Hyppää pääsisältöön

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Tampereen korkeakouluyhteisössä

Käsittelemme korkeakouluyhteisössämme henkilötietojasi osana toimintaamme. Arvostamme yhteisössämme yksityisyyttäsi ja oikeuttasi omien henkilötietojesi suojaan. Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu ja miten tietoja käsitellään. Henkilötietoja saa käsitellä vain silloin, kun siihen on laillinen peruste.

Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa oikeuksiesi ja vapauksiesi toteutumisen henkilötietojesi käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietojasi voidaan käsitellä. Henkilötietoja ovat kaikki ne tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa; tietoja saa käsitellä vain silloin, kun siihen on laillinen peruste.

Käsittelemme toiminnassamme opiskelijoiden, henkilökunnan, sidosryhmien ja asiakkaiden henkilötietoja sekä tutkimusdataa, joka voi sisältää henkilötietoja. Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä senkin vuoksi, että yhteisömme voi tarjota työvälineitä työtehtävien hoitamiseksi, opiskelijoiden opiskelun mahdollistamiseksi sekä käyttövaltuuksien että tietoturvallisuuden ylläpitämiseksi. Arvostamme myös sidosryhmäyhteistyötä ja sitä varten käsittelemme alumni-, markkinointi-, asiakas- ja kumppanitietoja.  

Tarkoituksenamme on henkilötiedon oikeaoppinen käsittely, ohjaaminen hyviin käytäntöihin ja yksityisyyden suojan turvaaminen henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679, GDPR), muun tietosuojalainsäädännön sekä sopimusten mukaisesti. Lisäksi sitoudumme tietosuojapolitiikassamme huolehtimaan käsittelemiemme henkilötietojen tietosuojasta ja tietoturvasta.

Korkeakouluyhteisön tietosuojapolitiikka

Korkeakoulut ovat sitoutuneet noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. Korkeakoulun tietosuojapolitiikassa määritellään tarkemmin ne vastuut, pääperiaatteet ja toimintatavat, joita korkeakoulussa noudatetaan henkilötietoja käsiteltäessä.

Korkeakoulun rehtori on hyväksynyt tietosuojapolitiikan korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja muita korkeakouluyhteisön jäseniä sitovaksi säännöstöksi 3.1.2019.

Tampereen korkeakouluyhteisössä TAMKin tietosuojavastaavan tavoitat osoitteesta tietosuoja.tamk [at] tuni.fi ja Tampereen yliopiston tietosuojavastaavan osoitteesta dpo [at] tuni.fi.

Lue lisää tietosuojapolitiikasta

Käytämme sivustoillamme evästeitä. Tietoja käytetään palvelun käytön analysoimisessa ja palvelun kehittämisessä sekä verkkomarkkinointia varten.

Lue lisää evästeistä

Tietosuoja tutkimuksessa

Tieteen vapaus turvataan Suomen perustuslaissa. Sekä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa että kansallisella tasolla on erityisiä tieteellistä tutkimusta koskevia henkilötietojen käsittelysäännöksiä. Lainsäädännön tavoitteena on luoda tasapaino henkilötietojen suojan ja tieteellisessä tutkimuksessa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn välille. 

Lue lisää tutkimuksen tietosuojasta korkeakouluyhteisössämme

Ilmoita tietoturvaloukkauksesta

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan tapahtumaa, jonka seurauksena henkilötietoja tuhoutuu, häviää, muuttuu, henkilötietoja luovutetaan luvattomasti tai niihin pääsee käsiksi taho, jolla ei ole tietojen käsittelyoikeutta.

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta tai sen epäilystä saa ilmoittaa matalalla kynnyksellä.

Ilmoita henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeudet

Rekisteröidyllä tarkoitetaan sitä henkilöä, jonka henkilötietoja käsitellään.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi Tampereen yliopiston tietoihin liittyen, toimita tietopyyntö osoitteeseen dpo [at] tuni.fi. Tampereen ammattikorkeakoulun tietojen osalta toimita tietopyyntö osoitteeseen tietosuoja.tamk [at] tuni.fi.

Lue lisää henkilötietojesi käsittelyyn liittyvistä tietosuojaoikeuksistasi