Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma - orientaatio

Tervetuloa opiskelemaan kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan!

Päivityksiä voi tulla vielä elokuussa, joten tarkista sivun sisältö vielä ennen orientaatioviikkoa.
 

Orientaatioviikko alkaa Tervetuloa EDUun -tilaisuudella ma 19.8.2024 klo 9:30 keskustakampuksen luentosalissa D10a.

Opintosi alkavat orientaatioviikolla ma 19.8. - pe 23.8.2024, mikä toteutetaan lähiopetuksena. Tarkemman aikataulun orientaatioviikosta löydät opintosuuntakohtaisesti sivun alaosasta tilatietoineen. Orientaatioviikko kuuluu tutkintosi opintoihin.

Huomaathan kuitenkin, että suoraan maisteriohjelmaan valituille (kaikki opintosuunnat) sekä varhaiskasvatuksen opettajan monimuotoryhmälle orientaatioviikko järjestetään hybridinä. Voit siis itse valita haluatko tulla paikan päälle keskustakampukselle vai osallistutko mieluummin etäyhteyksin. Etäosallistumista suositellaan vain opiskelijoille, jotka osaavat käyttää sujuvasti tietokonetta ja ottavat nopeasti haltuun uudet sähköiset järjestelmät.

Lisätietoa orientaatioviikosta löydät sivun alaosasta.

Yliopistoon ilmoittautuminen & TUNI-tunnuksen käyttöönotto

Huolehdithan lukuvuosi-ilmoittautumisen ja TUNI-tunnuksen käyttöönoton ajoissa kuntoon ennen orientaatioviikkoa. Näiden tulee olla hoidettuna, jotta mm. opintojaksoille ilmoittautuminen onnistuu orientaatioviikolla järjestettävissä tilaisuuksissa. Huomaathan, että voit saada TUNI-tunnukset käyttöösi aikaisintaan uuden lukuvuoden alkaessa eli 1.8.2024.
 

TUNI Moodle-alue & Forms-lomakkeen täyttäminen tuutoriryhmäjakoja varten

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman uusille opiskelijoille on perustettu TUNI-Moodle-alue, jonne päivitetään elokuussa orientaatioviikkoon sekä opintojen aloitukseen liittyvää tietoa. Avain Moodle-alueelle on EDU.

Huomaathan, että ennen Moodle-alueelle pääsemistä sinun tulee rekisteröidä TUNI-tunnuksesi – ohjeet tähän löydät Uuden opiskelijan sivulta.
 

Pyydämme kaikkia tiedekunnassamme tänä syksynä tutkinto-opiskelijoina KK- tai KK+KM -tutkinnoissa aloittavia vastaamaan lomakkeella su 11.8.2024 mennessä mahdollisia aiempia korkeakouluopintoja koskeviin kysymyksiin. (Lomake avautuu uuteen ikkunaan) Vastaa siis myös siinä tapauksessa, että sinulla ei tällaisia opintoja ole tehtynä. Tietojen perusteella kandidaatintutkintoa suorittavat opiskelijat jaetaan opintojen vaiheen pohjalta sopiviin tuutoriryhmiin.

Huom! Tämä lomake ei koske niitä uusia opiskelijoita, jotka on valittu opiskelemaan suoraan KM-tutkintoa.
 

Opintojen suunnittelu

Opintojen sisällöt kuvataan opetussuunnitelmissa. Opetustarjonnassa ilmoitetaan opetuksen aikataulut. Tutustu opintosuuntasi opetussuunnitelmaan jo ennen opintojen alkamista.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (KK) opetussuunnitelmat:

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon (KM) opetussuunnitelmat:

Opintojen alkuvaiheessa saat apua opintojen suunnitteluun opettaja- ja opiskelijatuutoriltasi sekä opinnoistasi vastaavalta koulutusasiantuntijalta.
 

Opiskelijatuutorit ja ainejärjestöt

Opintosuuntasi opiskelijatuutorit auttavat sinua yliopistoon tutustumisessa ja opintojen aloituksessa. Orientaatioviikon aikatauluihin on lisätty myös joitakin ainejärjestöjen ilmoittamia tapahtumia, joista saat lisätietoa opintosuuntasi ainejärjestöltä.

Opintosuuntakohtaiset ainejärjestöt:

  • Elinikäinen oppiminen ja kasvatus: Mentor ry
  • Luokanopettajaopiskelijat: OKA ry
  • Varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijat: ITU ry

Julkaistu: 6.6.2019
Päivitetty: 20.6.2024