Hyppää pääsisältöön

Sosiaalityö

Tampereen yliopisto
Puhelinnumerovaihde (03) 355 111
SijaintiYhteiskuntatieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto
Keskustakampus: Kalevantie 5, Linna 6 krs Porin yliopistokeskus: Pohjoisranta 11, 28100 Pori

Sosiaalityö oppialana

Sosiaalityö on ihmisten hyvinvoinnin kysymyksiä, sosiaalisia ongelmatilanteita ja niihin liittyviä muutosprosesseja yksilöllisellä, yhteisöllisellä, yhteiskunnallisella ja globaalilla tasoilla tarkasteleva yhteiskuntatieteellinen oppiaine. Sen eettinen perusta on ihmisarvon jakamattomuudessa, kunnioittamisessa ja ihmisoikeuksissa. Sosiaalityön ydintä ovat haavoittavissa tilanteissa elävien ihmisten kanssa työskentely ja näiden tilanteiden muuttaminen. Tampereen yliopiston sosiaalityön oppiaineella on pitkät perinteet erityisesti perheiden ja lasten kompleksisten tilanteiden, marginaaleissa elävien aikuisten elämän ja päihdeongelmien sekä näihin liittyvien palvelujärjestelmien tutkimisessa (ks. tarkemmin tutkimussivusto).

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma on Suomen vanhin ja kansallisesti merkittävä sosiaalityön koulutus- ja tutkimusyksikkö. Tutkinto-ohjelma tuottaa tutkimusperustaisen osaamisen sosiaalityön asiakastyöhön, hallinto-, kehittämis-, tutkimus- ja opetustehtäviin sekä muihin yhteiskuntatieteellistä peruskoulutusta edellyttäviin tehtäviin. Suomessa sosiaalityön ammattilaiset toimivat paljolti julkisella sektorilla sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä sekä monialaisissa ja -tieteisissä verkostoissa lasten, nuorten, perheiden, aikuisten ja vanhusten parissa. Palvelujärjestelmien muutokset, globalisaatio ja ympäristöuhat moninaisine seurauksineen tarjoavat sosiaalityölle jatkuvasti uudenlaisia haasteita, vastuita ja mahdollisuuksia, joihin tarttumiseen yliopistokoulutus antaa monipuolisuudessaan ja tutkimuspohjaisuudessaan hyvät välineet. Sosiaalityöstä valmistuneiden maistereiden työllisyystilanne on valtakunnallisesti erinomainen. Tutkinto-ohjelmassa suoritettu maisterin tutkinto antaa lainsäädännön mukaisen pätevyyden sosiaalityöntekijän tehtäviin. Maisteritutkinnon jälkeen sosiaalityössä voi suorittaa erikoissosiaalityöntekijän opinnot ja tohtorin tutkinnon.