Hyppää pääsisältöön

Vastuullinen tiede ja tutkimus

Vastuullinen tiede ja tutkimus on luotettavaa ja sen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää monipuolisesti. Vastuullisuuden periaate tarkoittaa sitä, että tutkimus on niin avointa kuin mahdollista ja niin suljettua kuin tarpeellista.

Tampereen korkeakouluyhteisö on sitoutunut kansalliseen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen, ja edistämme tieteen avoimuutta kaikessa tutkimusyhteisön toiminnassa. Tähän lukeutuvat toimintakulttuurin, julkaisemisen, tutkimusaineistojen ja oppimisen vastuullinen avoimuus. Teemme tutkimusta eettisesti kestävällä tavalla ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Viestimme tieteen etenemisestä ja sen tuloksista vastuullisesti.

Tutkijan arvioinnissa olemme sitoutuneet DORA-julistukseen ja vastuullisen tutkijanarvioinnin kansalliseen suositukseen. Lisäksi Tampereen yliopistolla on vuonna 2020 hyväksytyt tutkimuksen seurannan ja arvioinnin yleiset periaatteet, jotka huomioivat yliopiston strategiset tavoitteet:

Avoin tiede ja tutkimus

Avoimuus on tärkeä osa tieteen ja tutkimuksen vastuullisuutta. Kehitämme koko henkilöstön avoimen tieteen ja tutkimuksen aihealueiden osaamista sekä edistämme oppimisen avoimuutta. Koulutusta tarjotaan myös osana perus- ja jatkotutkintokoulutusta.

  • Tutkimusaineistojen hallinta ja avoin julkaiseminen ovat keskeinen osa tutkimuksen tekemistä. Tarjoamme tutkijoille, muulle henkilökunnalle ja opiskelijoille koulutusta ja palveluita liittyen tutkimusaineistojen hallintaan ja tutkimustuotosten julkaisemiseen.
  • Tampereen yliopiston tutkijakoulu järjestää tieteen ja tutkimuksen avoimuuteen sekä hyvään tieteelliseen käytäntöön ja laajemminkin tutkimusetiikkaan liittyvää opetusta.  
  • Kirjasto tarjoaa laajasti avoimen tieteen sisältöihin liittyviä koulutuksia ja kursseja sekä tietoiskuja väitöskirjatutkijoille ja koko henkilöstölle. Avoimen tieteen opetusta ja koulutusta räätälöidään ja toteutetaan laajassa eri yksiköiden välisessä yhteistyössä.
  • Kirjasto tuottaa ohjeita ja oppaita avoimen tieteen eri aihealueista.

Tutkimusetiikka

Tutkimusetiikan hallinta kuuluu tutkijan perustaitoihin, ja tutkimuseettisten kysymysten pohdinta on olennainen osa jokaista tutkimushanketta alusta loppuun asti. Korkeakouluyhteisömme on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelystä.

  • Tampereen alueen ihmistieteiden eettinen toimikunta huolehtii ihmistieteisiin kuuluvan ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisestä ennakkoarvioinnista. Ennakkoarviointi varmistaa tutkimuskohteiden riittävän suojelun ja vahvistaa tutkijan oikeusturvaa.
  • TAMKin ihmistieteiden eettinen toimikunta huolehtii ihmistieteisiin kuuluvan ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisestä ennakkoarvioinnista TAMKin koordinoimissa TKI-hankkeissa ja YAMK-opinnäytetöissä.