Hyppää pääsisältöön
Lähikuva kaupungin pienoismallista.

Tampereen yliopiston strategia ja avaintietoa

Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa. Tutustu strategiaamme, arvoihimme ja avaintietoomme tällä sivulla.

Yliopistomme kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tieteellisesti korkeatasoisen ja vaikuttavan tutkimuksen ja koulutuksen. Kehitämme yhdessä kumppaniemme kanssa ratkaisuja ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden, yhteiskunnan sopeutumiskyvyn ja luonnon kestävyyden rakentamiseen. Edistämme sivistystä – luomme uutta tietoa ja aikaa kestävää asiantuntijuutta.

Strategiset tavoitteemme

Vuonna 2030 olemme:

 • hyvinvoiva yliopisto
 • kansainvälisesti arvostettu tiedeyliopisto
 • maailmaa muuttavien asiantuntijoiden kouluttaja, sekä
 • vahva kumppani ja aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Läpileikkaavat kehityskohteemme

 • Kestävän kehityksen periaatteet ohjaavat toimintaamme.
 • Uudistamme toimintaamme digitalisaatiota hyödyntäen.
 • Toimimme aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa.
 • Hyödynnämme korkeakouluyhteisön yhteistyön mahdollisuudet.

Tutkimuksen ja koulutuksen profiilimme

 • Tuomme yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen.
 • Etsimme ratkaisuja kestävämmän maailman rakentamiseen näiden alojen rajapinnoilta, yhdessä kumppaniemme kanssa.
 • Vahvoja teemojamme ovat muun muassa
  • hyvinvointi
  • kestävä kaupunkikehitys
  • pelillisyys, sekä
  • valon tutkimus.
 • Etsimme aktiivisesti ja tuemme uusien nousevien alojen kehittymistä.
 • Pyrimme olemaan kansainvälisesti arvostettu tiedeyliopisto, vaikuttava kouluttaja sekä vahva kumppani ja aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Tampereen yliopiston arvot

Avoimuus

Näkyy viestinnässä, päätöksenteossa, avoimuutena yhteiskuntaan tieteen saavutusten avaamiseksi ja korkeakouluyhteisömme toiminnan vaikuttavuuden maksimoimiseksi. Olemme avoimia kohtaamaan toisemme.

Kriittisyys

Näkyy olemassa olevien totuuksien haastamisena sekä arvostavana ja rakentavana keskusteluna. Rakentava kriittisyys kannustaa luovuuteen. Lähtökohtanamme on ajattelun ja ilmaisun vapaus sekä luottamuksen ilmapiiri.

Monikudosmallintamiseen liittyvä kuvituskuva.

Moninaisuus

Näkyy erilaisten ihmisten, alojen ja perinteiden arvostuksena. Kannustamme yhteistyöhön sekä uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen. Lähtökohtanamme on yhdenvertaisuus.

Oppijalähtöisyys

Näkyy oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksien edistämisenä. Toimintamme tavoitteena on oppijan paras. Yhteisössämme kaikki ovat oppimassa. Tavoitteenamme on uteliaisuuden ja oppimisen janon synnyttäminen.

Rohkeus

Näkyy intohimona tarttua yhdessä maailman vaikeimpiin ongelmiin. Innostamme kehittämään luovia ja ennakkoluulottomia ratkaisuja.

Mies kameran kanssa.

Sivistys

Näkyy tieteellisen ja taiteellisen toiminnan tavoitteena sekä yksilön että yhteisön tasolla. Lähtökohtanamme on toisten arvostaminen.

Vastuullisuus

Näkyy tutkimuksessa, opetuksessa, yhteisömme toimintatavoissa ja yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa. Olemme kestävän kehityksen suunnannäyttäjä.

Strategia kuvana. Kuvan asiasisältö on sivulla tekstinä.

Avaintietoa Tampereen yliopistosta

Tampereen yliopisto on yksi Suomen monialaisimmista yliopistoista. Yliopistomme kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen.

Nykyinen Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen teknillinen yliopisto ja aiempi Tampereen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi.

Yliopistossamme opiskelee runsaat 22 000 tutkinto-opiskelijaa. Heistä noin 19 500 opiskelee alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa ja vajaat 2 700 tohtorintutkintoa. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa aloittaa vuosittain lähes 4 200 uutta opiskelijaa. Lääkärien erikoistumiskoulutuksessa opiskelijoita on noin 1 600.

Tutkintoja Tampereen yliopistossa suoritetaan vuosittain nelisen tuhatta kymmeneltä koulutusalalta. Ylemmistä korkeakoulutkinnoista vajaa kolmannes on tekniikan ja neljännes yhteiskunnallisilta aloilta. Joka kymmenes ylempi korkeakoulututkinto suoritetaan lääketieteen tai terveys- ja hyvinvointialoilta.

Tutustu koulutuksen avaintietoihin

Tampereen yliopistossa työskentelee lähes 4 200 henkilöä. Henkilöstöstä opetus- ja tutkimushenkilökuntaa on lähes 3 000, harjoittelukoulun henkilökuntaa 100 ja muuta henkilökuntaa runsaat 1 000.

Yliopistomme tuottaa noin 3 600 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua vuodessa. Näistä 35 prosenttia on korkeinta tai johtavaa tasoa. Vuonna 2022 avoimesti saatavilla olevien julkaisujen osuus nousi 83 prosenttiin.

Vuonna 2022 Tampereen yliopiston kokonaisrahoitus oli 345 miljoonaa euroa. Valtionrahoitusta yliopisto sai 195 miljoonaa euroa. Tärkeimpiä tutkimusrahoittajia ovat Suomen Akatemia, Euroopan Unioni, Business Finland sekä kotimaiset säätiöt.

Tutustu vuosikatsaukseemme 2022