen itseopiskelumateriaalin. Moodle-alue on tarkoitettu kaikille Tampereen yliopiston opiskelijoille. Kirjautuminen Moodle-alueelle tapahtuu TUNI-tunnuksella. Opettajat voivat myös hyödyntää videoita opetuksessaan esimerkiksi teettämällä ryhmillään äänitreenejä videoiden mukana. Intrasta löydät tarkemmat ohjeet kirjautumiseen ja linkin Moodle-alueelle lock.

Linkit tarkistettu 14.5.2024