Tietoa yhteisöstä

Tampereen korkeakouluyhteisö

Tampereen korkeakouluyhteisön muodostavat Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Yhdessä rakennamme uutta mallia suomalaiseen korkeakoulutukseen ja tieteen tekemiseen.

Keitä me olemme

Tampereen korkeakouluyhteisön muodostavat Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Yhteisö syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi ja yliopiston ja ammattikorkeakoulun välinen yhteistyö tiivistyi.

Yhdessä rakennamme uutta mallia suomalaiseen korkeakoulutukseen ja tieteen tekemiseen. Uudessa yhteisössämme kohtaavat muun muassa tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimus ja opetus. Teemme työtä yhteiskunnan suurimpien haasteiden ratkaisemiseksi ja uusien mahdollisuuksien luomiseksi.

Johtotähtiämme ovat huippututkimuksen ja innovaatioiden yhdistäminen, monitieteinen oppiminen ja elinikäinen kumppanuus sekä ainutlaatuinen elinkeinoelämän ja julkisen sektorin soveltamisosaaminen.

Tutustu korkeakouluyhteisöömme

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto on yksi Suomen monialaisimmista yliopistoista. Yliopistossamme ovat edustettuina lähes kaikki kansainvälisesti tunnistettavat koulutusalat.

Tutkimusryhmissämme ja -hankkeissamme tehdään monitieteistä ja -alaista tutkimusta yli organisaatiorajojen.

Tutustu Tampereen yliopistoon

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

TAMK on yksi Suomen suurimmista ja vetovoimaisimmista ammattikorkeakoluista. Toimintamme painottuu hyvinvoinnin ja terveyden, talouden ja tuotannon sekä oppimisen ja luovuuden edistämiseen.

Koulutamme työelämän ammatillisiin asiantuntijatehtäviin sekä harjoitamme soveltavaa tutkimus‐ ja kehitystyötä.

Tutustu Tampereen ammattikorkeakouluun

Yhteisö työnantajana

Liity osaksi 4100 työntekijän huipputiimiä, joka koostuu todellisista tutkimuksen-, koulutuksen ja muista eri alojen työelämän muutoksentekijöistä.

Tutustu

Alumnille

Oletko opiskellut Tampereen yliopistossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa, TAMKissa tai näiden edeltäjissä? Jos olet, kuulut alumniemme joukkoon.

Tutustu