Hyppää pääsisältöön

Koulutuksen avaintiedot Tampereen yliopistossa

Tampereen yliopiston tarjoama koulutus perustuu uusimpaan tutkimustietoon sekä vahvaan vuorovaikutukseen yhteiskunnan ja työelämän toimijoiden kanssa. Koulutuksen ytimessä ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta ja niiden uudenlaiset monitieteiset yhdistelmät.

Yliopistomme seitsemässä tiedekunnassa opiskelee noin 22 000 tutkinto-opiskelijaa. Heistä yli 85 % opiskelee alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkintoon johtamattomissa koulutuksissa opiskelee vuosittain noin 11 000 henkilöä.

Vuosittain alemmissa ja ylemmissä tutkintokouluksissa aloittaa noin 3 800 opiskelijaa ja tohtorikoulutuksissa noin 300 väitöskirjatutkijaa.  Lisäksi noin 1 500 henkilöä suorittaa lääkärien erikoistumiskoulutusta.

Tutkintoja Tampereen yliopistossa suoritetaan noin 4 000 joka vuosi kymmeneltä koulutusalalta. Tutkinnoista noin kolmannes on tekniikan ja neljännes yhteiskunnallisilta aloilta.

Tiedekunnissamme voi opiskella jopa kymmenellä koulutusalalla:

  • humanistiset alat
  • kasvatusalat
  • kauppa, hallinto ja oikeustieteet
  • luonnontieteet
  • lääketieteet
  • taiteet- ja kulttuurialat
  • tekniikan alat
  • terveys- ja hyvinvointialat
  • tietojenkäsittely ja tietoliikenne
  • yhteiskunnalliset alat

Monialainen ja vetovoimainen kouluttaja

Tampereen yliopisto tarjoaa koulutusta lähes kaikilla Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksen aloilla, seitsemässä tiedekunnassa ja yli sadassa tutkinto-ohjelmassa. Englanninkielistä opetusta annetaan 70 tutkinto-ohjelmassa. Ajantasaisimmat tiedot koulutustarjonnasta löydät tiedekuntien ja yksiköiden omilta sivuilta.

Hakijamäärät

Tampereen yliopisto oli vuonna 2023 Suomen toiseksi suosituin yliopisto ensisijaisten hakijoiden määrällä mitattuna. Keskimäärin jokaista paikan vastaanottanutta kohden oli neljä ensisijaista hakijaa. Suosituimpia hakukohteita ensisijaisilla hakijoilla mitattuna olivat aikaisempien vuosien tapaan kauppatieteiden, lääketieteen ja psykologian koulutukset. Tämän lisäksi luokanopettajan, hallintotieteiden ja yhteiskuntatutkimuksen koulutukset kiinnostivat laajasti.

Suomenkielisissä koulutuksissa aloitti yli 3300 uutta opiskelijaa syksyllä 2023. Tämän lisäksi englanninkielisiin koulutuksiin tuli valituksi yli 1000 hakijaa.

Opiskelijamäärät

Opiskelijamäärältään Tampereen yliopisto on Suomen toiseksi suurin yliopisto noin 22 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijallaan. Yliopisto tarjoaa myös monia muita mahdollisuuksia opiskelulle, esimerkiksi ammatillista jatkokoulutusta ja avoimen yliopiston opintoja. Kansainvälisten opiskelijoiden osuus on noin kymmenesosa. 

Tutkinnot

Tampereen yliopistosta suoritetaan vuosittain noin 4 000 tutkintoa, joka on toiseksi eniten kansallisessa vertailussa. Eniten tutkintoja suoritetaan tekniikan alalta ja yhteiskunnalliselta alalta. Tampereen yliopisto tuottaa lähes kolmanneksen kaikista tekniikan alan yliopistotutkinnoista. Erikoislääkäreitä ja erikoishammaslääkäreitä valmistuu vuosittain noin 160.