Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Sosiaalityön maisteriopinnot, Pori - orientaatio

Tervetuloa opiskelemaan Sosiaalityötä Poriin!

Kotikampuksesi Tampereen yliopistossa on Porin kampus (Porin yliopistokeskus).

Sosiaalityön koulutuksella on pitkä perinne Tampereen yliopistossa. Olemme iso sosiaalityön yksikkö ja toimintamme sekä opetuksessa että tutkimuksessa on monipuolista. Lisäksi opiskelu Tampereen yliopistossa ja Porin yliopistokeskuksessa antaa mahdollisuuden perehtyä laaja-alaisesti yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetukseen ja muuhun yliopiston monialaiseen opetukseen. Sinulla on niin ollen edessäsi antoisia opiskeluvuosia. Lämpimästi tervetuloa!

 

Orientaatio 2023

Orientaatioviikko 21.-25.8.2023

Opintosi alkavat maanantaina 21.8.2023 orientaatioviikon merkeissä Porin kampuksella. Orientaatioviikon ohjelmaan osallistuminen on pakollista kaikille uusille opiskelijoille.

Olemme koonneet uusille opiskelijoille suunnattuja puheenvuoroja sekä opiskeluun liittyviä ohjeita Moodleen. Tutustumalla puheenvuoroihin aloitat orientoitumisen yliopisto-opintoihin. Ennen Moodle-alueelle menoa sinun tulee rekisteröidä Tuni-tunnuksesi – ohjeet tähän löydät Uuden opiskelijan sivulta.

Lisäksi tutkinto-ohjelmasi tervehtii sinua kampuksella ja järjestää erilaista ohjelmaa orientaatioviikon aikana.

On erittäin tärkeää, että kaikki sosiaalityön uudet maisteriopiskelijat osallistuvat orientaatioviikon yhteisiin tilaisuuksiin. Porin osalta tilaisuudet ovat pääosin live stream -yhteydellä toteutettuja ja tarkemmat tilat, joissa streamit näytetään päivitetään tänne. Tarkistathan ajantasaiset tiedot näiltä orientaatiosivuilta ennen orientaatioviikon ja ko. tilaisuuden alkua. 

Osa orientaatioviikon materiaaleista (diaesitykset) ovat löydettävissä jälkikäteen Yhteiskuntatieteiden uusien opiskelijoiden orientaatio 2023 -Moodlesta. Lisäksi hyödyllistä tietoa löytyy myös yliopiston yleisestä orientaatiomoodlesta (linkki päivitetään tähän elokuun alkupuolella Moodle-alueen avauduttua).

Ma 21.8. klo 9:00-10:00 SOC tervetulotilaisuus. Live stream -yhteys Tampereelta.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta toivottaa uudet opiskelijat tervetulleeksi.

Pääset etäosallistumiseen tästä linkistä. Videoyhteys aukeaa tilaisuuden alkaessa. 

Ti 22.8. klo 10:45-12:15 Sosiaalityön maisterivalinnassa valittujen orientaatiotilaisuus. Live stream -yhteys Tampereelta.

Tilaisuus järjestetään sosiaalityön uusien opiskelijoiden tilaisuus suoraan maisterin tutkintoon valituille. Tämä tilaisuus on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat tulleet valituksi yhteishaussa aiempien opintojen perusteella suoraan sosiaalityön maisteriohjelmaan. Suosittelemme, että myös avoimen väylällä valitut opiskelijat osallistuvat tähän tilaisuuteen. Tilaisuudessa esitellään sosiaalityön tutkinto-ohjelman opintoja ja käydään keskustelua opintojen aloittamiseen ja käytäntöihin liittyvistä kysymyksistä.

Pääset etäosallistumiseen tästä linkistä. Videoyhteys aukeaa tilaisuuden alkaessa. 

Ke 23.8. klo 14-16 Kurssi-ilmoittautuminen ja opintosuunnitelma maisteriopiskelijoille. Live stream -yhteys Tampereelta.

Tilaisuus on maisteriopiskelijoille ja tilaisuudessa tehdään yhdessä ensimmäisen periodin kurssi-ilmoittautumiset ja luodaan oma opintosuunnitelma. Otathan oman läppärin mukaan tilaisuuteen.

Pääset etäosallistumiseen tästä linkistä. Videoyhteys aukeaa tilaisuuden alkaessa. 


Opintojen rakenne

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma koostuu kandidaatin ja maisterin tutkinnoista. Sinut on valittu opiskelemaan maisterin tutkintoa. Maisteritutkinnossa (yhteensä 120 opintopistettä) on sosiaalityön opintoja 100 opintopistettä. Lisäksi tutkintoon kuuluu vapaasti valittavia opintoja 20 op. Sosiaalityön tutkinto-ohjelman opettajat vastaavat nimenomaan sosiaalityön opetuksen osuudesta.

