Saavutettavuus

Saavutettavuudella tarkoitetaan laajasti sitä, että korkeakoulussa muun muassa opetusmenetelmät, sähköiset järjestelmät, fyysiset tilat ja asenneilmapiiri mahdollistavat sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan monenlaisten että erilaisissa elämäntilanteissa olevien henkilöiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden korkeakoulun toiminnassa. Saavutettavuuden edistäminen perustuu muun muassa Yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014).

Saavutettavuuden ja monenlaisten opiskelijoiden huomioiminen opetuksen toteutuksessa pitää sisällään mm. monipuoliset opetusmenetelmät, selkeät ja monenlaisille oppijoille sopivat materiaalit, opiskelijoiden yksilöllisten elämäntilanteiden ja tarpeiden huomioimisen, monipuolisten osaamisen osoittamisen tapojen hyödyntämisen sekä yksilöllisten järjestelyiden mahdollisuuden. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta asettaa tiettyjä vaatimuksia oppimateriaaleille.

Tampereen korkeakouluyhteisössä yksi keskeinen tapa edistää opintojen saavutettavuutta on tarjota erilaisia joustavia opiskelumahdollisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi kaikille opiskelijoille tarjottavat opintojaksojen vaihtoehtoiset suoritustavat. Joustavien opiskelumahdollisuuksien tarkoitus on edistää kaikkien opiskelijoiden opintojen sujumista. Siksi on tärkeää, että vaihtoehdot ovat kaikkien opiskelijoiden tiedossa ja valittavissa.

Joskus opetussuunnitelman tarjoamat joustavat opiskelumahdollisuudet eivät riitä opintojen sujuvan etenemisen tueksi. Jos opiskelijalla on oppimisen vaikeuksia tai jokin opiskeluun vaikuttava sairaus tai vamma, hänelle voidaan myöntää yksilöllisiä opiskelujärjestelyitä. Lisätietoa yksilöllisten opiskelujärjestelyiden käytännöistä löydät Opiskelijan käsikirjan Saavutettavuus ja yksilölliset opiskelujärjestelyt -sivulta.

Saavutettava opiskelu korkeakouluissa Moodle -alue. Täältä löytyy vastauksia erilaisiin saavutettavuutta koskeviin kysymyksiin sekä oppimista ja opiskelua haastaviin tekijöihin. Paketti koostuu eri aihealueita käsittelevistä linkeistä, videoista sekä podcastesta ja on tarkoitettu niin korkeakouluissamme opiskeleville kuin siellä työskentelevillekin.

Lue lisää saavutettavuudesta ja yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä TAMKissa ja Yliopistossa.

Lisätietoa henkilöstölle

Saavutettavuus intrasssa lock

Muualla TLC:ssä

Lait, asetukset ja säännöt
Digitaalinen saavutettavuus

Linkit tarkistettu 1.11.2022