Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri - orientaatio

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityön tutkinto-ohjelmaan Tampereelle!

Kotikampuksesi Tampereen yliopistossa on Keskustakampus.

Sosiaalityön koulutuksella on pitkä perinne Tampereen yliopistossa. Olemme iso sosiaalityön yksikkö ja siksi toimintamme sekä opetuksessa että tutkimuksessa on monipuolista. Lisäksi opiskelu Tampereen yliopistossa antaa mahdollisuuden perehtyä laaja-alaisesti yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetukseen ja muuhun yliopiston monialaiseen opetukseen. Sinulla on niin ollen edessäsi antoisia opiskeluvuosia. Lämpimästi tervetuloa!

 

Syksyn 2023 Orientaatio 
Huom. tietoja päivitetään vielä kesän aikana

Orientaatioviikko 21.-25.8.2023

Opintosi alkavat maanantaina 21.8.2023 orientaatioviikon merkeissä. Orientaatioviikko järjestetään Keskustakampuksella. Orientaatioviikon ohjelmaan osallistuminen on pakollista kaikille uusille opiskelijoille.

Olemme koonneet uusille opiskelijoille suunnattuja puheenvuoroja sekä opiskeluun liittyviä ohjeita Moodleen. Tutustumalla puheenvuoroihin aloitat orientoitumisen yliopisto-opintoihin. Ennen Moodle-alueelle menoa sinun tulee rekisteröidä Tuni-tunnuksesi – ohjeet tähän löydät Uuden opiskelijan sivulta.

Lisäksi tutkinto-ohjelmasi tervehtii sinua kampuksella ja järjestää erilaista ohjelmaa orientaatioviikon aikana.

Orientaatioviikon ohjelma

On erittäin tärkeää, että kaikki sosiaalityön uudet opiskelijat, niin kandidaatin tutkinnon alusta aloittavat kuin suoraan maisteriopintoihin valitut, osallistuvat orientaatioviikon yhteisiin tilaisuuksiin. Tarkistathan ajantasaiset tiedot näiltä orientaatiosivuilta ennen orientaatioviikon ja ko. tilaisuuden alkua. 

Osa orientaatioviikon materiaaleista (diaesitykset) ovat löydettävissä jälkikäteen Yhteiskuntatieteiden uusien opiskelijoiden orientaatio 2023 -Moodlesta. Lisäksi hyödyllistä tietoa löytyy yliopiston yleisestä orientaatiomoodlesta.

Ma 21.8. klo 9:00-10:00 SOC tervetulotilaisuus Juhlasalissa

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta toivottaa uudet opiskelijat tervetulleeksi. Tilaisuus järjestetään Päätalo-rakennuksen (Kalevantie 4) Juhlasalissa.

Ti 22.8. klo 9:00-10:30 Sosiaalityön orientaatiotilaisuus Päätalon A1-auditoriossa

Sosiaalityön uusien opiskelijoiden tilaisuus kandidaatin ja maisterin tutkintoihin valituille. Tämä tilaisuus on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat tulleet valituksi yhteishaussa sosiaalityön koulutukseen ylioppilastutkintotodistuksen tai valintakokeen perusteella.  Tilaisuudessa esitellään sosiaalityön tutkinto-ohjelman opintoja ja käydään keskustelua opintojen aloittamiseen ja käytäntöihin liittyvistä kysymyksistä.

Tilaisuus järjestetään Päätalo-rakennuksen (Kalevantie 4) A1-auditoriossa.

Yhteisen 10.30 päättyvän tilaisuuden jälkeen jakaudutaan pienryhmiin oman HOPS-opettajan kanssa.

Ti 22.8. klo 10:45-12:15 Sosiaalityön maisterivalinnassa valittujen orientaatiotilaisuus Päätalon A1-auditoriossa

Tilaisuus järjestetään sosiaalityön uusien opiskelijoiden tilaisuus suoraan maisterin tutkintoon valituille. Tämä tilaisuus on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat tulleet valituksi yhteishaussa aiempien opintojen perusteella suoraan sosiaalityön maisteriohjelmaan. Suosittelemme, että myös avoimen väylällä valitut opiskelijat osallistuvat tähän tilaisuuteen. Tilaisuudessa esitellään sosiaalityön tutkinto-ohjelman opintoja ja käydään keskustelua opintojen aloittamiseen ja käytäntöihin liittyvistä kysymyksistä.

Tilaisuus järjestetään Päätalo-rakennuksen (Kalevantie 4) A1-auditoriossa.

Yhteisen 12.15 päättyvän tilaisuuden jälkeen jakaudutaan pienryhmiin oman HOPS-opettajan kanssa.

Ke 23.8. klo 12-14 Kurssi-ilmoittautuminen ja opintosuunnitelma kandiopiskelijoille Väinö Linna -salissa

Tilaisuus on kandiopiskelijoille ja tilaisuudessa tehdään yhdessä ensimmäisen periodin kurssi-ilmoittautumiset ja luodaan oma opintosuunnitelma. Otathan oman läppärin mukaan tilaisuuteen.

Tilaisuus järjestetään Linna-rakennuksen (Kalevantie 5) Väinö Linna -salissa. 

Ke 23.8. klo 14-16 Kurssi-ilmoittautuminen ja opintosuunnitelma maisteriopiskelijoille Väinö Linna -salissa 

Tilaisuus on maisteriopiskelijoille ja tilaisuudessa tehdään yhdessä ensimmäisen periodin kurssi-ilmoittautumiset ja luodaan oma opintosuunnitelma. Otathan oman läppärin mukaan tilaisuuteen.

Tilaisuus järjestetään Linna-rakennuksen (Kalevantie 5) Väinö Linna -salissa. 

Torstai 24.8. klo 9-10 Hyväksiluvut sosiaalityössä, Väinö Linna -sali

Tilaisuudessa käydään läpi sosiaalityön hyväksilukukäytöntöjä. Suosittelemme tilaisuutta niille uusille opiskelijoille, joilla on jo aiempia opintoja/tutkintoja, ja joiden on tarpeen hakea hyväksilukuja. Tilaisuudessa on mahdollista esittää kysymyksiä.

Lisäksi orientaatioviikolla saattaa olla muuta ohjelmaa esimerkiksi tutorin johdolla. Koko yliopiston yhteiset uuden opiskelijan palvelumessut järjestetään 22.-23.8. 

Opintojen rakenne

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma koostuu kandidaatin ja maisterin tutkinnoista. Sosiaalityön opinnot kattavat vain osan tutkintojen kokonaisuudesta. Kandidaattitutkinnossa (yhteensä 180 opintopistettä) sosiaalityön opintoja on 85 opintopistettä ja maisteritutkinnossa (yhteensä 120 opintopistettä) 100 opintopistettä. Lisäksi tutkintoon kuuluu asiantuntijataitojen perusteet -kokonaisuuden opintojaksoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä vapaasti valittavia opintoja. Sosiaalityön tutkinto-ohjelman opettajat vastaavat nimenomaan sosiaalityön opetuksen osuudesta. Kieli- ja viestintäopintojen vastuu kuuluu Kielikeskuksen opettajille, vapaasti valittavien opintojen vastuu niitä tarjoavien tutkinto-ohjelmien opettajille, samoin kuin asiantuntijataitojen perusteiden vastuu niiden opettajille. Vapaasti valittavia opintoja kuuluu sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin.

Opintojen rakenne on kuvattu alla:

Kandidaatin tutkinto:      

  1. Sosiaalityön perus- ja aineopinnot, 85 op
  2. Asiantuntijataitojen perusteet, 20 op
  3. Kieli- ja viestintäopinnot, 15 op
  4. Opiskelutaidot, 5 op
  5. Vapaasti valittavat opinnot, 55 op

Maisterin tutkinto:

  1. Sosiaalityön syventävät opinnot, 100 op
  2. Vapaasti valittavat opinnot, 20 op 

Opetussuunnitelma ja opetustarjonta

Opetussuunnitelmasta löydät opintojaksojen kuvaukset, tutkintorakenteen ja tutkintoja koskevat yleiset määräykset. Opetussuunnitelmaa kutsutaan myös opinto-oppaaksi. Sosiaalityön omien opintojen osalta opetussuunnitelma sisältää tiedot siitä, mistä kokonaisuuksista sosiaalityön perusopinnot ja aineopinnot (kandidaatin tutkinto) ja syventävät opinnot (maisterin tutkinto) koostuvat. Opetussuunnitelma on voimassa vuodet 2021–2024 ja sinä aloitat opiskelun sen mukaisesti. Sähköinen opinto-opas löytyy yliopiston verkkosivuilta. 

