Hyppää pääsisältöön
Elämänkaari

Vastuullinen tiede

Vastuullinen tiede ja tutkimus on luotettavaa ja sen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää monipuolisesti. Vastuullisuuden periaate tarkoittaa sitä, että tutkimus on niin avointa kuin mahdollista ja niin suljettua kuin tarpeellista.

Teemme tutkimusta eettisesti kestävällä tavalla ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.  Viestimme tieteen etenemisestä ja sen tuloksista vastuullisesti.

Tutkimusetiikan hallinta kuuluu tutkijan perustaitoihin, ja tutkimuseettisten kysymysten pohdinta on olennainen osa jokaista tutkimushanketta alusta loppuun asti. Korkeakouluyhteisömme on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelystä.

Tampereen yliopiston tutkijakoulu järjestää hyvään tieteelliseen käytäntöön sekä laajemminkin tutkimusetiikkaan liittyvää opetusta.

Tampereen alueen ihmistieteiden eettinen toimikunta huolehtii ihmistieteisiin kuuluvan ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisestä ennakkoarvioinnista. Ennakkoarviointi varmistaa tutkimuskohteiden riittävän suojelun ja vahvistaa tutkijan oikeusturvaa.

Tutkimusaineistot ja niiden hallinta ovat keskeinen osa tutkimuksen tekemistä. Tarjoamme tutkijoille, muulle henkilökunnalle ja opiskelijoille hyvät edellytykset lisätä tutkimusaineistojen hallintaan liittyvää osaamista.