Hyppää pääsisältöön

Tutkimuksen tietosuoja

​​​​​​​Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen suojaamista. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä. Henkilötietojen käsittelyn on aina perustuttava lakiin.

Tieteen vapaus turvataan Suomen perustuslaissa. Tieteellinen tutkimus on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilötietojen käsittelyn erityistilanne. Myös kansallisella tasolla tietosuojasäännöksissä, mm. tietosuojalaki (1050/2018), on tieteellistä tutkimusta koskevia erityisiä käsittelysäännöksiä ja poikkeuksia, joiden tarkoituksena on tukea ja edistää tutkimustoimintaa. Tietosuojasäännökset suojaavat tutkimuksen kohteena olevia henkilöitä. Lainsäädännön tavoitteena on luoda tasapaino henkilötietojen suojan ja tieteellisessä tutkimuksessa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn välille.  

Tieteellisessä tutkimuksessa tietosuoja tarkoittaa tutkittavia henkilöitä koskevien henkilötietojen huolellista ja suunnitelmallista käsittelyä. Henkilötietojen tarpeetonta keräämistä tulee välttää. Tiedot on lisäksi suojattava niin, etteivät ulkopuoliset pääse niihin käsiksi. Tietosuojasääntelyssä puhutaan rekisterinpitäjästä, joka yksin tai yhdessä toisen kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Tieteellisen tutkimuksen yhteydessä rekisterinpitäjä voi olla yksittäinen tutkija, tutkimusryhmä, yliopisto taikka yliopiston jokin laitos tai muu erillinen tutkimuslaitos. On myös muistettava, että jo tietojen kerääminen on henkilötietojen käsittelyä, joten rekisterinpitäjä tulee määritellä jo ennen tutkimuksen aloittamista.  

Rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan, kun tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja. Jokaisesta tutkimushankkeesta tulee laatia erillinen tietosuojaseloste, koska jokaisella tutkimuksella on ainutkertainen henkilötietojen käsittelytarkoitus, ja käsittelytarkoitukset ja keinot määritellään erikseen jokaisen tutkimuksen tutkimussuunnitelmassa. Tietosuojasääntely menee tarkemmaksi, kun suunniteltu käsittely todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille, tällaisia ovat esimerkiksi erityiset henkilötiedot.

Tutkimuksen tietosuojapolku

Mallipohjat

Usein kysytyt kysymykset

Yhteystiedot ja linkit

Tietosuojavastaavan sähköpostiosoite: dpo [at] tuni.fi (dpo[at]tuni[dot]fi)

Datapalvelu

EU:n tietosuoja-asetus (2016/679)

Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojavaltuutetun toimisto