Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston vuosikatsaus 2023

Tampereen yliopisto on yksi Suomen monialaisimmista yliopistoista. Kytkemme yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Toimimme Tampereella kolmella kampuksella ja lisäksi yliopistokeskuksissa Porissa ja Seinäjoella. Tutustu tällä sivulla Tampereen yliopiston vuoteen 2023!

Vuoden 2023 lopussa yliopistossamme opiskeli 22 500 tutkinto-opiskelijaa, jotka edustivat 113 kansalaisuutta.

Työntekijöitä oli 4 200 ja he edustivat 83 kansalaisuutta.

Yliopistossamme suoritettiin vuonna 2023 yli 4 400 tutkintoa.

Toimimme Tampereelle, Seinäjoella ja Porissa.

Olennaisia tapahtumia vuonna 2023

  • Yliopistossa suoritettiin edellisvuotta enemmän tutkintoja. Englanninkielisistä tutkinto-ohjelmista valmistui ennätysmäärä tutkintoja.
  • Korkeakoulusäätiön hallitus teki alkuvuonna päätöksen päivitetystä strategiasta sekä strategian seurattavista indikaattoreista. Hallitus päätti lisäksi toimitilaohjelman toisen vaiheen raamista.
  • Yliopisto läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin toteuttaman laatuauditoinnin. 
  • Keijo Hämäläinen aloitti kesäkuussa yliopiston uutena rehtorina.

Tutustu strategiaamme

Tutustu yliopiston johtoon

Koulutus

Yliopistomme tarjoaa kiinnostavia opiskelumahdollisuuksia suomeksi ja englanniksi lähes kaikilla kansainvälisesti tunnustetuilla aloilla. Opetuksemme perustuu uusimpaan tutkittuun tietoon. 

Tutustu koulutustarjontaamme

Kokoaikaisten opiskelijoiden määrä, FTE

Opiskelijamäärä koulutusasteittain FTE​202120222023
Alempi korkeakoulututkinto​
- Ulkomaalaisten osuus​
8 077​
1,7 %​
8 515
1,7 %​​
8 639​
2,0 %​
Ylempi korkeakoulututkinto​
- Ulkomaalaisten osuus​
6 877
10,1 %​
​6 766​
12,3 %​
7 070​
14,3 %​
Tieteellinen jatkotutkinto​
- Ulkomaalaisten osuus​
1 279​
22,8 %​
1 244​
24,7 %​
1 277​
25,9 %​
Yhteensä​
- Ulkomaalaisten osuus​
16 233​
6,9 %​
16 524​
7,8 %​
16 986​
8,9 %​

Tutkinnot

Pylväsgraafi alemmista ja ylemmistä korkeakoulututkinnoista vuosina 2021-2023. Vuonna 2023 suoritettiin kaikkiaan 4 408 tutkintoa, joista ylempiä korkeakoulututkintoja oli 2 316. Tohtorin tutkintoja oli vuonna 2023 yhteensä 208 kappaletta.

Ylemmät korkeakoulututkinnot koulutusaloittain​

Koulutusalat​2021​2022​2023​
Humanistiset alat​197​158​168​
Kasvatusalat​212​176​172​
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet​141​126​125​
Luonnontieteet​79​76​75​
Lääketieteet​110​133​141​
Taiteet ja kulttuurialat​17​-​-​
Tekniikan alat​637​593​750​
Terveys- ja hyvinvointialat​81​68​72​
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne​165​167​245​
Yhteiskunnalliset alat​518​485​568​
Yhteensä​2 157​1 982​2 316​

Tutkimus

Yliopistossamme tehdään monipuolista tutkimusta yli tieteenalarajojen. Vahvuuksiamme ovat erityisesti tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan aloilla tehtävä tutkimus.

Lue lisää tutkimuksesta yliopistossamme

Tutkimuksen huippuyksiköt

Tutkimuksen huippuyksiköt ovat Suomen Akatemian rahoittamia korkeatasoisia tutkimus- ja tutkijankoulutusyksiköitä, jotka muodostuvat yhdestä tai useammasta tutkimusryhmästä.

Tampereen yliopisto koordinoi neljää tutkimuksen huippuyksikköä:

Vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut yhteensä

Pylväsgraafi vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista vuosina 2021-2023. Vertaisarvioitujen tieteellisten julkaisujen kokonaislukumäärä on vuosien välillä pysynyt samankaltaisena, mutta laatu on kasvanut.

Vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista

Osuus202120222023
Tiedekuntien välisiä yhteisjulkaisuja8,1 %8,4 %9,8 %
Kansainvälisiä yhteisjulkaisuja44,2 %43,2 %44,0 %
Kansallisia yhteisjulkaisuja42,2 %44,9 %40,2 %
Yritysyhteistyössä tehtyjä julkaisuja13,4 %12,3 %11,9 %
Englanninkielisiä87,0 %88,3 %89,3 %
Suomenkielisiä11,4 %10,8 %10,0 %
Avoimesti saatavilla 73,4 %83,0 %84,1 %

Kilpailtu tutkimusrahoitus

Pylväsgraafi tutkimusrahoituksesta vuosina 2021-2023. EU-rahoituksen ja muun kansainvälisen rahoituksen määrä on kasvanut. Kotimaisen rahoituksen määrä on noussut erityisesti Business Finlandin ja kotimaisten säätiöiden osalta.

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Olemme vahva ja monimuotoinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Kumppanuutemme kattavat yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijat. 

Innovaatiotoiminta

kpl202120222023
Keksintöilmoitukset604633
Jätetyt kantapatenttihakemukset626
Spin-offit522

Täydennyskoulutus

Pylväs- ja viivagraafi täydennyskoulutuksesta vuosina 2021-2023. Järjestettyjen koulutusten lukumäärä on hieman laskenut vuodesta 2021. Vuonna 2023 koulutuksia järjestettiin yhteensä 107 kappaletta. Osallistujamäärä oli vuonna 2023 yhteensä 2 238.

Henkilöstö

Yliopistossamme työskentelee yli 4 200 henkilöä. Henkilöstöstä opetus- ja tutkimushenkilökuntaa on yli 3 000, harjoittelukoulun henkilökuntaa noin 100 ja muuta henkilökuntaa lähes 1 100.

Henkilöstön lukumäärä (lkm) henkilöstöryhmittäin

Viivagraafi henkilöstön lukumäärästä (lkm) henkilöstöryhmittäin vuosina 2021-2023.  Henkilöstön lukumäärä oli yhteensä 4 210 vuonna 2023.

Henkilötyövuodet

htv202120222023
Opetus- ja tutkimushenkilöstö2 2512 2612 293
- Tutkijanura 1863794824
- Tutkijanura 2553603591
- Tutkijanura 3496518538
- Tutkijanura 4262262264
- Tuntiopettajat788475
Muu asiantuntija- ja tukihenkilöstö1 4721 3061 302
Harjoittelukoulun henkilöstö949290
Henkilötyövuodet yhteensä3 8173 6593 685

Henkilötyövuodet (htv) henkilöstöryhmittäin

Viivagraafi henkilötyövuosista (htv) vuosina 2021-2023.  Henkilötyövuodet yhteensä oli 3 685 vuonna 2023.

Talous ja tilat

Tuotot

Pylväsgraafit yliopiston tuotoista vuonna 2023 miljoonina euroina. Tilikauden varsinaisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 354 miljoonaa euroa.

Kulut

Pylväsgraafi yliopiston kuluista vuonna 2023 miljoonina euroina. Varsinaisen toiminnan kulut olivat yhteensä 364 miljoonaa euroa.

Vuokra-alat

Pylväsgraafi vuokra-aloista tuhansina neliömetreinä mitattuna. Vuokra-alat ovat säilyneet lähes ennallaan vuodesta 2021 vuoteen 2023. Vuonna 2023 vuokra-ala oli yhteensä 231 000 neliömetriä.

Tilajakaumat tilatyypeittäin 2023

Ympyrägraafi tilajakaumista tilatyypeittäin. Kampusten suurimmat tilatyypit ovat opetus- ja tutkimustilat, liikennetilat sekä hallinto- ja liiketilat.

Kestävä kehitys

Rakennamme toimintakulttuuria, joka edistää kestävää kehitystä toiminnassa, opetuksessa, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Etsimme monialaisia, vaikuttavia vastauksia kestävän kehityksen edistämiseen paikallisesti ja globaalisti. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen.

Ota yhteyttä

Voit kysyä lisätietoja vuosikatsauksesta yliopiston viestinnästä osoitteessa viestinta.tau [at] tuni.fi.