Hyppää pääsisältöön

Aino Ritala-Koskinen

yliopistonlehtori, sosiaalityö
Tampereen yliopisto
puhelinnumero+358503186200
Keskustakampus

Oma esittely

Olen työskennellyt sosiaalityön opetustehtävissä yhtäjaksoisesti vuodesta 2004 - vakinaisessa yliopistonlehtorin tehtävässä vuodesta 2012. Olen myös Jyväskylän yliopiston dosentti alana sosiaalityö (erityisesti lapsi- ja perhesosiaalityö) vuodesta 2020.

Minulla on vahvat yhteydet sosiaalityön kenttään opetus- ja tutkimusklinikkatoiminnan koordinaation, osaamiskeskusyhteistyön ja lastensuojelujärjestöyhteistyön myötä.

Tutkijana olen kiinnostunut perheestä, lapsuudesta ja lastensuojelututkimuksesta ja osallistun mielelläni sosiaalityön tutkimuksen, perhetutkimuksen ja lapsuudentutkimuksen kotimaisiin ja kansainvälisiin konferensseihin.

Opettajana innostun helposti erilaisista opetuksen kehittämiseen liittyvistä asioista, kuten sote-opintojen, verkko-opetuksen tai uudenlaisten pedagogisten ratkaisujen kehittämisestä. Parasta opetuksessa on monipuolinen vuoropuhelu opiskelijoiden kanssa.

Työtehtävät

Keskeiset työtehtävät lukuvuonna 2022-2023:

  • Sosiaalityön tutkinto-ohjelmavastaava
  • Opetus: Tutkielmaseminaari ja Dokumentointi- ja sosiaalityön tieo -luentoseminaari
  • INSOTE - Integroitu työote uusiutuvassa sote-keskuksessa: kohti dialogisuutta, osallisuutta ja tilallisuutta -tutkimushankkeen johtaja (2021-2022)

Luottamustoimet

  • TAU Koulutusneuvoston varajäsen 1.4.2022-31.12.2025
  • Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus Perlan johtoryhmän jäsen

Tutkimuskohteet

Tutkimuskiinnostukseni paikantuu perhe-, lapsuus- ja lastensuojelututkimuksen alueelle. Erityisen mielenkiintoni kohteena ovat muuttuvat perherakenteet ja perhesuhteet ja niihin liittyvät kysymykset lasten ja perheiden parissa tehtävässä sosiaalityössä.

Viimeaikojen tutkimukseni on kohdistunut:

  • avioeron merkityksiin, eron jälkeisiin perhesuhteisiin ja niihin liittyviin käytäntöihin (mm. olosuhdeselvitykset, huoltoriidat, vuoroasuminen)
  • Lasten monipaikkaiseen asumiseen sosiaalityön haasteena -tutkimushanke 2013-2019
  • Uudistuviin sote-keskuksiin, paljon palveluja tarvitsevien palvelujen integraatioon ja monialaisene kohtaamiseen (INSOTE-hanke)

Merkittävimmät julkaisut

Kaikki julkaisut Tampereen yliopiston tutkimustietojärjestelmässä .

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (2021) Sosiaalityö oikeuden yhteistyökumppaninan huoltoriidoissa. Tuomareiden näkökulma olosuhdeselvitystyöhön. Yhteiskuntapolitiikka 86 (1), 28-38.

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (2020) Asuinpaikka ja tärkeät ihmiset lasten hyvän elämän aineksina. Teoksessa Terhi Tuukkanen (toim.) Lapsibarometri 2020 : "Unta, ruokaa, leikkejä, rakkautta, karamellejä ja juomaa. Lapsiasianvaltuutetun toimiston julkaisuja 2020:5.

Forsberg, Hannele & Kuronen, Marjo & Ritala-Koskinen, Aino (2019). The academic identity and boundaries of the discipline of social work : reflections of social work professors on the recruitment and research of doctoral students in Finland. British Journal of Social Work 49 (6), 1509-1525.  

Forsberg, Hannele & Kääriäinen, Aino & Ritala-Koskinen, Aino (2019). Asumista koskeva sosiaalityön tieto olosuhdeselvityksissä. Yhteiskuntapolitiikka 84 (3), 248-257 .

Castrén, Anna-Maija & Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (2019). Harvinaisesta ja kielletystä tavanomaiseksi ja hyväksytyksi : muuttuva kulttuurinen ymmärrys av(i)oerosta suomalaisessa yhteiskunnassa. Janus: sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 27 (4), 344-361 .

Forsberg, Hannele & Kääriäinen Aino & Ritala-Koskinen, Aino (2018). Children's residence in divorce disputes - examination of social work reports to the court. Journal of Social Welfare and Family Law 40 (1), 21-36.  

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (toim.) (2018). Monen kodin lapset : Lasten monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus.