Hyppää pääsisältöön

Hyvä tieteellinen käytäntö

Hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen mahdollistaa eettisesti hyväksyttävän tutkimustoiminnan ja tutkimuksen tulosten luotettavuuden.

Hyvä tieteellinen käytäntö liittyy tutkimuksenteon kaikkiin vaiheisiin.

Tampereen yliopistoyhteisö on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelystä.