Hybridihyppy – kuinka kaikki ei mennytkään pieleen

“Oma ryhmä on pop ja lähiopetusryhmät ovat ihan parhaita!”

Toukokuussa 2020 aloitimme uuden ammatillisen erityisopettajankoulutusryhmän kanssa yhteisen puolentoista vuoden oppimismatkan. Matka alkoi verkossa toteutetulla lähipäivällä opinto-ohjaajakoulutuksen opiskelijoiden ja kouluttajien kanssa. Silloin keväällä meillä oli postiviinen käsitys siitä, että voimme taas syksyllä pitää kaikki lähipäivät “tavalliseen ja tuttuun tapaan” Tampereella. Myös opiskelijoilla oli tuolloin sama oletus ja suuri toivomus. Elokuun ensimmäiset lähipäivät pidettiinkin Tampereella. Teimme tarvittavia ennakkovalmisteluja: järjestimme luokkatilaan suositusten mukaiset turvavälit, hankimme maskit sekä käsidesin luokkaan. Päivien aikana tapasimme toisemme ensimmäisen kerran livenä, muodostimme opiskelutiimit ja aktiivinen tiimityöskentely alkoi. Opiskelijat ja myös me koimme, että lähitapaaminen oli tiimien muodostumisen ja opintojen loppumatkan kannalta välttämätöntä. Silloin päätimme, että pidämme lähipäiviä Tampereella niin kauan kuin mahdollista. Emme todellakaan voineet edes aavistaa, että meidän pitäisi harjoitella ja osata toimia hybridinä tai jopa kokonaan verkossa. Jo syyskuussa kaikki muuttui. Toteutimme syyskuun lähipäivät hybridimallin mukaisesti: kouluttajat ja puolet opiskelijoista olivat Tampereella ja puolet opiskelijoista verkossa.

“…opiskelutiimi on kannustava ja ahkera ja vie koko porukkaa eteenpäin – Teams-kokoontumisia on 1-2 viikoittain…”

Syyskuun lähipäivillä olimme erittäin epävarmoja ja hapuilevia lähipäivien onnistumisen suhteen. Välineet olivat puutteelliset, omat laitteet eivät toimineet ja osaamisemme oli todella vaatimatonta. Emme heti edes oivaltanet kaikkien laitteiden hyödyntämisen mahdollisuuksia. Tarvitaanko erilliset mikit? Mihin niitä tarvitaan, kun kerran läppärissä on mikki? Onneksemme toimimme ajoissa ja saimme kaikki kuntoon ennen lähipäivän aloitusta. Siitä alkaen olemmekin ihan jokaisena lähipäivänä olleet oppijoita hybridi- ja verkko-opetuksen toteuttamisen suhteen. Ryhmässämme on opiskelijoita, jotka ovat verkko-opetuksen osaajia ja yhdessä heidän kanssaan olemme ratkoneet pulmia ja haasteita ketterästi.

“Poikkeustilanteessa onnistuttiin siirtymään ensin hybridi- ja sitten etäopetukseen.”

Lokakuun lähipäiville Tampereella saapui edelleen joitakin opiskelijoita, mutta suurin osa opiskelijoista oli etänä. Silloin päätimme, että jatkossa toimimme kokonaan etänä verkossa. Jouduimme siis luopumaan, useiden opiskelijoiden pettymykseksi, lähiopetuksesta Tampereella. Pettymys oli myös meille suuri, koska samalla jouduimme luopumaan toteutussuunnitelmastamme. Olimme täysin uuden edessä: toteuttaa erityisopettajankoulutus etänä. Miten se edes olisi mahdollista?

Kaikesta hämmennyksestä huolimatta olemme nyt toteuttaneet erityisopettajankoulutusta zoomissa ja teamissa, joissa olemme hyödyntäneet erilaisia verkkoalustojen ominaisuuksia sekä erilaisia sovelluksia. Olemme parhaalla mahdollisella tavalla yrittäneet monipuolistaa ja rikastuttaa opetusta ja ohjausta niin, että vuorovaikutteisuus säilyisi ja opiskelijoiden kokemukset sekä ääni kuuluisivat.

 Koulutuksen aikana esimerkiksi tutustutaan erilaisiin menetelmiin ja välineisiin, mikä tässä etämallissa on jouduttu toteuttamaan hieman eri tavalla kuin se lähiopetuksessa olisi ollut mahdollista. Niitä on enemmänkin jouduttu näyttämään ja esittelemään kuin itse kokeilemaan ja kokemaan.

“Ehkäpä muutamia yhteisiä toiminnallisia harjoituksia voisi olla lisää, nyt korona pilaa sen.”

“…itse saan enemmän irti lähipäivistä, johon toivon, että pääsisimme vielä keväällä.”

Mielissämme kytee edelleen pieni toivo siitä, että voimme loppukeväästä (toukokuussa) vielä tavata opiskelijaryhmämme Tampereella.

Verkossa tapahtuvan opetuksen ja ohjauksen myötä opiskelijaryhmämme osallistumisprosentti on koko lukuvuoden ajan ollut lähes 100 %. Verkkototeutus on mahdollistanut osallistumisen helppouden, mutta toisaalta ihmisten kohtaaminen ja epämuodolliset keskustelut sekä tilanteet jäävät vähäisemmiksi. Vallitsevassa tilanteessa on ollut paljon oppimisen mahdollisuuksia. Olemme kehittyneet, eikä kaikki ole mennyt ihan pieleen.

Minna Seppälä
lehtori, TAMK Pedagogiset ratkaisut

Sissi Huhtala
lehtori, TAMK Pedagogiset ratkaisut

Tekstisitaatit ovat ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opiskelijapalautteista.