Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma, Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri - orientaatio

Tervetuloa opiskelemaan yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmaan!

Vuoden 2024 orientaation tiedot päivitetään tälle sivulle kesäkuun aikana.

Orientaatioviikko

Kotikampuksesi Tampereen yliopistossa on Keskustakampus. Opintosi alkavat maanantaina 21.8.2023 orientaatioviikon merkeissä.

Uusille opiskelijoille suunnattuja puheenvuoroja sekä opiskeluun liittyviä ohjeita kootaan Moodleen. Yliopiston yleinen orientaatiomoodle avautuu 7.8.2023, linkki löytyy uuden opiskelijan sivulta. Tutustumalla puheenvuoroihin aloitat orientoitumisen yliopisto-opintoihin. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnnan omat orientaatiomateriaalit kootaan tiedekunnan orientaatiomoodleen. Ennen Moodle-alueelle menoa sinun tulee rekisteröidä Tuni-tunnuksesi – ohjeet tähän löydät Uuden opiskelijan sivulta.

Orientaatioviikon ohjelma 21.8.-25.8.2023

Orientaatioviikkoon sisältyy sekä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kaikille uusille opiskelijoille yhteisiä että tutkinto-ohjelmakohtaisia tilaisuuksia. 

Ma 21.8. klo 9.00-10:00 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan uusien opiskelijoiden orientaatio (paikka: Päätalo, juhlasali)

Tämä tilaisuus on tarkoitettu kaikille yhteiskuntatieteiden tiedekunnan uusille opiskelijoille,

Ma 21.8. klo 14.00-16 Yhteiskuntatutkimuksen oma orientaatiotilaisuus (paikka: Päätalo auditorio A1 )

Tämä orientaatiotilaisuus on suunnattu ensisijaisesti kandidaatin ja maisterin tutkintoihin hyväksytyille (myös avoimen väylä, siirtohaku) uusille yhteiskuntatutkimuksen opiskelijoille.

Ti 22.8.klo 14.00-16 Yhteiskuntatutkimuksen tutkintorakenne- ja Sisu-info (paikka: Linna, Väinö Linna -sali)

Tässä infossa käsitellään ensisijaisesti kandidaatin tutkinnon rakennetta ja opintosuunnitelman tekoa Sisu- järjestelmässä. Ota oma läppäri mukaan, jos haluat tässä tilaisuudessa työstää omaa opintosuunnitelmaasi.

To 24.8. klo 12.00-14 Info-tilaisuus yhteiskuntatutkimuksen maisteriohjelmaan sekä Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelmaan (Tampere ja Pori) keväällä 2023 hyväksytyille opiskelijoille (paikka: Linna, seminaarihuone 5026-5027). Tilaisuuteen on mahdollista osallistua etänä Zoomin kautta (Meeting ID: 690 4850 5261, Passcode: 011724). Etämahdollisuus on tarkoitettu erityisesti Porin opiskelijoille, toivomme että Tampereelle hyväksytyt opiskelijat pääsisivät osallistumaan paikan päällä.

Ks. yleiset ohjeet Zoom-tapaamiseen osallistumisesta.

Orientaatiotilaisuuksien materiaalit ovat saatavilla yhteiskuntatieteiden tiedekunnan orientaatio-moodlessa. Huom! Uudet opiskelijat eivät siirry moodle-alueelle automaattisesti, joten käythän liittymässä.

Pe 25.8. klo 12.00-14 orientaatioviikon päätteeksi järjestetään Sisu-klinikka etänä Zoomissa (Meeting ID: 632 9498 2003, Passcode: 813368) edellä mainittujen tilaisuuksien lisäksi.

Sisun perusasiat käydään läpi tiistain 22.8. tilaisuudessa ja uusien maisteriopiskelijoiden tilaisuudessa 24.8. Voit poiketa etäklinikalla kysymässä esim.opintojen hyväksilukemisesta, opetukseen ilmoittautumisesta tai muista opintosuunnitelman tekemiseen liittyvistä akuuteista kysymyksistä.

Orientaatioviikon tilaisuudet ovat osa kaikille kandidaatin tutkintoa tekeville pakollista opintojaksoa SOC.001 Orientoivat opinnot ja HOPS (2 op). Opintojaksoon kuuluu lisäksi oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tekeminen sekä kirjaston järjestämä tiedonhankintataitojen opetus.

Ensimmäisellä opetusperiodiviikolla tutkinto-ohjelma järjestää toisen vuoden kandiopiskelijoille suunnatun info-tilaisuuden. Se voi olla sinulle ajankohtainen, jos olet jo suorittanut yhteiskuntatutkimuksen perusopinnot ennen tutkinto-opiskelijasi hyväksymistä (esim. avoimen väylältä hyväksytyt). Ajankohta on ma 28.8. klo 10.15-12, paikkana Linnan luentosali K103.