Opetustarjonta puolestaan kertoo sen, mitä opetusta opetussuunnitelman toteuttamiseksi annetaan kunakin lukuvuonna. Opetustarjonnassa näkyvät opetuksen ajankohdat, opettajat ja tilat. Sieltä löytyvät myös tiedot kirjallisuuskuulustelujen ja esseiden vastaanottajista. Opetustarjonta on voimassa aina vain yhden lukuvuoden. Nyt voimassa olevaan opetustarjontaan pääset tutustumaan opintojaksokohtaisesti opetussuunnitelman kautta Opiskelijan oppaasta. 

Opintojen suunnittelussa tulee perehtyä sekä opetussuunnitelmaan (opinto-oppaaseen) että opetustarjontaan ja käyttää niitä rinnakkain. Opetussuunnitelmasta näkyy, mitä mahdollisia eri suoritusmuotoja kyseessä olevalla opintojaksolla on.  On hyvä muistaa, että kaikista opetussuunnitelmaan kuuluvista jaksoista ei anneta kontaktiopetusta vaan osan voi suorittaa muilla suoritusmuodoilla, esimerkiksi kirjallisuuskuulusteluna, lukupiireinä tai kirjoittamalla essee. Usein on mahdollista valita kontaktiopetukseen osallistumisen ja kirjallisuuskuulustelun välillä. Kontaktiopetus voi puolestaan olla kasvokkaisia luentoja ja seminaareja tai verkko-opetusta. Joissakin kohdissa taas kontaktiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä. Opetussuunnitelmasta näkyy myös se, jos jonkin jakson suorittamiseksi edellytetään tiettyjä aikaisempia opintoja (esimerkiksi sosiaalityön aineopintoihin etenemisen edellytyksenä on, että pääosa perusopinnoista on suoritettuna). Opetustarjonnasta puolestaan näkyy mm. se, milloin ja missä opetusta annetaan ja myös se, miten ja milloin kontaktiopetukseen ilmoittaudutaan. Opetustarjontaan tulee tarkennuksia lukuvuoden aikana, joten yksittäisen kurssin tiedot on hyvä tarkistaa opetustarjonnasta aina ennen opetuksen alkamista.

Opintojen suunnittelu

Pääohje on se, että ensimmäisen vuoden aikana suoritetaan sosiaalityön perusopinnot osana kandidaatin tutkintoa. Toisen ja kolmannen vuoden aikana suoritetaan sosiaalityön aineopinnot ja neljännen ja viidennen vuoden aikana sosiaalityön syventävät opinnot (maisterin opinnot). Opintojen ohjeelliset etenemiskaaviot löydät alta.

Sosiaalityön opintojen rinnalle opintojen suunnitteluun tulee sisällyttää vapaasti valittavien opintojen, asiantuntijataitojen perusteiden sekä kieli- ja viestintäopintojen suorittaminen.

Monet syyslukukauden kurssit alkavat jo aivan ensimmäisen opetusperiodin alussa. Huomaathan, että kurssien ennakkoilmoittautuminen päättyy pääsääntöisesti jo 25.8.2023. Tarkista kurssien tarkemmat ilmoittautumistiedot aina opetustarjonnasta. Kaikkiin syksyn opintoihin ilmoittaudutaan Sisu-järjestelmän kautta, mikä edellyttää, että olet käynyt luomassa HOPSin peruspohjan Sisussa. HOPSin ei tarvitse olla valmis voidaksesi ilmoittautua. Tarkempi HOPS-ohjaus tapahtuu opettajatuutoriryhmissä. Lisätietoja Sisu-järjestelmästä löydät Opiskelijan oppaasta.

HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan opintojen suorittamisen tueksi. Se laaditaan opettajatutorin ohjauksessa. Opettajatutorit osoitetaan kaikille syksyllä 2023 opintonsa aloittaville. Suoraan maisteriopintoihin valituille toimitetaan tiedekunnasta myös kesän aikana tieto maisterin tutkintoa täydentävien opintojen suorittamisesta. Opettajatutorit ohjaavat myös suoraan maisteriopintoihin tulleiden opintojen suunnittelua. Opettajatutorikohtaisen ryhmäjaon löydät Opiskelijan oppaasta.

Lisäksi opiskelijatutorointi tukee opintojen suunnittelua ja moniin opiskeluun liittyviin käytäntöihin tutustumista. SOS ry (sosiaalityön opiskelijoiden ainejärjestö) vastaa opiskelijatutoroinnissa. Ainejärjestöön pääset tutustumaan myös mm. nettisivuilla, Facebookissa ”SOS ry” ja Instagramissa ”sos.ry.

Jos sinulla on aikaisempia opintoja kuten korkeakouluissa suoritettuja tutkintoja tai mainesanoja, kannattaa sinun perehtyä sosiaalityön tutkinto-ohjelman ohjeisiin siitä, miten aikaisempia opintoja luetaan hyväksi sosiaalityön omien opintojen osalta. Tiedot löytyvät yhteiskuntatieteiden tiedekunnan alta Opiskelijan oppaasta. Yksi usein kysytty asia on esimerkiksi se, mitä mahdollinen työkokemus tai opiskelun aikainen työ korvaavat syventävien harjoittelusta.

Tärkeitä osoitteita

Pääosa sosiaalityön tutkinto-ohjelman opettajista työskentelee Linna-rakennuksen 6. kerroksessa. Opettajilla on vastaanotto pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 11-12, jolloin voit poiketa työhuoneeseen tai soittaa. Opettajat vastaavat myös sähköpostiviesteihin, mutta monet asiat hoituvat helpoimmin käymällä vastaanotolla.  Huomaathan, että kesän aikana opettajat vastaavat opiskelua koskeviin kysymyksiin pääsääntöisesti elokuun puolivälin jälkeen. Opettajien yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta

Opetus tapahtuu pääsääntöisesti Linnan opetustiloissa. Opetusta annetaan kuitenkin myös muissa yliopiston tiloissa ja yliopiston ulkopuolisissa tiloissa. Tarkista kunkin kurssin opetustilatiedot opetusohjelmasta.

Ajankohtaisista opiskeluun liittyvistä asioista tiedotetaan Intranetin kautta. Muistathan seurata Intranetin tiedotteita säännöllisesti.

Antoisia opiskeluhetkiä Tampereen yliopistossa

Vaikka opintojen aloittaminen sisältää aina monia käytännön asioiden selvittelyjä ja on ehkä vähän mutkikastakin, kannattaa muistaa, että opiskelukäytännöt selkiintyvät yleensä muutaman ensimmäisen viikon aikana. Sen jälkeen voit paneutua yliopisto-opiskeluun rauhassa. Sosiaalityön opiskelu tarjoaa sinulle erityisen näköalapaikan yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden välisten suhteiden tarkasteluun ja niissä ilmenevien epäkohtien muuttamiseen. Opiskelu edellyttää kriittistä asennetta, eettistä sitoutumista ja paljon yksin ja yhdessä tapahtuvaa pohdintaa tärkeistä asioista yhtä lailla kuin sosiaalityön asiantuntijatyötaitojen kehittämistä ja arviointia. Onnea ja menestystä alkavalle opiskelulle.

Sosiaalityön tutkinto-ohjelman opettajat ja muu henkilökunta

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää, ole yhteyksissä tutkinto-ohjelman henkilökuntaan:

  • Tutkinto-ohjelman opettajat (etunimi.sukunimi [at] tuni.fi)
  • sostyo.opiskelu.tau [at] tuni.fi (sostyo[dot]opiskelu[dot]tau[at]tuni[dot]fi)

Julkaistu: 6.6.2019
Päivitetty: 8.8.2023