Hyppää pääsisältöön

Avoin tiede ja tutkimus

Avoin tiede ja tutkimus kuuluvat kiinteästi koko Tampereen korkeakouluyhteisön toimintaan ja kattavat toimintakulttuurin, julkaisemisen, tutkimusaineistojen ja oppimisen avoimuuden.

Toimintaamme ohjaavat kansalliset ja kansainväliset avoimen tieteen ja tutkimuksen linjaukset ja suositukset. Olemme sitoutuneet kansalliseen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen 2020-2025 sekä sitä rikastaviin ja täsmentäviin osalinjauksiin ja suosituksiin. Osallistumme aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen kehittämistyöhön avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi. Olemme sitoutuneet muun muassa myös UNESCOn avoimen tieteen suositukseen.

Toimintakulttuurin avoimuus

Tutkimusyhteisössämme vastuullinen avoimuus on osa tutkimuksen arkea läpi koko tutkimusprosessin, ja meillä kehitetään aktiivisesti tätä tukevia arviointikäytäntöjä, kannustimia ja palveluita.

Julkaisemisen avoimuus

Edistämme ja tuemme tutkimusjulkaisuiden ja muiden tutkimustuotosten vastuullista välitöntä avoimuutta tasapuolisesti tieteenaloista ja uravaiheista riippumatta.

Tampereen yliopistossa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa tuotetut julkaisut, opinnäytetyöt, tutkimusaineistot ja käytetyt tutkimusmenetelmät ovat lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisiä ja avoimia.
 

Tutkimusaineistojen ja menetelmien avoimuus

Tavoitteenamme on, että tutkimusaineistot ja -menetelmät ovat niin avoimia kuin mahdollista ja niin suljettuja kuin välttämätöntä. Aineistoja hallitaan tarkoituksenmukaisesti FAIR-periaatteita noudattaen. Tutkimusmenetelmät ja -aineistot tunnistetaan itsenäisiksi tutkimustuotoksiksi.

Oppimisen avoimuus

Yhteisömme käsittää opetuksen avoimuuden (open education) osaksi avointa tiedettä. Opetuksen avoimuus mahdollistaa monipuolisen oppimateriaalien ja opetuskäytäntöjen jakamisen ja uudelleen- ja jatkokäytön.

Arvostamme tieteen avoimuutta ja tuemme sen toteutumista. Avoimen tieteen keskeisiä tavoitteita ja tunnusmerkkejä ovat 

  • tutkimustulosten, tutkimusaineistojen, lähdekoodin ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat tarkasteltavissa ja käytettävissä 
  • menetelmien, aineistojen, opetusmateriaalien sekä tulosten läpinäkyvyys, helppo löydettävyys ja hyödynnettävyys 
  • hyödyt yhteiskunnalle, tieteelle ja tutkijalle.

Avoimuus edistää tiedettä ja tiedeyhteisön kehittymistä 

  • parantamalla ja varmistamalla tieteellisen tiedon laatua 
  • vahvistamalla tutkimuksen ja tutkimuksen arvioinnin luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä 
  • lisäämällä mahdollisuuksia hyödyntää tieteellistä tietoa ja tieteellisiä tutkimusmenetelmiä tutkimuksessa, opetuksessa ja opiskelussa 
  • mahdollistamalla ja rikastuttamalla tutkijoiden keskinäistä yhteistyötä 
  • lisäämällä tutkimuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Avoimen tieteen tuki ja palvelut

Tieteen avoimuus on osa hyviä tieteellisiä käytäntöjä ja kuuluu oleellisesti tutkijan taitoihin. Tampereen yliopiston kirjasto tarjoaa tukea avoimeen julkaisemiseen, oppimiseen ja tutkimusaineistojen hallintaan sekä neuvoo tutkimuksen vaikuttavuuden ja näkyvyyden seuraamisessa ja korkeakouluyhteisön tutkimustietojärjestelmien käytössä.

Tampereen yliopiston yhteydessä toimiva Tietoarkisto on ollut avoimen tieteen edistäjä jo yli 20 vuoden ajan. Tietoarkiston Ailassa voi selata aineistoluetteloa, hakea aineistoja, lukea kuvailutietoja ja ladata aineistoja. Kuvailutiedoissa avataan myös aineistojen keruumenetelmät. Lisäksi Tietoarkiston Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja opastaa tutkimusmetodien hyödyntämisessä.

Kannustamme tieteen ja tutkimuksen avoimuuteen myös palkitsemalla vuosittain henkilön, ryhmän tai hankkeen, joka on toiminnallaan edistänyt tieteen avoimuutta huomionarvoisesti.

Avoimen tieteen linjauksissa on kuvattu avointa tiedettä koskevat periaatteemme:

Avoimen tieteen politiikkamme tutkimusinfrastruktuureille puolestaan linjaa ja ohjaa tutkimusinfrastruktuureita tuottamaan omat avoimen tieteen politiikkansa. Sekä avoimen tieteen linjauksemme että toimenpideohjelmamme päivitystyö on käynnissä.