Hyppää pääsisältöön
Lahjoita TAMKille

Lahjoita TAMKille

Lahjoittamalla Tampereen ammattikorkeakoululle olet mukana edistämässä sitä ammatillista korkeakoulutusta, jota suomalainen työelämä tarvitsee ja arvostaa.

Lahjoittamalla vaikutat

TAMK on Suomen suurimpia ja vetovoimaisimpia korkeakouluja. Yli 10 000 opiskelijaamme muodostavat elävän ja innovatiivisen ekosysteemin. Sinun tukesi avulla mahdollistamme heille entistä paremman monialaisen koulutuksen ja mahdollisuuden osallistua tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Vuosittain meiltä lähtee lähes 2000 uutta osaajaa luomaan uraansa ja tuomaan toimialoille uusimmat tiedot ja taidot.

Kaikki lahjoitukset ovat meille arvokkaita! Lahjoituksen voi osoittaa yleisen lahjoitusrahaston kautta korkeakoulun kehittämiseen yleisesti. Vaihtoehtoisesti vähintään 10 000 euron yksittäisen lahjoituksen voi kohdentaa myös suoraan jollekin seuraavista koulutusaloistamme:

  • humanistinen ja kasvatusala
  • kulttuuriala
  • yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
  • luonnonvara- ja ympäristöala
  • matkailu-, ravitsemis- ja talousala
  • sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
  • tekniikan ja liikenteen ala

Voit myös valita lahjoittaa stipendin tai apurahan, jolla tuet TAMKin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa tai taiteellista toimintaa.

Lahjoittaminen käytännössä

Lahjoittajamme