Digiopetuksen tuki

Opettajan ei tarvitse tehdä kaikkea yksin – tämä koskee myös verkkokurssin suunnittelua. Tampereen korkeakouluyhteisöllä on kattavat tukipalvelut ja lisäksi TLC:n kautta voi pyytää avukseen pedagogista tai teknologista asiantuntijaa.
Asioiden pohtiminen kollegoiden kanssa on myös erinomainen vaihtoehto uusien menetelmien oppimiseen ja opetuksen kehittämiseen. Tähän on tarjolla TLC:n ylläpitämä opettajainhuoneisto, jossa opettaja saa ja voi esimerkiksi innostua, ideoida, kysyä, huojentua sekä jakaa osaamistaan ja parhaita käytänteitä.
Opettajan ei tarvitse olla hetkessä digipedagogiikan ja -teknologian asiantuntija, vaan liikkeelle voi lähteä pienestä ja työssään voi kehittyä jatkuvasti.

Tärkeää on uskaltaa kokeilla ja pyytää apua silloin kuin siihen on tarvetta.

Korkeakouluyhteisön tuki

Digimentorit: Tampereen korkeakouluyhteisön Digimentori-verkoston .
Digimentoritoiminta on Tampereen korkeakouluyhteisön henkilökunnan tuki- ja kehittämistoimintaa, jonka tavoitteena on tiedon ja käytännön osaamisen lisääminen digitalisaation mahdollisuuksista sekä yhteistyön lisääminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen korkeakouluyhteisön sisällä.

Vinkkipankki, jossa hyviä käytäntöjä ja vinkkejä digityökaluista sekä niiden hyödyntämisestä opetuksessa ja opiskelussa.

Intran ohjeet: Käytännön opettajalle etäopetuksen järjestämiseen. Tukea etäopetukseen syksyllä 2020

IT-palvelut: IT Helpdesk auttaa digityökaluihin ja -ympäristöihin liittyvissä kysymyksissä, myös chat-palvelu IT-käsikirjan sivulta
intranetissä ja avoimilta verkkosivuilta (Chat-palkki sivun reunassa klo 8-17) 

Opet.tau –sähköpostilista: kaikille opetustehtävissä toimiville tai opetuksesta kiinnostuneille Tampereen yliopistossa työskenteleville.

Digipedatunnit (TAU:n henkilöstölle): tukenasi 31.8. alkaen maanantaisin klo 13:00 – 14:00 ja keskiviikkoisin 9:00 – 10:00. 

Oman osaamisen kehittäminen itsenäisesti

Seuraavien linkkien kautta voit tutustua tarkemmin erilaisiin digipedagogiikkaa tukeviin ratkaisuihin sekä löytää keinoja kehittää omaa osaamistasi digipedagogiikan eri alueilla.

Avoimesti verkossa

Center for Digital Dannelse. (n.d.) The Digital Competency Wheel
Laakso, M. (nd.) Matleenan blogi
Yle. (n.d.) Digitreenit
Unips. (2020). Pedagogics in digital learning

Kirjautumisen vaativat

Moodlen mestariopinnot (lisätietoa intrasta) löytyvät TUNI Moodlesta ja materiaali on itseopiskelun tueksi koko korkeakouluyhteisön käytössä. Mestariopinnot-pohjalta löytyy mm. hyviä ohjevideoita Moodlen eri aktiviteeteista.

Wistec Online-palvelu. Itseopiskelumateriaalit ja etäkoulutukset. Lisätieto intrasta (kirjautuminen TUNI-tunnuksilla).
DigiCampus itseopiskelumateriaalit (kirjautuminen HAKA-tunnuksilla).

Linkit tarkistettu: 8.9.2020