Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopisto päivitti avoimen tieteen linjauksensa

Julkaistu 29.1.2024
Tampereen yliopisto
Tutkimus kuvituskuva
Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto
Päivitetyssä avoimen tieteen linjauksessa korostuu tieteen ja tutkimuksen avoimuus, jota käsitellään korkean tieteellisen tason, vastuullisuuden ja vaikuttavuuden näkökulmista. Uusi linjaus kattaa toimintakulttuurin, tutkimuksen ja uutena kokonaisuutena oppimisen avoimuuden. Se toimii ohjaavana dokumenttina, kun avointa tiedettä edistetään myöhemmin laadittavan toimenpideohjelman avulla.

Tampereen yliopisto haluaa lisätä tutkimuksen ja opetuksen korkeaa tieteellistä tasoa, läpinäkyvyyttä, vaikuttavuutta, tehokkuutta ja taloudellista kestävyyttä. Tähän pyritään vastuullisen avoimuuden keinoin.

Päivitetty linjaus korvaa vuodelta 2018 peräisin olevan Tampereen korkeakouluyhteisön avoimen tieteen linjauksen. Linjauksessa todetaan, että yliopisto kunnioittaa eri tieteenalojen ominaispiirteitä ja tekijöiden oikeuksia sekä parantaa avoimen tieteen edellytyksiä.

Päivityksen lähtökohtana on avoimen tieteen nopea edistyminen viime vuosina. Uudistetussa linjauksessa on huomioitu kansallinen ja kansainvälinen kehittämistyö. Avoin tiede kattaa nykyisin uusia aihealueita, kuten tutkimuksen vastuullisen arvioinnin (CoARA), jonka uudistustyöhön Tampereen yliopisto on sitoutunut.  

– Tavoittelemme tieteen vaikuttavuutta ja samalla tunnistamme tutkimuksen moninaisuuden Tampereen yliopistossa. Avoin tiede on siksi luonteva osa kaikkea tutkimustyötä, toteaa avoimen tieteen ohjausryhmän puheenjohtaja, tutkimuksen vararehtori Tapio Visakorpi.

Avoimen tieteen linjaus määrittelee avoimen toimintakulttuurin periaatteet, joilla edistetään yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja ympäröivän yhteiskunnan hyvinvointia.  

Tutkimuksen avoimuudessa keskeistä on parantaa tutkimuksen laatua. Avoimen julkaisemisen periaatteissa korostuvat eri tieteenalojen julkaisukulttuurien moninaisuuden tunnistaminen sekä taloudellinen kestävyys.

Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuudella halutaan lisätä tieteen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Päätäntävalta tutkimusaineistojen ja -menetelmien jatkokäytöstä on aina niiden alkuperäisellä tuottajalla.

Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudessa Tampereen yliopisto tavoittelee edelläkävijyyttä. Aihealue on yhteydessä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joiden mukaan kaikille taataan avoin koulutus ja elinikäiset oppimismahdollisuudet. Kuten julkaisuissa ja tutkimusdatassa, myös oppimateriaalien avoimuudesta päättää aina materiaalin tekijä.

Linjauksessa sitoudutaan seuraamaan ja tukemaan avoimen tieteen edistymistä ja vaikuttavuutta. Seurannan yhteydessä Tampereen yliopisto kehittää avoimia ja vastuullisia arviointimenetelmiä.

Avoimen tieteen ohjausryhmä vastaa avoimen tieteen kehittämistä ohjaavien linjausten sekä toimenpideohjelman päivittämisestä. Linjauksen valmistelusta ohjausryhmälle vastasi avoimen tieteen työryhmä, jota vetää johtava asiantuntija Susanna Nykyri.

Seuraavaksi työryhmä alkaa laatia toimenpideohjelmaa, joka tarkoituksena on toteuttaa linjauksen määrittämiä periaatteita yliopistoyhteisössä ja lisätä tietoisuutta avoimesta tieteestä.

Lisätietoa:

Vararehtori Tapio Visakorpi, tapio.visakorpi [at] tuni.fi

Johtava asiantuntija Susanna Nykyri, susanna.nykyri [at] tuni.fi