Opetuksen suunnittelu ja toteutus

Opetuksen suunnittelu on kaikille opettajille tuttua työtä, mutta miten jäsentää suunnittelua pedagogisista lähtökohdista?

Opetuksen suunnittelut vaikuttavat mm. osaamistavoitteet, käytettävissä olevat digitaaliset ympäristöt, etä- ja lähiopetuksen suhde sekä käytettävissä olevat resurssit. Opetuksen pedagogisen suunnittelun ja oppimismuotoilun tukena toimivat erilaiset pedagogiset mallit, joista moni on vakiintunut myös korkeakouluopetukseen.

Olemassa olevien pedagogisten mallien rinnalle ovat tulleet erilaiset suunnitteluperiaatteet eli näin kutakin pedagogista mallia voidaan soveltaa kontekstiin sopivaksi valituin oppimista ja osaamista edistävin elementein. Suunnitteluperiaatteiden sanotaankin olevan joustava tapa suunnitella opetusta.

Opetus- ja oppimisprosessi on hyvä visualisoida opiskelijoille. Hyvä keino on aloittaa opetuksen suunnittelu perinteisesti ruutupaperilla ja edetä siitä sitten erilaisiin digitaalisiin sovelluksiin. Kun suunnittelet opetusta on hyvä huomioida myös oppimisen ja opiskelun saavutettavuus korkeakoulussa.

Opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin taustalla on kansallisia, korkeakoulukohtaisia ja jopa kansainvälisiä asiakirjoja. Suunnittelua aloittaessa on tärkeää olla tietoinen erilaisista näistä taustatekijöistä.

Suunnittelun ytimessä on tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyö, jonka tavoitteena on tuottaa linjakasta opetusta ja jossa on määritelty osaamistavoitteet. Myös työelämän tavoitteet ja tarpeet on hyvä huomioida. Opetuksen suunnittelussa on tärkeää pohtia eri sisältökokonaisuuksien (opintokokonaisuuksien, moduulien, kurssien) keskinäistä järjestystä.

Tässä kokonaisuudessa voit kehittää ja lisätä osaamistasi esimerkiksi:

 • oppimisteoreettiset näkökulmät
 • opetussuunnitelmatyöskentely
  • osaamisperustaisuus
  • opetuksen linjakkuus
  • geneeriset taidot
  • aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen
  • opintojen mitoitus
  • harjoittelut
 • pedagoginen suunnittelu
 • digipedagogiikka
 • palaute ja arviointi
 • säännöt ja ohjeet

Tässä osiossa syvennytään siis oppimiseen ja opetuksen suunnitteluun sekä toteutukseen erilaisista teoreettisista näkökulmista. Osion sisältöjen kautta on mahdollista syventää osaamista hyvistä esimerkeistä, materiaaleista ja käytännön vinkeistä.

Tämä osio vahvistaa opettajan ja opetushenkilöstön opetuksen ja pedagogisen toimintakulttuurin kehittämistä.

Linkit tarkistettu 19.92023