Täydentävät opinnot

Maisteriohjelmiin valituilta voidaan edellyttää aikaisempaa koulutusta täydentäviä opintoja. Tiedot täydentävistä opinnoista lähetään s-postitse elokuun aikana. Jos et ole saanut tietoa, ota yhteyttä tutkinto-ohjelman asiointiosoitteeseen ykt.opiskelu.tau [at] tuni.fi.

Tuutorit apuna opintojen aloituksessa

Ainejärjestösi toivottaa sinut myös tervetulleeksi. Orientaatioviikolla sinua on auttamassa tutustumisessa ja opintojen aloituksessa omat tuutorit. Tuutorisi ottavat sinuun yhteyttä ennen opintojen alkua ja toimivat tukenasi opintojen alkumetreillä.

Jokaisella opiskelualalla on oma ainejärjestönsä tai kiltansa, johon saa halutessaan liittyä. Ainejärjestöt järjestävät tutkinto-ohjelman opiskelijoille tapahtumia, ajavat opiskelijoiden etuja yliopistossa ja edistävät suhteita työelämään. Yhteiskuntatutkimuksen ainejärjestö on Interaktio ry, johon voit tutustua tästä linkistä.

Orientaatioviikolla ja sen jälkeenkin sinua on auttamassa yliopistoon ja opiskelukaupunkiin tutustumisessa ja opintojen aloituksessa oman ainejärjestösi Interaktio ry:n tuutorit. Ainejärjestö toivottaa sinut tervetulleeksi aloittamaan yhteiskuntatutkimuksen opintoja ja on koonnut sinua varten infopaketin.

Opintojen suunnittelu 

Yhteiskuntatutkimuksen kandidaattiohjelma (180 op) koostuu seuraavista opinnoista:

1. Yhteiskuntatutkimuksen perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (60 op).

2. Vapaasti valittavat opinnot. Vapaasti valittavat opinnot ovat laajuudeltaan 55 opintopistettä. Vapaasti valittaviin opintoihin sisältyy vähintään yksi muun kuin oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen opintokokonaisuus, jonka laajuus on vähintään 20 op.

3. Asiantuntijataitojen perusteet (20 op)

4. Opiskelutaidot (5 op)

5. Viestintä- ja kieliopinnot (15 op)

Tarkempaa tietoa kandidaattiohjelman sisällöstä löydät opiskelijan oppaasta.

Yhteiskuntatutkimuksen maisteriopinnot (120 op) koostuvat seuraavista opinnoista

1. Oman opintosuunnan syventävät opinnot 90 op (sisältäen pro gradu -tutkielman ja -seminaarin 40 op)

2. Vapaasti valittavat opinnot (30 op)

Voit tutustua maisteriohjelman ja sen eri opintosuuntien sisältöön tarkemmin opiskelijan oppaan kautta.

Opintojen alkuvaiheessa saat apua opintojen suunnitteluun esimerkiksi ohjeellisista opintojen etenemiskaavioista:

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) laaditaan sekä kandidaatti- että maisteriopintoihin heti opintojen alussa, ja suunnitelmaa tarkennetaan ja päivitetään opintojen edetessä. Suunnitelman tekoon saat tukea tutkinto-ohjelman opettajilta. 

Vapaasti valittavien opintojen tietopankin kautta voit selata kaikkia Tampereen yliopiston opetussuunnitelmia ja suunnitella tutkintosi vapaasti valittavia opintoja.

Opiskelun ohjeet ja tiedottaminen

Opiskeluun liittyvää hyödyllistä tietoa löytyy lisää yliopiston verkkosivuilta ja opiskelijan oppaasta. Opiskelijan tulee seurata koko opiskelujen ajan yliopiston intraa ja omaa Tampereen yliopiston tarjoamaa sähköpostia. 

Yliopistoon ilmoittautuminen

Yliopiston lukuvuosi-ilmoittautumisen määräpäivä on 31.8.2023. Huomioithan kuitenkin, että ilmoittautuminen useimmille ensimmäisen periodin opintojaksoille päättyy 25.8.2023. Joidenkin kurssien (esim. osa Kielikeskuksen kursseista) ilmoittautuminen päättyy jo aikaisemmin.

Mikäli haluat suorittaa opintoja jo lukuvuoden 2023 - 2024 ensimmäisellä periodilla, tulee lukuvuosi-ilmoittautuminen hoitaa ennen opintojaksoille ilmoittautumista. Ilmoittautumalla saat käyttöön tuni-tunnuksesi. Vasta tunnuksen käyttöönotto mahdollistaa mm. kursseille ilmoittautumisen ja aiempien korkeakouluopintojesi hyväksilukemisen hakemisen. 

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää, ole yhteyksissä tutkinto-ohjelman henkilökuntaan:

Tutkinto-ohjelmavastaava Noora Ellonen tai koulutusasiantuntija Johanna Elo (ykt.opiskelu.tau [at] tuni.fi)

Autamme ja vastaamme mielellämme kysymyksiisi 7.8.2023 alkaen!

Tervetuloa!

Julkaistu: 17.9.2019
Päivitetty: 27.5.2024