Hyppää pääsisältöön

Avoin tiede

Avoin tiede ja tutkimus kuuluvat kiinteästi koko korkeakouluyhteisön toimintaan. Tampereen yliopistossa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa tuotetut julkaisut, opinnäytetyöt, tutkimusaineistot ja käytetyt tutkimusmenetelmät ovat lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisiä ja avoimia.

Arvostamme tieteen avoimuutta ja tuemme sen toteutumista. Avoimen tieteen keskeisiä tavoitteita ja tunnusmerkkejä ovat

  • tutkimustulosten, tutkimusaineistojen, lähdekoodin ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat tarkasteltavissa ja käytettävissä
  • menetelmien, aineistojen sekä tulosten läpinäkyvyys, helppo löydettävyys ja hyödynnettävyys
  • hyödyt yhteiskunnalle, tieteelle ja tutkijalle

Avoimuus edistää tiedettä ja tiedeyhteisön kehittymistä

  • parantamalla ja varmistamalla tieteellisen tiedon laatua
  • vahvistamalla tutkimuksen luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä
  • lisäämällä mahdollisuuksia hyödyntää tieteellistä tietoa ja tieteellisiä tutkimusmenetelmiä tutkimuksessa, opetuksessa ja opiskelussa
  • mahdollistamalla ja rikastuttamalla tutkijoiden keskinäistä yhteistyötä
  • lisäämällä tutkimuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa

Tieteen avoimuus on myös osa hyviä tieteellisiä käytäntöjä ja kuuluu oleellisesti tutkijan taitoihin. Kirjastomme tarjoaa tukea avoimeen julkaisemiseen ja tutkimusaineistojen hallintaan sekä neuvoo tutkimuksen vaikuttavuuden ja näkyvyyden seuraamisessa ja korkeakouluyhteisön tutkimustietojärjestelmien käytössä.

Tampereen yliopiston yhteydessä toimiva Tietoarkisto on ollut avoimen tieteen edistäjä jo yli 20 vuoden ajan. Tietoarkiston Ailassa voi selata aineistoluetteloa, hakea aineistoja, lukea kuvailutietoja ja ladata aineistoja. Kuvailutiedoissa avataan myös aineistojen keruumenetelmät. Lisäksi Tietoarkiston Menetelmäopetuksen tietovaranto opastaa tutkimusmetodien hyödyntämisessä.

Avoimen tieteen linjauksemme määrittelee avoimuuden yleiset periaatteet sekä tutkimusdatan avoimuutta ja avointa julkaisemista koskevat periaatteet. Lisäksi kerromme, kuinka seuraamme ja arvioimme avoimen tieteen ja tutkimuksen edistymistä ja vaikuttavuutta. Avoimen tieteen linjauksen toimeenpanemiseksi olemme laatineet yliopistolle ja ammattikorkeakoululle erilliset toimenpideohjelmat. Avoimen tieteen politiikka tutkimusinfrastruktuureille puolestaan linjaa ja ohjaa tutkimusinfrastruktuureita tuottamaan omat avoimen tieteen politiikkansa.