Hyppää pääsisältöön

Koulutuksen avaintiedot Tampereen yliopistossa

Tampereen yliopiston tarjoama koulutus perustuu uusimpaan tutkimustietoon sekä vahvaan vuorovaikutukseen yhteiskunnan ja työelämän toimijoiden kanssa. Koulutuksen ytimessä ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta ja niiden uudenlaiset monitieteiset yhdistelmät.

Yliopistomme seitsemässä tiedekunnassa opiskelee yli 21 500 tutkinto-opiskelijaa. Heistä yli 85 % opiskelee alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkintoon johtamattomissa koulutuksissa opiskelee vuosittain noin 11 000 henkilöä.

Vuosittain alemmissa ja ylemmissä tutkintokouluksissa aloittaa noin 3 500 opiskelijaa ja tohtorikoulutuksissa noin 350 väitöskirjatutkijaa.  Lisäksi yli 1 600 henkilöä suorittaa lääkärien erikoistumiskoulutusta.

Tutkintoja Tampereen yliopistossa suoritetaan noin 4 000 joka vuosi kymmeneltä koulutusalalta. Tutkinnoista noin kolmannes on tekniikan ja neljännes yhteiskunnallisilta aloilta.

Katsaus Tampereen yliopiston toiminnasta 2021

Tiedekunnissamme voi opiskella jopa kymmenellä koulutusalalla:

  • humanistiset alat
  • kasvatusalat
  • kauppa, hallinto ja oikeustieteet
  • luonnontieteet
  • lääketieteet
  • taiteet- ja kulttuurialat
  • tekniikan alat
  • terveys- ja hyvinvointialat
  • tietojenkäsittely ja tietoliikenne
  • yhteiskunnalliset alat

Monialainen ja vetovoimainen kouluttaja

Tampereen yliopisto tarjoaa koulutusta lähes kaikilla Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksen aloilla, seitsemässä tiedekunnassa ja yli sadassa tutkinto-ohjelmassa. Englanninkielistä opetusta annetaan lähes 70 tutkinto-ohjelmassa. Ajantasaisimmat tiedot koulutustarjonnasta löydät tiedekuntien ja yksiköiden omilta sivuilta.

Hakijamäärät

Tampereen yliopisto oli vuonna 2022 Suomen toiseksi suurin yliopisto niin kokonaishakijamäärältään kuin ensisijaisten hakijoiden määrältään. Keskimäärin jokaista paikan vastaanottanutta kohden oli neljä ensisijaista hakijaa. Suosituimpia hakukohteita ensisijaisilla hakijoilla mitattuna olivat aikaisempien vuosien tapaan lääketieteen, kauppatieteiden ja psykologian koulutukset. Tämän lisäksi luokanopettajan, hallintotieteiden ja yhteiskuntatutkimuksen koulutukset kiinnostivat laajasti.

Suomenkielisissä koulutuksissa aloitti lähes 3600 opiskelijaa syksyllä 2022. Tämän lisäksi englanninkielisiin koulutuksiin valittiin yli 850 hakijaa.

Opiskelijamäärät

Opiskelijamäärältään Tampereen yliopisto on Suomen toiseksi suurin yliopisto yli 21 500 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijallaan. Yliopisto tarjoaa myös monia muita mahdollisuuksia opiskelulle, esimerkiksi ammatillista jatkokoulutusta ja avoimen yliopiston opintoja. Kansainvälisten opiskelijoiden osuus on noin kymmenesosa. 

Tutkinnot

Tampereen yliopistosta suoritetaan vuosittain noin 4 000 tutkintoa, joka on toiseksi eniten kansallisessa vertailussa. Eniten tutkintoja suoritetaan tekniikan alalta ja yhteiskunnalliselta alalta. Tampereen yliopisto tuottaa lähes kolmanneksen kaikista tekniikan alan yliopistotutkinnoista. Erikoislääkäreitä ja erikoishammaslääkäreitä valmistuu vuosittain noin 160.

Tampereen yliopiston tutkintomäärät (powerBI)