Kehity opetustyössä

Tällä sivustolla ymmärrämme opettajuuden laajasti: opetus- ja koulutustyötä tehdään erilaisilla nimikkeillä ja osana monenlaisia työnkuvia. Tukea ja uusia ideoita omaan työhönsä löytävät niin pitkän linjan opettajat kuin satunnaisemmin opetus- tai koulutustyötä tekevät tai uraansa vasta aloittelevat henkilöt.

TLC:n kautta tarjolle tuodaan erityisesti lyhytkestoisia pedagogisia koulutuksia, mutta tässä Kehity opetustyössä -osiossa esitellään myös laajemmat, pätevyyden antavat pedagogiset koulutukset. Esillä ovat myös opettajan uralla etenemisen kysymykset, pedagoginen johtaminen, työssä ansioituminen ja palkitseminen sekä verkostoituminen niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.