Tutkimus yhteisö

Tutkimus

Maailma on isojen kysymysten äärellä. Me uskomme, että vastaukset näihin kysymyksiin löytyvät tieteen ja tutkimuksen avulla.

Tutkimus korkeakouluyhteisössä

Tampereen korkeakouluyhteisössä tehtävä tutkimus paneutuu etenkin tekniikan, terveyden ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Yhteisössä toimii lukuisia tutkimusryhmiä ja verkostoja, jotka tekevät monitieteistä ja -alaista tutkimusta yli organisaatiorajojen.

Huippuyksikköjemme tutkimus ulottuu pelikulttuurista kasvaingenetiikkaan.

Vastaamme maailmanlaajuisiin ja paikallisiin haasteisiin moni- ja poikkitieteellisellä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla. Uuteen tieteelliseen tietoon perustuvat innovaatiot ja sovellukset lisäävät ihmiskunnan hyvinvointia sekä yhteiskunnallista ja taloudellista kestävyyttä.

Tutkimus yliopistossa

Tampereen yliopistossa yhdistyy tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimus.

Tutustu

Tutkimus- ja kehitystoiminta TAMKissa

Sovellamme uusinta tutkimustietoa työelämälähtöisesti, ratkomme sekä pieniä että suuria ongelmia.   

Tutustu

Tutkimusryhmät ja -projektit

Yhteisössämme tehdään monitieteistä ja organisaatiorajoja rikkovaa tutkimusta lukuisissa eri tutkimusryhmissä ja -projekteissa.

Voit tutustua ryhmiin ja projekteihin tutkimushaussa.

Tutustu tutkimusryhmiin ja -projekteihin

Julkaisut

Julkaisutoiminta on tärkeä tapa esitellä ja jakaa korkeakouluyhteisömme tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia

Julkaisuissamme on vahva kehittämisnäkökulma: uusinta tutkimustietoa sovelletaan myös työelämälähtöisesti.

Yhä useammat julkaisumme ja tutkimustuotoksemme ovat saatavilla avoimen verkon kautta.

Tutustu

Tulokset ja vaikuttavuus

Vaikuttavassa korkeakouluyhteisössämme jokainen tieteenala osallistuu yhteiskunnan kestävään kehitykseen. Seuraamme yhteiskunnallista vaikuttavuuttamme konkreettisin mittarein.

Lue lisää

Yhteystiedot

Yhteisömme tutkimustoiminnan yhteystiedot.

Yhteystiedot