Digipedagogiikan koulutuksia Digivisio 2030 -hankkeelta

18. maaliskuun 2024

Digivisio 2030 -hankkeen uusimmat digipedagogiikan koulutukset tarjoavat eväitä entistäkin laadukkaampien ja monipuolisempien oppimissisältöjen suunnitteluun etenkin jatkuvia oppijoita ajatellen. Koulutukset on tarkoitettu erityisesti korkeakoulujen opetus- ja tukihenkilöstön työn tueksi.

Mistä on kyse?

Osana Digivisio 2030 -hanketta on tuotettu digipedagogiikan koulutuksia, joiden tavoite on auttaa korkeakoulujen henkilöstöä suunnittelemaan entistäkin parempia oppimissisältöjä jatkuvia oppijoita ajatellen.  Koulutukset tarjoavat paitsi ajankohtaista tietoa ja uusia näkökulmia, myös käytännön vinkkejä koulutusten toteuttamiseen. Koulutukset on tarkoitettu erityisesti korkeakoulujen opetus- ja tukihenkilöstölle.

Laadukas digipedagogiikka on avainasemassa Digivisio 2030 -hankkeen tavoiteskenaarion edistämisessä.  Keskiössä on jatkuva oppija, jonka odotukset ja tarpeet eroavat tutkinto-opiskelijoista. Jatkuva oppija pyrkii oppimaan työssään tarvitsemia tietoja ja taitoja työn ohella. Jatkuvaa oppijaa voikin motivoida esimerkiksi opintojen integrointi työhön, valinnaisuus suoritustavoissa ja oppimiseen käytettävän ajan huomioiminen toteutuksissa. Digipedagogiikan koulutukset tuovat näkökulmia ja ratkaisuja muun muassa näihin teemoihin.

Tutustu vuoden 2024 koulutuksiin!

Digivisio elää niin kuin opettaa: tämän vuoden koulutukset on toteutettu modulaarisina sisältöinä jatkuvia oppijoita, eli tässä tapauksessa korkeakoulujen opetus- ja tukihenkilöstöä, ajatellen. Käytännössä koulutukset ovat napakoita videoita ja podcasteja, joita voi hyödyntää sujuvasti arjessa ja työn ohessa. Koulutukset ja niiden osat ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, joista voi poimia itselleen sopivat palat. Nyt julkaistut koulutukset ovat:

 • Modulaarisuus oppimisessa ja opetuksessa
 • Miksi, mitä, miten – Oppimisanalytiikka opettajan ja oppija apuna
 • Saavutettavuuden, inkluusion ja yhdenvertaisuuden tukeminen
 • Uudenlaiset koulutusten toteutusmallit – mikro-oppiminen ja pelillistäminen
 • Video oppimisessa ja opetuksessa

Koulutukset Digivision YouTube -kanavalla ja Aoe.fi -palvelussa

Kaikki Digivisiossa tuotetut digipedagogiikan koulutukset ovat saatavilla avointen oppimateriaalien kirjastossa AOE.fi:ssä. Video- ja podcast-sisältöjen lisäksi koulutuksia tukevat etenemissuunnitelmat ja tehtävät, jotka löytyvät palvelusta. Koulutukset ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: videoista voi valita tekstityksen haluamallaan kielellä ja podcasteista on saatavilla tekstivastineet. Videot ja podcastit löytyvät myös Digivision YouTube-kanavalta.

Koulutukset Tampereen korkeakouluyhteisön Teaching and Learning Centressä

Olemme koonneet koulutukset Teaching and Learning Centren verkkosivuille siten, että löydät helposti linkit koulutuksiin liittyviin podcasteihin ja videoihin sekä pohdintakysymyksiä niihin liittyen.

Modulaarisuus oppimisessa ja opetuksessa

Kahden videon sarja Modulaarisuus oppimisessa ja opetuksessa tarkastelee modulaarisuutta ilmiönä ja herättelee ajattelemaan oppimisprosessia jatkuvan oppijan näkökulmasta.

Miksi, mitä, miten – Oppimisanalytiikka opettajan ja oppija apuna

Miksi, mitä, miten – Oppimisanalytiikka opettajan ja oppija apuna -podcastsarjassa perehdytään oppimisanalytiikkaan: mistä on kyse, miksi oppimisanalytiikasta kannattaisi olla kiinnostunut, miten sitä voidaan hyödyntää ja millaisia kokemuksia opettajakollegoilla asiasta on?

Saavutettavuuden, inkluusion ja yhdenvertaisuuden tukeminen

Kolmeosaisessa Saavutettavuuden, inkluusion ja yhdenvertaisuuden tukeminen -koulutuksessa pääset tutustumaan saavutettavuuden, inkluusion ja yhdenvertaisuuden ilmiöiden tarkasteluun, merkitykseen ja edistämiseen arjessa.

Uudenlaiset koulutusten toteutusmallit – mikro-oppiminen ja pelillistäminen

Kahden videon sarjassa Uudenlaiset koulutusten toteutusmallit – Mikro-oppiminen ja pelillistäminen tutustutaan koulutusten uudenlaisiin toteutusmalleihin. Saat jaksoissa tietoa mikro-oppimisesta ja sen hyödyntämisestä korkeakouluopetuksessa sekä näkökulmia pelillistämisen hyödyntämiseen opetuksessa.

Video oppimisessa ja opetuksessa

Haluaisitko hyödyntää videoita osana opetusta, mutta et tiedä miten? Silloin Video oppimisessa ja opetuksessa -koulutus on juuri sinulle. Videosarjassa käydään läpi videon käyttöä opetuksessa: tavoite on tukea opetushenkilöstöä videoiden ottamisessa osaksi opetusta, jatkuvaa oppimista sekä toimintaa oppijoiden kanssa.

Koulutukset on luotu Digivisio 2030 -hankkeessa ja niiden osatoteuttajia ovat olleet:

 • Satu Aksovaara, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • John Henriksson, Åbo Akademi
 • Riikka Järvinen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 • Olesia Kullberg, LAB-ammattikorkeakoulu
 • Eila Pajarre, Tampereen yliopisto
 • Outi Wallin, Tampereen ammattikorkeakoulu

Digivisio 2030 on kaikkien suomalaisten korkeakoulujen yhteinen hanke, jonka tavoitteena on luoda oppimiselle tulevaisuus, joka hyödyttää niin korkeakouluja, oppijoita kuin yhteiskuntaamme.

Osana Digivisio 2030 -hanketta korkeakoulut ovat kehittäneet uutta digipalvelua. Opin.fi on täysin uudenlainen digipalvelu, joka kokoaa suomalaisten korkeakoulujen avoimet opintotarjoomat yhteen paikkaan. Palvelu on luotu kaikille, jotka haluavat hakeutua tai palata korkeakouluopintojen pariin.

Palvelun julkaisu ajoittuu vuodelle 2025. Tulevaisuudessa jokainen oppija kehittää itseään jatkuvasti uutta oppien ja vanhoja taitoja päivittäen. Opin.fi innostaa tutustumaan mitä moninaisimpiin opintomahdollisuuksiin sekä auttaa suunnittelemaan omaa, yksilöllistä oppimismatkaa.

Lue lisää: www.digivisio2030.fi