Opintojen rakenne on kuvattu alla:

Kandidaatin tutkinto:      

  1. Sosiaalityön perus- ja aineopinnot, 85 op
  2. Asiantuntijataitojen perusteet, 20 op
  3. Kieli- ja viestintäopinnot, 15 op
  4. Opiskelutaidot, 5 op
  5. Vapaasti valittavat opinnot, 55 op

Maisterin tutkinto:

  1. Sosiaalityön syventävät opinnot, 100 op
  2. Vapaasti valittavat opinnot, 20 op 

 

Opetussuunnitelma ja opetustarjonta

Opetussuunnitelmasta löydät opintojaksojen kuvaukset, tutkintorakenteen ja tutkintoja koskevat yleiset määräykset. Opetussuunnitelmaa kutsutaan myös opinto-oppaaksi. Sosiaalityön omien opintojen osalta opetussuunnitelma sisältää tiedot siitä, mistä kokonaisuuksista sosiaalityön perusopinnot ja aineopinnot (kandidaatin tutkinto) ja syventävät opinnot (maisterin tutkinto) koostuvat. Opetussuunnitelma on voimassa vuodet 2021–2024 ja sinä aloitat opiskelun sen mukaisesti. Sähköinen opinto-opas löytyy yliopiston verkkosivuilta. 

Opetustarjonta puolestaan kertoo sen, mitä opetusta opetussuunnitelman toteuttamiseksi annetaan kunakin lukuvuonna. Opetustarjonnassa näkyvät opetuksen ajankohdat, opettajat ja tilat. Sieltä löytyvät myös tiedot kirjallisuuskuulustelujen ja esseiden vastaanottajista. Opetustarjonta on voimassa aina vain yhden lukuvuoden. Nyt voimassa oleva opetustarjontaan pääset tutustumaan opintojaksokohtaisesti opetussuunnitelman kautta Opiskelijan oppaassa. 

Opintojen suunnittelussa tulee perehtyä sekä opetussuunnitelmaan (opinto-oppaaseen) että opetustarjontaan ja käyttää niitä rinnakkain. Opetussuunnitelmasta näkyy, mitä mahdollisia eri suoritusmuotoja kyseessä olevalla opintojaksolla on.  On hyvä muistaa, että kaikista opetussuunnitelmaan kuuluvista jaksoista ei anneta kontaktiopetusta vaan osan voi suorittaa muilla suoritusmuodoilla, esimerkiksi kirjallisuuskuulusteluna, lukupiireinä tai kirjoittamalla essee. Usein on mahdollista valita kontaktiopetukseen osallistumisen ja kirjallisuuskuulustelun välillä. Kontaktiopetus voi puolestaan olla kasvokkaisia luentoja ja seminaareja tai verkko-opetusta. Joissakin kohdissa taas kontaktiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä. Opetussuunnitelmasta näkyy myös se, jos jonkin jakson suorittamiseksi edellytetään tiettyjä aikaisempia opintoja (esimerkiksi sosiaalityön aineopintoihin etenemisen edellytyksenä on, että pääosa perusopinnoista on suoritettuna). Opetustarjonnasta puolestaan näkyy mm. se, milloin ja missä opetusta annetaan ja myös se, miten ja milloin kontaktiopetukseen ilmoittaudutaan. Opetustarjontaan tulee tarkennuksia lukuvuoden aikana, joten yksittäisen kurssin tiedot on hyvä tarkistaa opetustarjonnasta aina ennen opetuksen alkamista.

 

Opintojen suunnittelu

Opintojen ohjeellinen suoritusaika, sosiaalityön maisteriohjelma (Tampere ja Pori)

Sosiaalityön opintojen rinnalle opintojen suunnitteluun tulee sisällyttää vapaasti valittavien opintojen suorittaminen.

Monet syyslukukauden kurssit alkavat jo aivan ensimmäisen opetusperiodin alussa. Huomaathan, että kurssien ennakkoilmoittautuminen päättyy pääsääntöisesti jo 25.8.2023. Tarkista kurssien tarkemmat ilmoittautumistiedot aina opetustarjonnasta. Kaikkiin syksyn opintoihin ilmoittaudutaan Sisu-järjestelmän kautta, mikä edellyttää, että olet käynyt luomassa HOPSin peruspohjan Sisussa. HOPSin ei tarvitse olla valmis voidaksesi ilmoittautua. Tarkempi HOPS-ohjaus tapahtuu opettajatuutoriryhmissä. Lisätietoja Sisu-järjestelmästä löydät Opiskelijan oppaasta.

HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan opintojen suorittamisen tueksi. Se laaditaan opettajatutorin ohjauksessa. Opettajatutorit osoitetaan kaikille syksyllä 2023 opintonsa aloittaville. Suoraan maisteriopintoihin valituille toimitetaan tiedekunnasta myös kesän aikana tieto maisterin tutkintoa täydentävien opintojen suorittamisesta. Opettajatutorit ohjaavat myös suoraan maisteriopintoihin tulleiden opintojen suunnittelua. Orientaatiopäivässä kuulet, kuka on opettajatutorisi.

SOS ry (sosiaalityön opiskelijoiden ainejärjestö) vastaa opiskelijatutoroinnissa. Ainejärjestöön pääset tutustumaan myös mm. nettisivuilla, Facebookissa ”SOS ry” ja Instagramissa ”sos.ry.

Jos sinulla on aikaisempia opintoja kuten korkeakouluissa suoritettuja tutkintoja tai mainesanoja, kannattaa sinun perehtyä sosiaalityön tutkinto-ohjelman ohjeisiin siitä, miten aikaisempia opintoja luetaan hyväksi sosiaalityön omien opintojen osalta. Tiedot löytyvät yhteiskuntatieteiden tiedekunnan alta Opiskelijan oppaasta. Yksi usein kysytty asia on esimerkiksi se, mitä mahdollinen työkokemus tai opiskelun aikainen työ korvaavat syventävien harjoittelusta.

 

Tärkeitä osoitteita

Sosiaalityön tutkinto-ohjelman opettajat työskentelevät Tampereella Linna-rakennuksen 6. kerroksessa ja Porin yliopistokeskuksen 2. kerroksessa. Opettajilla on vastaanotto pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 11-12, jolloin voit Opettajilla on vastaanotto pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 11-12, jolloin voit soittaa tai poiketa ennalta sovitusti työhuoneella. Opettajat vastaavat myös sähköpostiviesteihin vähintään viikoittain vastaanottoaikoina. Huomaathan, että kesän aikana opettajat vastaavat opiskelua koskeviin kysymyksiin pääsääntöisesti elokuun puolivälin jälkeen. Opettajien yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta. 

Opetus tapahtuu Porin yliopistokeskuksen tiloissa ja nettiyhteydellä. Vapaavalintaisia kursseja toteutetaan Tampereella yliopiston tiloissa. Opetusta annetaan ajoittain myös yliopiston ulkopuolisissa tiloissa. Tarkista kunkin kurssin opetustilatiedot opetusohjelmasta.

 

Opiskelun ohjeet ja tiedottaminen

Opiskeluun liittyvää hyödyllistä tietoa löytyy lisää yliopiston verkkosivuilta ja opiskelijan oppaasta. Ajankohtaisista opiskeluun liittyvistä asioista tiedotetaan Intranetin, sähköpostin ja Porin sosiaalityön opiskelijoiden Moodle-tiedotuskanavan kautta. Opiskelijan tulee seurata koko opiskelujen ajan yliopiston intran ilmoituksia ja omaa Tampereen yliopiston tarjoamaa sähköpostia. 

 

Antoisia opiskeluhetkiä Tampereen yliopistossa

Vaikka opintojen aloittaminen sisältää aina monia käytännön asioiden selvittelyjä ja on ehkä vähän mutkikastakin, kannattaa muistaa, että opiskelukäytännöt selkiintyvät yleensä muutaman ensimmäisen viikon aikana. Sen jälkeen voit paneutua yliopisto-opiskeluun rauhassa. Sosiaalityön opiskelu tarjoaa sinulle erityisen näköalapaikan yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden välisten suhteiden tarkasteluun ja niissä ilmenevien epäkohtien muuttamiseen. Opiskelu edellyttää kriittistä asennetta, eettistä sitoutumista ja paljon yksin ja yhdessä tapahtuvaa pohdintaa tärkeistä asioista yhtä lailla kuin sosiaalityön asiantuntijatyötaitojen kehittämistä ja arviointia. Onnea ja menestystä alkavalle opiskelulle!

 

Yhteystiedot

 

Jos sinulla on kysyttävää, ole yhteyksissä tutkinto-ohjelman henkilökuntaan:

  • Sirpa Ruuska, hallintosihteeri, (sirpa.ruuska [at] tuni.fi)
  • Riikka Korkiamäki, apulaisprofessori (riikka.korkiamaki [at] tuni.fi)

Autamme ja vastaamme mielellämme kysymyksiisi elokuusta alkaen!

 

Tervetuloa Porin yliopistokeskukseen Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opiskelijaksi!

 

Terveisin

TAU SOC Porin henkilökunta

Julkaistu: 27.6.2019
Päivitetty: 21.8.2023