Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma - orientaatio

Tampereen yliopisto

Tervetuloa opiskelemaan kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan!

 

Sivut voivat päivittyä vielä elokuun aikana, joten tarkistathan mahdolliset muutokset ja täydennykset ennen orientaatioviikon alkua.

 

Orientaatioviikko alkaa Tervetuloa EDUun tilaisuudella ma 22.8.2022 klo 10:15 keskustakampuksen luentosalissa D10a+b.

Opintosi alkavat orientaatioviikolla ma 22.8. - pe 26.8.2022, mikä toteutetaan lähiopetuksena. Tarkemman PDF-aikataulun orientaatioviikosta löydät opintosuuntakohtaisesti sivun alaosasta tilatietoineen. Orientaatioviikko kuuluu tutkintosi opintoihin.

Huomaathan kuitenkin, että suoraan maisteriohjelmaan valituille (kaikki opintosuunnat) sekä varhaiskasvatuksen opettajan monimuotoryhmille (hakukohteet: Korkeakouluopintoja suorittaneet & Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville) orientaatioviikko järjestetään täysin etänä. Lisätietoa orientaatioviikosta löydät sivun alaosasta.

 

TUNI Moodle-alue & Forms-lomakkeen täyttäminen tuutoriryhmäjakoja varten

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman uusille opiskelijoille on perustettu TUNI-Moodle-alue, jonne päivitetään elokuussa orientaatioviikkoon sekä opintojen aloitukseen liittyvää tietoa. Avain Moodle-alueelle on "EDUorientoitoituminen22-23".

Huomaathan, että ennen Moodle-alueelle pääsemistä sinun tulee rekisteröidä TUNI-tunnuksesi – ohjeet tähän löydät Uuden opiskelijan sivulta.

 

Yliopistoon ilmoittautuminen & TUNI-tunnuksen käyttöönotto

Huolehdithan lukuvuosi-ilmoittautumisen ja TUNI-tunnuksen käyttöönoton ajoissa kuntoon ennen orientaatioviikkoa. Näiden tulee olla hoidettuna, jotta mm. opintojaksoille ilmoittautuminen onnistuu orientaatioviikolla järjestettävissä tilaisuuksissa.

 

Opintojen suunnittelu

Opintojen sisällöt kuvataan opetussuunnitelmissa. Opetustarjonnassa ilmoitetaan opetuksen aikataulut. Tutustu opintosuuntasi opetussuunnitelmaan jo ennen opintojen alkamista.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (KK) opetussuunnitelmat:

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon (KM) opetussuunnitelmat:

Opintojen alkuvaiheessa saat apua opintojen suunnitteluun opettaja- ja opiskelijatuutoriltasi sekä opinnoistasi vastaavalta koulutusasiantuntijalta.

 

Opiskelijatuutorit ja ainejärjestöt

Opintosuuntasi opiskelijatuutorit auttavat sinua yliopistoon tutustumisessa ja opintojen aloituksessa. Orientaatioviikon aikatauluihin on lisätty myös joitakin ainejärjestöjen ilmoittamia tapahtumia, joista saat lisätietoa opintosuuntasi ainejärjestöltä.

Opintosuuntakohtaiset ainejärjestöt:

  • Elinikäinen oppiminen ja kasvatus: Mentor ry
  • Luokanopettajaopiskelijat: OKA ry
  • Varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijat: ITU ry

Julkaistu: 6.6.2019
Päivitetty: 19.8.2022